dr John Hagelin_6

.

.

Światowej sławy fizyk kwantowy dr John Hagelin rozwinął „Teorię Zunifikowanego Pola Superstrun” łączącą wiedzę fizyki kwantowej, neurologii i biologii molekularnej.

.

.

Zrealizował w ten sposób marzenie Einsteina, który przez połowę swojego życia poszukiwał właśnie takiego zunifikowanego pola wszystkich praw natury.

.

Dzięki tej teorii możemy teraz zrozumieć, że u podstaw wszelkiego Życia (umysłu i materii) jest JEDNOŚĆ – Uniwersalna Świadomość.

Świadomość nie jest wytworem molekularno–chemicznych procesów mózgu. Jest fundamentem całej natury.

Uczeni odkryli w rdzeniu podstaw Wszechświata, w jego fundamencie, pojedyncze uniwersalne pole inteligencji.

To fundamentalne podłoże wszystkiego, co istnieje we Wszechświecie nazwane zostało Zunifikowanym Polem.

Zgodnie z teorią Zunifikowanego Pola wszystkie siły w naturze oraz wszystkie jej subatomowe cząsteczki: kwarki, leptony, protony, neutrony są rozumiane jako Jedność. Wszystkie one są jedynie różnymi falami na Jednym oceanie egzystencji.

To Zunifikowane Pole nie jest polem materialnym. Jest Świadomością. Wszystko we Wszechświecie jest tylko Tym, niczym innym!

Planety, drzewa, ludzie, zwierzęta. Wszyscy jesteśmy po prostu falami wibracji tego podstawowego Zunifikowanego Pola.

Nie żyjemy, więc we Wszechświecie martwej materii.

Wszechświat u swoich podstaw jest świadomy. Żyjemy we Wszechświecie żywym, myślowym i koncepcyjnym. Żyjemy w polu czystego istnienia, czystej inteligencji.

Inteligencja Wszechświata jest źródłem wszystkich praw natury.

Wszystkie fundamentalne siły, wszystkie podstawowe cząstki, wszystkie prawa regulujące Życie, na każdym poziomie Wszechświata mają swoje zjednoczone źródło w najbardziej skoncentrowanym, niematerialnym, dynamicznym, samoświadomym (Zunifikowanym) polu inteligencji w naturze.

Istnieje Jedna zjednoczona, niepodzielna całość, która jest Jednością Świadomości.

Wszystkie nasze osobne świadomości są Jedną Świadomością. Indywidualizujemy naszą świadomość poprzez filtr naszego systemu nerwowego tworząc naszą wewnętrzną podmiotowość, ale jest tylko jedna Jaźń.

Jaźń – Uniwersalna Świadomość jest naszą podmiotowością, jedyną rzeczą w naszym życiu, która nigdy się nie zmieniła.

Nasze wierzenia się zmieniają, przyjaciele się zmieniają, ciało się zmienia. Ta jedyna rzecz, która daje kontynuację naszemu doświadczeniu dzień za dniem, to nasza świadomość, to nasza podmiotowość, to Atman ( w hinduizmie), Jaźń, JA, które jest takie same dla Ciebie jak i dla mnie, ostatecznie jest tym Zunifikowanym Polem odkrytym przez naukę, które jest stwórcą Wszechświata.

Znajomość tego faktu poprzez osobiste doświadczenie Jaźni w sobie nazywana jest Oświeceniem.

W ten sposób nauka potwierdza to, co Wedy – święte księgi hinduizmu – bardzo dokładnie opisały tysiące lat temu.

.

Dlaczego ta wiedza została utracona?

.

Jeżeli święte księgi hinduskie – Wedy wiedziały to tak dawno temu, czemu my dopiero teraz to odkrywamy?

Techniki doświadczania czystej, bezgranicznej świadomości mogą łatwo zostać zgubione, nie dla tego, że są trudne czy skomplikowane, ale dlatego, że są tak subtelne. Żeby doświadczyć bezgranicznej świadomości, nasz umysł musi się kompletnie uspokoić.

Do tego celu muszą być stosowane proste, tradycyjne, uniwersalne metody a nie sekciarskie, religijne lub naukowo zweryfikowane nowoczesne techniki.

Doświadczenie czystej świadomości przekracza każdą religię i filozofię. To jest bezpośrednie, subiektywne doświadczenie naukowo odkrytego Zunifikowanego Pola wszystkich praw natury.

Nie ma więc powodu by tego nie upowszechniać, nie wprowadzać do powszechnego nauczania.

Jeśli tego nie zrobimy to nadal będziemy otrzymywać te same rezultaty: 5% rozwoju naszego mentalnego potencjału, kolejne pokolenia wojny, terroryzmu i ludzkiego okrucieństwa.

 

Tuż pod mentalno – emocjonalnym hałasem; nieważne jak ciężki i zagmatwany może być ten hałas, nieważne jak bardzo egotyczne jest Twoje poczucie siebie; w każdym z Nas jako Nasza Prawdziwa Natura jest Spokój czystej Świadomości, Sedno Ciebie – Nie różniące się od esencji Wszechświata. (Eckhart Tolle)