Rozwój wewnętrzny


panel_115-500

 .

Przekaz Pierwszego Źródła

 

Chciałbym abyś wiedział,
że miłość w tobie
jest moją własną
umieszczoną w twoim wnętrzu,
wówczas gdy zrodziłeś się z ducha.

Fakt ten definiuje naturę
twojej unikalności,
jako że nie ma takiego drugiego ciebie,
w którym moja miłość byłaby przechowywana
w dokładnie identyczny sposób.

Wszystkie moje kreacje
połączone są ze mną w ten właśnie sposób
i dzięki temu wszystkie one połączone są nawzajem
we wszechrodzinę unikalnych osobowości —
każda z nich to fragment całości,
która jest mną.  

Jesteś wyjątkową,
nie zastępowalną,
nie dającą się zduplikować
esencją, którą znam
z większą przejrzystością
niż znają cię wszystkie pozostałe istoty,
wliczając w to ciebie samego.

Moja obecność jest niezależna
od czasu oraz przestrzeni
i tak jak nie jesteś w stanie powstrzymać nieskończoności
tak samo nie jesteś w stanie powstrzymać mojej miłości do ciebie,
która płynie ponad czynnikami tworzącymi
nasze iluzoryczne oddzielenie.

Podtrzymuj w pamięci to, że:
ja nie jestem od ciebie oddzielony,
ale ty jesteś niezależny ode mnie.

Moja obecność to portret
oryginalnego ciebie.

Kiedy myślisz o mnie,
nasącz tę myśl ekspresją
swojej najczystszej miłości
a wówczas twoja myśl
będzie w tym momencie moją.

W ten sam sposób rozmawiaj ze mną,
mając świadomość, iż duchowy element ciebie
przekazuje twoje komunikaty wprost do mnie.

W granicach ewoluujących światów
odnajdziesz mnie
poprzez swoją Jaźń.

Odkryj mnie w nich.
Zauważ mnie w nich.
Odzyskaj mnie w nich.

Przebieganie ścieżki do mnie poprzez twoją Jaźń
jest moją transcendencją, która
czyni, iż wydaję się tak odległy i odizolowany,
jak i jest też elementem powodującym twoje zapatrzenie na zewnętrzną szatę waszego świata,
co czyni cię nieświadomym moich propozycji.

Przedstawiam ci moją propozycję dla ciebie.

Usłysz ją w swoim najgłębszym sercu
i poczuj mnie w nim.

Wyczekuję ciebie w nie dających się wyrazić słowami pragnieniach twojej ludzkiej duszy.

.

Zobacz Film: Przekaz Pierwszego Źródła~WingMakers PL

https://www.youtube.com/watch?v=p5OWzpEVXz4

.

 

Źródło tekstu: http://wingmakers.pl/

 

Przekazy zamieszczone na tej stronie przypisywane są Pierwszemu Źródłu – najwyższej formie świadomości w Wielkim Multiwersie.

Zostały one przetłumaczone na formę do odbioru przez ludzi i umieszczone na macierzystej stronie WingMakers.

Mimo, że tłumaczenia te są tak precyzyjne jak pozwalają na to słowa, są one tylko symboliczną reprezentacją prawdziwych przekazów. Dlatego wskazane jest wsłuchiwać się w ton i barwę uczuciową tekstów, tak jakby wsłuchiwało się w głos Boga mówiącego do Ciebie na poziomie osobistym.

Ponadto dobrze jest przeczytać je na głos – nawet szeptem –  i powtórzyć to za jakiś czas, gdyż ich znaczenie dotknie Cię na różne sposoby w różnym czasie.

Przekazy te można ująć jako zbiorowy komunikat i rozpatrywać jako całość. Są one kodowane i pisane w specyficznym rytmie, który obchodzi odpowiedzialne za interpretację ośrodki umysłu i pozwala na bardziej emocjonalny kontakt z tekstem.

.

Nowa Ziemia – Nowa Polska

.

nowa-polska-491.

.

.

Mój dom – ZIEMIA

Rozkwita jak cudowny kwiat lotosu.

Jego tysiąc płatków to tysiąc przymiotów Boga, które ujawniają się teraz.

Objawia się boska doskonałość każdej duszy, każdej istoty.

Objawia się miłość, jedność, współpraca, godność, otwartość, szczerość, prawda, pełnia, obfitość, kreacja i wiele innych cech światła i miłości.

Każde serce raduje się, gdyż nastał czas NOWEJ ZIEMI – czas MIŁOŚCI.

Oddani najwyższej wibracji boskości tworzymy w naszym domu RAJ – TERAZ.

Taka jest moja wola,

 

Polska

Kraj w którym żyję, rozkwita całym swym pięknem, ziemia tutaj jest żyzna, bogata i zdrowa, ludzie są szczęśliwi, zdrowi, świadomi, mądrzy, żyją w boskiej pełni i dostatku.

Siła naszej wibracji, mądrości, miłości, oddania Bogu chroni tę ziemię i ten lud w czasie transformacji.

Jesteśmy wzorem dla całego świata.

Oddani najwyższej boskiej mądrości wprowadzamy nowatorskie rozwiązania w każdym temacie życia duchowego i materialnego.

Rozkładamy skrzydła naszej boskiej mądrości i miłości łącząc się w braterskiej miłości z braćmi, dziećmi tej Ziemi.

Taka jest moja wola.

TERAZ

.


Wspólne afirmacje czy ustanowienia mają potężna siłę realizacji.

Codziennie o godz.20 ustanawiam to, co zawarte jest w nagraniu, chętni mogą się dołączyć.


 

Elen Elijah

http://www.epokaserca.pl/instytut/

.

.

Elen Elijah jest uzdrowicielem duszy, jasnowidzącą, jasnoczującą, nauczycielem duchowym, doradcą życiowym, trenerem rozwoju osobistego, regreserką, założycielką Uniwersytetu Wirtualnego Instytutu Nowej Ziemi, twórczynią metody „Translacja” transformującej programy świata dualnego, autorką książek.

 

Poznaj Elen.

Zobacz nagranie: Elen Elijah – Lekarz Dusz

W studio NTV Elen opowiada o sobie, o swojej pracy lekarza dusz.

Rozmowa, która poprowadził Janusz Zagórski jest głęboko duchowa, bowiem poruszane tematy i zagadnienia (plan duszy, karma rodowa, itp.) dotykają naszej duszy, naszego jestestwa tu na Ziemi oraz gwiezdnego pochodzenia.

.

.

.

.

 

JANET i STEWART 510Janet i Stewart Swerdlow

.

Najwyższa technika ochronna

 .

 Najwyższa technika ochronna jest wizualizacją pozwalającą na ochronę dowolnej rzeczy umieszczonej w jej centrum.

Technika ta wykorzystuje kształt geometryczny, będący zgodnie z wynikami badań Kodu Biblijnego, nadrzędnym kształtem Boskiego Intelektu. Opisane są na nim wszystkie inne kształty, archetypy i litery.

.

Stwórz wizualizację siebie lub tego, co pragniesz otoczyć ochroną, wewnątrz fioletowego czworościanu.

Następne umieść ten kształt wewnątrz fioletowego ośmiościanu.

..Najwysza Ochrona

Można dodatkowo otoczyć ten kształt złotym pierścieniem.

W języku symboli hiperprzestrzeni nazywa się to „Najwyższą Ochroną”.

 


Hiperprzestrzeń sięga poza fizyczność. Jest to strefa czystej energii. Czystej myśli i pełnego zrozumienia. Składa się z symboli archetypowych, barw i dźwięków.

.

Jeśli umieścisz tam siebie, swoją rodzinę, dom, samochód, samolot, którym lecisz – to będziesz mieć pełną ochronę.

Możesz ją stwarzać wokół siebie codziennie a pozostaniesz w pełni wolny od jakichkolwiek problemów.

.

 

 .

Możesz to przetestować. Czasami niektórzy mają trudności w zmontowaniu tej konstrukcji:

Najpierw budujesz fioletowy czworościan wokół siebie.

Potem umieszczasz go wewnątrz fioletowego ośmiościanu i w ten sposób konstruujesz „Najwyższa Ochronę”. 

Za każdym razem kiedy zaczynasz myśleć o tym i zaczyna ci się to rozmazywać to musisz zbudować to jeszcze raz, od nowa.

 .

Gdy w umyśle masz stan pełnego bezpieczeństwa, ten szczególny kształt geometryczny automatycznie tworzy się w Twoim polu energetycznym.

Powodem, dla którego mentalnie go tworzysz jest to, że nie masz wzorca bezpieczeństwa w umyśle.

Można go więc budować i mentalnie tam umieszczać tak długo, aż w końcu pozostanie tam na zawsze.

.

Bardzo ważnym jest to, że ta technika chroni również przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

.

Zapewne wiecie, że nasza planeta jest ciągle bombardowana przez częstotliwości elektromagnetyczne. Robione jest to przez transmisje z satelity, wieże telefonii komórkowej, kuchenki mikrofalowe.

 .

Wszystko to jest stworzone po to, aby cię osłabić i łatwiej kontrolować.

Ta „Najwyższa Ochrona” zablokuje te promieniowania.

.

Możesz to ćwiczenie wykonywać codziennie ale Najwyższa technika ochronna jest na tyle silna, że stworzona dzięki niej osłona będzie trwać nawet trzy lub cztery dni bez konieczności jej odtwarzania.

.

.

Wiedza ta została nam przekazana przez Janet i Stewarta Swerdlow podczas wykładu zarejestrowany przez Janusza Zagórskiego w czasie pobytu w Visoko, w Bośni 22 czerwca 2013r. zatytułowanego  „Wprowadzenie do języka hiperprzestrzeni”.

  (więcej…)

 

Anthony de Mello:

 

 „Prawda nigdy nie jest wyrażona słowami!”

„Nikt nie potrafi opisać prawdy!”

.

 

 .

Najważniejszym, kluczowym pytaniem dla każdego na całym świecie jest: „Kim jestem?”.

To właśnie brak znajomości tego Kim jesteśmy jest przyczyną wszelkich zróżnicowań, podziałów, nieporozumień, sporów, waśni, kłótni a przede wszystkim wojen między ludźmi, szczególnie tych na tle religijnym.

A więc Kim jesteś?

Nikt nie może dać Ci gotowej odpowiedzi na to pytanie. Drogą do poznania tego kim jesteśmy jest wnikliwa, ustawiczna i bardzo uważna samoobserwacja.

.

Ilekroć usiłujesz się czegoś wyrzec ulegasz złudzeniu.

Za każdym razem, kiedy się czegoś wyrzekasz, pozostaniesz na zawsze związany z tą rzeczą, której się wyrzekłeś.

Tak długo jak z czymś walczysz, dajesz temu siłę. Dajesz temu tyle mocy, ile jej zużywasz na walkę z tym.

Jedynym sposobem żeby się od czegoś uwolnić jest zrozumieć to.

 

Jeśli coś zrozumiesz, np. swój żal, będziesz mógł to porzucić, uwolnić się od tego, wybaczyć.

 

Nawet najbardziej bezinteresowne działania są tak naprawdę maskaradą interesowności przebranej za altruizm.

Nigdy nie jesteście naprawdę dobrzy, jeśli macie świadomość, że jesteście dobrzy.

.

Jak powiedział wielki sufi:

.

Świętym jest się tak długo, póki się o tym nie wie.

(więcej…)

 

.

Modlitwa o pogodną starość

 

Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam, że starzeję się i pewnego dnia będę stary.

Zachowaj mnie od zgubnego nawyku myślenia, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, uczynnym, lecz nie narzucającym się.

Szkoda mi nie spożytkować do końca wielkich zasobów mądrości, jakie dzięki Tobie posiadłem, ale Ty wiesz Panie, że chciałbym na koniec zachować paru przyjaciół.

Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydła, abym w lot przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych cierpień i niedomagań; w miarę jak ich przybywa, rozkosz wyliczania ich staje się z upływem lat coraz słodsza.

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchiwania i znoszenia ich.

Nie śmiem Ciebie prosić o lepszą pamięć, ale proszę o większą pokorę i mniej niezachwianą pewność, gdy wspomnienia moje wydadzą się sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnej nauki, że z czasami mogę się mylić.

Zachowaj mnie w miarę miłym dla ludzi, nie chcę być świętym – z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać – ale zgryźliwi starcy to jedno ze szczytowych osiągnięć szatana.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych miejscach i zalet w niespodziewanych ludziach.

I daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.

 

Ten tekst został znaleziony w kabinie kapitana m/s „Queen Mary” w tajnej skrytce w szotach (w ścianie) podczas złomowania statku.

.

.

Modlitwa została nazwana „Modlitwą Komandora” ponieważ w Brytyjskiej Marynarce Handlowej kapitanów wielkich pasażerskich transatlantyków tytułowano „Komandorami”.

 

Okazuje się, że ta modlitwa znana jest też jako Modlitwa św. Tomasza z Akwinu.

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3124&Itemid=95

 

Źródło: kpt Andrzej Wojnarowski

Prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej

 

Najwyższą formą świadomości jest pokochanie tego, co jest nie do pokochania.

Adam P. Anczykowski

 

LiraW atlasie Jana Heweliusza gwiazdozbiór Lira jest przedstawiony w postaci orła trzymającego w szponach lirę (lutnię) najsłynniejszego mitologicznego śpiewaka Orfeusza.

.

.

Kosmiczna Gra Boga – Integracja Biegunowości

Wszystko we Wszechświecie jest częścią Boskiego Stwórcy.

.

Stwórca na początku był w stanie absolutnej perfekcji, ale stało się to nudne i dlatego zdecydował się On doświadczyć więcej samego siebie.

Podzielił się więc na wiele tysięcy Boskich Stwórców, z których każdy był dokładną kopią Jego Samego. Nazwał ich Duszami Pierwszego Źródła.

.

Najwyższy Stwórca zaczął eksperymenty z tworzeniem wszechświata dawno temu w celu osiągnięcia głębszego samopoznania, samozadowolenia i samo wyrażania.

Najwyższy Stwórca sprowadził energie i esencje życia – swoje kontynuacje – do wszechświata i obdarzył te kontynuacje darami, które sam posiadał.

Dawał chętnie i obficie czerpiąc ze swoich zdolności.

Jest wiele innych wszechświatów i wiele innych sposobów projektowania wszechświatów; ten konkretny został zaprojektowany jako strefa wolnej woli, w której wszystko jest dozwolone”.

.

Najwyższy Stwórca powiedział do tych własnych kontynuacji:

„Idźcie i stwarzajcie; i kierujcie wszystko z powrotem do mnie.”

 

Innymi słowy, Najwyższy Stwórca mówił: Mam zamiar obdarować was sobą. Wy idźcie i obdarzajcie hojnie tak, aby wszystko co stworzycie w tym wszechświecie pojęło swoją istotę jako moją tożsamość.

 

Zwiastuni Świtu – Barbara Marciniak

.

Nasz Wszechświat składa się z wielu galaktyk, konstelacji, systemów gwiezdnych, gwiazd i planet.

Jest to materialny wszechświat, który powstał z oktaw światła. Światło z kolei rozkłada się na oktawy świadomości, a świadomość na oktawy rzeczywistości.

Tak więc, materia, światło, świadomość i rzeczywistość są wzajemnie zależne jak ekosystem. W ten sposób jeden element tej struktury może wpływać na jej całość.

 

Dusze aby ewoluować muszą doświadczać czegoś, co spowoduje ich wzrost. W tym celu Boski Stwórca wymyślił różne gry.

. (więcej…)

Droga-mleczna-510x207

.

Każdy, kto rozwija się duchowo, poszukuje odpowiedzi na pytanie : Kim Jestem?

.

Poszukuje Tej odpowiedzi wewnątrz siebie i dlatego nazywa się to rozwojem wewnętrznym.

Relaksujemy się, wyciszamy i wchodzimy swoją uwagą w głąb siebie.

Ale, czy rzeczywiście To, czego szukamy jest wewnątrz nas?

.

Od wieków zwykliśmy uważać, że esencją Wszechświata jest materia, a poza nią jest tylko pustka.

Obrazowo porównując Wszechświat do jajka, wierzyliśmy, że świat materialny, tzw. rzeczywistość jest jego skorupką, a wewnątrz znajdują się coraz mniejsze i coraz rzadziej rozmieszczone, ale nadal materialne cząstki.

Chcąc więc poznać strukturę materii wchodziliśmy wgłąb jajka.

Jednak gdy fizycy kwantowi zaczęli dokładnie przyglądać się żółtku, odkryli, że jajko na nim się nie kończy!

 

Pod materialnymi, najmniejszymi znanymi cząstkami, w temperaturze zera bezwzględnego a więc tam gdzie nie powinno już nic być, odkryli pole ogromnych energii, które nazwali Polem Punktu Zerowego.

Pole to zawiera potencjały wszelkich możliwości tego co istnieje w świecie materialnym. Jest Źródłem wszystkiego co jest.

Niektórzy naukowcy bardzo trafnie nazwali to Pole – Wielkim Nic.

Wiedzieli, że Ono jest, wiedzieli, że jest niewyobrażalnie wielkie, ale nie można Go w żaden sposób naukowo poznać tzn. zbadać, zmierzyć.

 .

Na Warsztatach Metody Dwupunktowej Kasia i Piotr  przedstawili poglądową planszę, przedstawiającą powstawanie materii.

Na samym dole rysunku, jako Źródło Wszystkiego, znajduje się Czysta Świadomość. Z niej wyłaniają się myśli, powstają wiry torsyjne, a następnie powstają fale, cząstki subatomowe, atomy, molekuły i wreszcie materialne obiekty.

.

Wkrótce po tych warsztatach przyszła do mnie refleksja, która stała się przyczynkiem do powstania tego artykułu:  „Jakby to wyglądało, gdyby ten model był przedstawiony sferycznie, tak jak przekrój jajka?”

 

Ponieważ fale rozchodzą się od Źródła kuliście to zapewne na omawianej planszy w centrum znajdowała by się wtedy Czysta Świadomość, a na zewnątrz obiekty materialne.

.

Czy rzeczywiście tak jest?

.

Było by to stwierdzenie, że w centrum jest Bóg, a na zewnątrz Niego, czyli poza Nim znajduje się całe Stworzenie!

Ale?

Czy może cokolwiek istnieć poza Bogiem? Poza Źródłem?

.

Kosmos.

.

Wg mojej wiedzy – ŹRÓDŁO – to Wielkie NIC – jest bezkresną, wieczną, stałą, niezmienną Przestrzenią Czystej Świadomości.

To w niej pojawiają się wszelkie obiekty – wszystko to, co nietrwałe i zmienne: myśli, uczucia, fale i cząstki materialne.

.
Wszystko to, co ma swój początek, ma też swój koniec. To co się pojawia – znika.

Tylko Czysta Świadomość jest stała, niezmienna.

.

Dlatego nasze poczucie Obecności, poczucie Istnienia, poczucie „Ja Jestem” – zawsze jest takie same.

.

Świadomość „Ja Jestem” nigdy się nie urodziła i nigdy nie umrze – jest wieczna, niezniszczalna!

.

.

To, co w trakcie rozwoju duchowego poszukujemy, nie jest ani wewnątrz, ani na zewnątrz nas. Po prostu my Tym jesteśmy! Zawsze byliśmy!

 

To ta bezkresna Przestrzeń Czystej Świadomości jest Tym czego szukamy – odpowiedzią na pytanie życia: „Kim Jestem?”

 

Czysta Świadomość to Wolność od wszelkich ograniczeń. Nie ma wymiarów, nie ma odległości. Jest bezczasowa. Nie ma przeszłości ani przyszłości – zawsze jest teraz.

Wszystko jest wszędzie i wszystko jest wszystkim. Nie ma „tu”, nie ma „tam”, nie ma „gdzieś”, nie ma takiego miejsca, gdzie by Jej nie było.

Nie istnieje w Niej „wewnętrzne” ani „zewnętrzne”, nie ma też osobowego „ja”, nie ma „ty”.

.

.

Nie ma potrzeby szukania odpowiedzi na pytanie „Kim Jestem”, bo w tym pytaniu zawarta jest już odpowiedź: Jestem!

Stwierdzenie „Jestem” oznacza Istnienie, Obecność Świadomości, Obecność Boga.

.

Każdy z nas budzi się rano, otwiera oczy i uświadamia sobie: O! Jestem!

Żeby cokolwiek zaistniało musi być najpierw Świadomość. Gdyby więc Cię nie było, nie było by niczego.

.

Świadomość jest tylko jedna i to Ty Nią Jesteś.

Stwierdzenie „Jestem” jest uświadomieniem sobie bycie Czystą Świadomością.

 

Tak więc każdy może stwierdzić:

Ja Jestem Obecnością, Istnieniem, Jestem Czystą Świadomością – i tak jak Ona Jestem ciszą, spokojem, błogością, miłością i szczęściem.

 

Dlatego spokój, miłość i szczęście jest naszym naturalnym stanem.

Z wielką miłością i wdzięcznością Bogu za to dziękuję.

.

.

.

.

4_Ogród.

Niewidomi widzą, głusi nagle słyszą, skazani na nieuleczalne choroby odjeżdżają zdrowi, by od zdumionych lekarzy usłyszeć, że najprawdopodobniej pomylili się i diagnoza została źle postawiona.

Dziennie dokonuje się tutaj bezpłatnie setki skomplikowanych operacji, więcej niż w ciągu miesiąca w najlepszych klinikach świata, bez użycia narkozy i bez sterylnych, dobrze wyposażonych sal operacyjnych – ale też bez powikłań, infekcji i zakażeń.

 

Wszystko odbywa się poza znanymi nam „prawami” rządzącymi zarówno naszym zdrowiem jak i wymogami szpitalnej rutyny.

Ten wielki uzdrowiciel, Joao Teixeiry da Faria jest duchowym medium o niezwykłych możliwościach. Dokonuje widzialnych i niewidzialnych operacji za sprawą nawiedzających go duchów.

.

Człowiek który uosabia te niezwykłości od ponad 60 lat, mówi o sobie skromnie:

„ Ja nikogo nie uzdrowiłem, jestem tylko instrumentem w rękach Boga”.

.

Jan

 

Ludzie na całym świecie nazywają go Joao de Deus, lub John of God, czyli Janem od Boga.

Jego „klinika” znajduje się w Casa de Dom Inacio, czyli w Domu św Ignacego, w małej brazylijskiej wiosce Abadiania, leżącej około 100 kilometrów od stolicy kraju Brasili.

.

.

.

Miriam3..Nazywam się Miriam Lundgren.

..Jestem oficjalnym przewodnikiem ..pielgrzymek do Jana od Boga.

..Jak do tego doszło?

..Kiedy miałam trzydzieści lat ..przeszłam bardzo ciężką operację, ..po której, kilkanaście godzin po jej ..zakończeniu umarłam.

..Znalazłam się po drugiej stronie ..i zostałam tam otoczona tak ..wielkim dobrem, spokojem ..i miłością, że nie chciałam wracać.

.

.

Sprowadzono mnie jednak z powrotem do mojego ciała i rozkazano żyć. Kiedy wróciłam, wiedziałam że moje życie całkowicie się zmieniło.

Wiedziałam też, że gdzieś na Ziemi znajdę Niebo, takie jakie przeżyłam po drugiej stronie.

 

Gdy dwadzieścia pięć lat temu zamieszkałam w Szwecji, zaczęli pojawiać w moim życiu wielcy mistrzowie, między innymi Sai Baba. Odbywałam głębokie podróże duchowe, znalazłam dużo pokoju ale to nie było jeszcze to miejsce Nieba, na które czekałam.

 

O Janie od Boga, uznawanym za największego uzdrowiciela naszych czasów słyszałam od wielu lat. O mocy jego uzdrowień przekonałam się sama, na własnej skórze.

Kiedyś, gdy komuś bardzo mi bliskiemu śmierć zaglądała w oczy i nie było już innej rady, jedynym ratunkiem było wysłanie jego zdjęcia do Jana od Boga z prośbą łaskę uzdrowienia.

 

Ta łaska przyszła nadspodziewanie szybko i niewymownie skutecznie! Bardziej niż najśmielej mogłam sobie życzyć.

Trudno znaleźć słowa, aby opisać jak wielka była radość i wdzięczność serc za ten wielki cud, którego doświadczyła nasza rodzina.

.

Coraz większy krąg bliskich mi znajomych zaczął świadczyć o uzdrowieniach, których doznawali albo byli świadkami.

Zdumieni potwierdzali fakty powszechnie już znane, że u Jana od Boga odzyskują zdrowie nawet ci, którym profesjonalni lekarze nie dawali już żadnej szansy na przeżycie.

.

.

Więcej o tym opowiadam w mojej prelekcji o fenomenie Jana od Boga, niezwykłego uzdrowiciela z Brazylii.

.


.

.

Kiedy moja znajoma poinformowała mnie, że właśnie za miesiąc wyjeżdża kolejna pielgrzymka, tym razem grupa pracująca w skupieniu i wewnętrznej ciszy – wiedziałam, że to będzie moja grupa! Że będę jednym z pielgrzymów do Jana od Boga!

 

Nie miałam funduszy, by opłacić koszty, ale natychmiast zgłosiłam swoje uczestnictwo.

Cuda się zdarzają, kiedy jesteśmy na nie otwarci i gotowi je przyjąć. Pieniądze przyszły i to nawet więcej, niż oczekiwałam.

 

MiriamzJanem..

Bez problemów odbyłam swą podróż życia i odnalazłam Niebo, o którym zawsze wiedziałam, że istnieje na Ziemi.

Spotkanie z Janem od Boga było jak powrót do Nieba, jak powrót do wytęsknionego domu.

 

 

 

 

.

.

Moja rozmowa z Krystyną Maciąg z NTV – Niezależnej Telewizji

.

.

W drugiej część rozmowy z Krystyną Maciąg opowiadam między innymi o książce „Jan od Boga. Posłany by uzdrawiać”, którą napisałam.

.

.

Moją książkę można kupić w sklepie Empik.com.

.

Jako oficjalny przewodnik do Jana od Boga prowadzę regularnie ok 5 /6 razy w roku do niego pielgrzymki – tylko w niewielkich grupach, co zapewnia zaskakujące dla wszystkich rezultaty współpracy z energiami Jana od Boga.

Na wszelkie pytania w sprawie pielgrzymek odpowiadam na stronie internetowej www.janodboga.com  albo poprzez adres mailowy: pielgrzymki@mail.com

.

Poza działalnością związaną z organizowaniem pielgrzymek do Jana od Boga jako absolwentka polskich i szwedzkich uczelni humanistycznych zajmuję się również prowadzeniem kursów i warsztatów w zakresie duchowej psychoterapii, motywacji i samopoznania.

Specjalizuję się w przekazach dla kobiet. Prowadzę trening kobiecości , warsztaty i sesje indywidualne.

.

Tym zagadnieniom poświęcona jest moja strona:

Kobieta niezwykła w swojej zwykłości…czyli kim jest każda Kobieta, jej rola i tożsamość, potencjał, możliwości i potrzeby duszy!”

www.kobietaniezwyklawswojejzwyklosci.blog.pl

.

Zapraszam również do mojego profilu na Facebooku:

https://www.facebook.com/miriam.lundgren.54?fref=ts

.

.

Historia Jurka

Jana od Boga poznałem “zaocznie”, gdy umierając na raka zgodziłem się poprosić go o pomoc.

Będąc w tak złym stanie, że jak to mówią, trudno żeby miało być gorzej, z diagnozą mocno złośliwego raka wątroby, potwierdzoną przez czterech różnych lekarzy, którzy dawali mi rok życia w bólu, z przerzutami do otrzewnej jelit.

Krótko mówiąc sytuacja nie do opanowania.

Gdybym się wcześniej zgłosił, powtarzali lekarzy proponując mi chemioterapię, bo choć nie da się tego wyleczyć była jednak szansa na spowolnienie szybkości rozprzestrzeniania się komórek rakowych. Wówczas mógłbym, biorąc regularnie chemię i środki przeciwbólowe, przedłużyć życie do maximum trzech lat. 

Czytaj dalej…

 

.

Anna Mikulska 510x246

Anna Mikulska jest prawdopodobnie jedyną w Polsce osobą, która potrafi wykonywać tzw. operacje fantomowe, tzn. działania nie na ciele fizycznym, lecz na energetycznym organizmów żywych, czego efektem jest np. naprawienie złamania kości w ciągu kilku minut.

.

 

Odezwa do Polaków

 

Powstrzymajmy spiralę paranoi strachu i nienawiści.


Wszyscy zasilamy energią to o czym myślimy i mówimy.


Nieświadomość nie zwalnia nas od odpowiedzialności.


Zamiast wzmacniać strach i nienawiść, zacznijmy wzmacniać harmonię, spokój, miłość i możliwość właściwego rozeznania wydarzeń.


Musimy być wolni od narzuconych nam niewłaściwych informacji czy złych intencji.


Świadomie wybierzmy dobro które służy nam i ludzkości.


Bądźmy silni !


Zjednoczmy się w zrozumieniu, empatii i miłości.


Myślmy o pokoju i harmonii w sercach nas wszystkich, bo tylko dobro jest gwarantem naszego bezpieczeństwa i rozwoju.


Pomóżmy więc ludzkości której jesteśmy częścią.


Dbajmy o nas, o naszą ziemię na której żyjemy – naszym domu.


Uzdrówmy całą tę sytuację bo mamy na to wpływ.


Tkwi w nas przepotężna energia, której nikt nie może powstrzymać.


Nasza świadomość, ukierunkowana świadomość i emocje temu towarzyszące, czynią ten świat takim jaki jest.


Wykorzystajmy tę nieograniczoną moc do tego aby zmienić ten świat, na świat w którym panuje pokój, harmonia, miłość, empatia i szacunek dla wszystkich.


Medytacja – to najlepszy i najprostszy sposób aby osiągnąć to czego pragniemy.


Jeden człowiek, poprzez medytacje ma wpływ na 5 milionów ludzi.


Utwórzmy grupy ludzi dobrych intencji.

Poprośmy o promień białego światła ze źródła, o oczyszczenie przed medytacją i zacznijmy medytować w intencji dobra.

.

 

Oto przykład medytacji:

 

Niech płynie błogosławieństwo do zagubionych w nienawiści do ludzkości.


Niech płynie do ich serc spokój który zdejmie złość, strach i agresje.


Niech czysta miłość wypełni serca wszystkich czujących istot dając im siłę i wytrwałość w budowaniu dobra i wszechobecnej harmonii.


Niech tak się stanie.

I stało się.

 

 

 

Świt 2

.

.

Jacek Sokal_2.

Psycholog bioenergoterapeuta

Jacek Sokal:

OBUDŹMY SIĘ Z TEGO SNU!  

……JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ!

.

.

Tak było:

Zobacz wydanie Alternews w całości poświęcone wydarzeniu 15-15-15, którego pomysłodawcą był Jacek Sokal.

.

Relacje z Wrocławia, Lublina i Wielkiej Brytanii.

 

W dniu 15 kwietnia o godz. 15:00 zatrzymajmy się na 15 sekund z intencją:

Budzimy się – Jesteśmy Jednością.

 

 

Ludzie się budzą…

Przyłączają się też inne kraje: Kolumbia, Francja, Hiszpania, Anglia…

 

 

 

.

.

« Poprzednia stronaNastępna strona »