liście 500x250

.

.

Na początku było Słowo…

Tak mówi Biblia, ale co to jest „Słowo”?

.

Słowo jest wypowiedzianą myślą, a więc przed Słowem była Myśl.

Aby mogła powstać Myśl musi być Świadomość, a więc to Ona jest prapoczątkiem wszystkiego.

Tę praprzyczynę wszystkiego czyli Czystą Świadomość najczęściej nazywamy Bogiem.

.

Fizycy kwantowi, którzy w swych naukowych dociekaniach  doszli już do tego, że to właśnie Świadomość jest Źródłem wszystkiego co Jest, nazywają ją „Wielkie NIC”, a to dlatego, bo wiedzą, że Ona jest, ale nie można jej poznać – ani zmierzyć ani w żaden sposób zbadać.

.

Hindusi mówią o tym że:

.

Oko nie może zobaczyć samego siebie.”

 .

Osoby medytujące wiedzą, że medytacja jest stanem bez myśli.

Właśnie taki stan jest Czystą Świadomością.

.

I to z tej pustki w głowie, z głębokiego spokoju, z absolutnego wyciszenia wyłaniają się myśli…

Pojawia się ruch a więc coś, co jest przejawem tego, co nazywamy energią.

Świadomość nie jest energią bo Jej nie można zmierzyć.

Energia myśli jest już mierzalna.

.

Myśl jest najwyższą formą energii, najwyższą formą przejawiania się Świadomości.

Myślenie zawsze jest aktem tworzenia, jest kreacją.

.

A teraz wyobraź sobie taką sytuację, kiedy to nie było jeszcze nic poza Świadomością.

Możemy powiedzieć, że był tylko Bóg.

I Bóg pomyślał…

 .

Ale o czym to Bóg mógł myśleć jeśli nie było nic poza Nim?

Bóg będący Czystą Świadomością, objął myślą samego siebie.

.

I co się wtedy stało?

.

Każda myśl jest aktem tworzenia a skoro nie było nic poza Nim to Bóg myśląc o sobie stworzył w swoim umyśle wierny obraz samego siebie.

.

Obrazem jest to, co możemy zobaczyć.

Aby więc mógł zaistnieć obraz potrzebne jest Światło.

Tak więc Bóg obniżył poziom wibracji swoich myśli do poziomu Światła.

.

W taki to sposób w umyśle Boga powstał utkany ze światła obraz Jego samego.

 

Światło jest pierwszym materialnym przejawem tzw. Rzeczywistości.

.

Tak więc „słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”.

.

.

Ramtha w „Białej Księdze” opisuje to tak:

 

Świadomość i Energia są nierozłącznie powiązane i stanowią dynamiczną siłę twórczą.

Wszystko, co istnieje ma swój początek w Świadomości i uzyskało swoją fizyczną formę za pośrednictwem modulacji energii w materię.”

.

Myślenie jest aktem stwórczym, kreacją.

Był to więc pierwszy Akt Stworzenia, którego efektem wg Biblii było Słowo, które było u Boga i było Bogiem.

Tak więc Słowo, wierny obraz samego Boga powstający i utrzymywany cały czas w Jego Umyśle jest Nim samym.

 

Nie może być inaczej bo nie było i nie ma nic poza Nim.

.

Nic nie może istnieć poza Bogiem.

.

Wszystko co Jest, jest w Świadomości Boga, w Jego Umyśle.

 .

.

Przyjęło się nazywać ten wierny obraz Boga Duchem, ja nazywam go Światłem Świadomości.

 

Tym żywym i wiernym Obrazem Boga, Istotą Światła jest Człowiek – zgodnie z tym co mówi Biblia, że Bóg stworzył Człowieka na swój obraz i podobieństwo.

.

Wszyscy jesteśmy przejawieniem tej samej, jednej, jedynej Świadomości.

.

Tak napisał Ramtha:

Wszyscy jesteście samym Bogiem, stworzonym z Boga.

Jesteście Bogami stworzonymi z Boga – pierwszą i jedyną bezpośrednią kreacją Tego, który jest Źródłem całego istnienia.

Wszyscy urodziliście się w momencie, kiedy Bóg, ta wielka i wspaniała Myśl, zastanowił się nad sobą i rozwinął się w olśniewające światło – to właśnie wtedy się pojawiliście, to był moment waszych narodzin.

Waszym prawdziwym rodzicem jest Bóg. Matka/Ojciec – Ostoja całego życia.”

.

.

 

Jesteśmy nie tylko światłem Boga ale i Jego życiem.

Jak wykazał to już 40 lat temu w swoich książkach wspaniały polski uczony ks. prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak:

 

Życie jest światłem – to wniosek wynikający z faktów i faktami potwierdzony.

.

To światło. Żywe światło. Jakie to jest cudowne… Jakie to bajeczne…

Życie elektromagnetyczne. To samo, co światło biosfery promieniujące wiecznie. Co najwyżej, ulega przemianie energii.

 .

I o to tutaj chodzi, energia nie ginie przecież. Energia wszelka jest wiecznie żywa.

 .

Mój program naukowy streszcza się w krótkim aforyzmie – Życie, czym jesteś?

.

Biologia jest‚ pełna poznania, ale jedynie na peryferiach i tylko wtedy, gdy rozpatruje zagadnienie czym jest życie w ogóle, nie zaś w istocie swej natury.

Na czym polega istota natury życia – pytanie pozostające bez odpowiedzi.

Tyle się o życiu mówi, pisze, głosi, rozpacza, kiedy gaśnie, niepokoi, gdy dolega.

Zdaje się, że tak dużo się wie o życiu. Chodzimy w nim, obracamy się, poznajemy świat przez życie, bierzemy udział w życiu. Tak wiele szczegółów doszło do naszej wiadomości.

Tak wartko płynie życie, że doprawdy zapomniano przeanalizować, czym ono jest.

Niedorzeczność powstaje stąd, że człowiek podtrzymuje to życie, stara się je zachować, widzi jego narodziny u innych i śmierć życia również u innych – bez możności określenia natury tego zdarzenia.

 

Tymczasem z fizyki wiemy, że istnieje świat materii, który jest niewyobrażalny. Kwantowy.

.

Ponieważ rachunek kwantowo mechaniczny jest abstrakcyjny, wobec tego nie możemy sobie świata kwantowego przedstawić.

Jest on możliwy tylko do opisania formalnego, czyli matematycznego.

.

Jeśli tak się sprawy przedstawiają, że wszelka materia posiada niewidoczny realizm kwantowy, wobec tego życie w najgłębszych swych rejonach powinno być również skwantowane. Musi więc być na tym poziomie energią.

.

Pomysł szalony, ale robi wrażenie trafnego uderzenia w sedno sprawy. Mamy spróbować przybliżyć sobie ten niewyobrażalny świat na odległość, która pozwoliłaby jako tako zapoznać się z życiem.

.

Mówiąc prosto – pragniemy poznać kwantowe podstawy stanu ożywienia. Jeśli tutaj się nie przybliżymy do natury życia, to już do niej nie dojdziemy w naszym poznaniu.

Trochę zaś gimnastyki mózgu zawsze się przyda”.

 Włodzimierz Sedlak

 .

.

Tak więc życie jest nieustanną kreacją i to my, świetlne istoty, synowie Boga Matki/Ojca jesteśmy projektantami i twórcami całego stworzenia, przekształcając światło którym jesteśmy, i wszystko to co byliśmy w stanie sobie w myślach wyobrazić, w to co nazywamy materią.

.

.

A co na to wszystko współczesna nauka?

 

.Arystoteles

. Już Arystoteles, na przekór wątpliwościom sobie . współczesnych, uważających, że przestrzeń           . kosmiczna to pustka, należał do pierwszych,        . którzy twierdzili, że Kosmos jest                             . w rzeczywistości pełny.

.

 

.

.

Jak to wyjaśnił fizyk Hal Puthoff:

.

Jest jeden ogromny rezerwuar energii. Mechanika kwantowa wykazała, że nie ma nic takiego jak próżnia czy nicość. To, o czym zwykliśmy myśleć jako o bezkresnej przestrzeni, w której nic nie ma, jak gdyby cały Kosmos był wymieciony z energii i materii, jest z punktu widzenia mechaniki kwantowej prawdziwym ulem.

.

Hal Puthoff wykazał również, że nie ma dwóch podstawowych bytów fizycznych –  czegoś materialnego i czegoś niematerialnego – ale istnieje tylko jeden – energia.

.

Wszystko w Twoim świecie, wszystko czego dotykasz, bez względu na to jak jest gęste, jak duże, na swym najbardziej podstawowym poziomie jest tylko zbiorem ładunków elektrycznych oddziałujących z wszechogarniającym oceanem pól energetycznych.

.

Masy w ogóle nie ma. Jest tylko energia.

.

Obliczenia kwantowe pokazują, że zarówno my jak i cały otaczający nas Wszechświat żyjemy w czymś, co jest morzem ruchu – kwantowym oceanem światła.

.

Istnienie tego olbrzymiego morza energii, nazwanego „Polem Punktu Zerowego” (w skrócie „Polem”) oznacza, że cała materia w Kosmosie jest połączona falami, które rozchodzą się w czasie i przestrzeni i mogą trwać w nieskończoność, wiążąc poszczególne części Wszechświata z pozostałymi.

 

Najważniejsze wnioski jakie na podstawie badań i naukowych eksperymentów wyciągają fizycy kwantowi zmuszają do przemyślenia i określenia na nowo co to znaczy być człowiekiem.

.

Najnowsze odkrycia w czołowych laboratoriach na całym świecie przynoszą dowody potwierdzające, że koncepcja mechaniki kwantowej – o której kiedyś sądzono, że dotyczy jedynie świata najmniejszych cząsteczek – w rzeczywistości dotyczy całego świata.

Odkrycia w zakresie zmiennej natury atomów i cząsteczek potwierdzone w tak wielu klasycznych eksperymentach fizyki kwantowej, że obecnie uważa się je jako fundamentalne prawa, dowodzą kluczowego znaczenia świadomości wpływającej na strukturę i skład materii a więc na kształt naszego świata.

Dziesiątki naukowców z różnych dziedzin  na całym świecie dowiodło, że cała materia egzystuje w bezkresnej kwantowej sieci połączeń między istotami ożywionymi a ich środowiskiem.

Wykazali też, że świadomość jest substancją występującą poza granicami ludzkiego ciała.

.

 

Wg. najnowszych odkryć naukowych ludzkie umysły są połączone ze sobą i ze wszystkimi rzeczami na świecie.

Pozostajemy w stałym i natychmiastowym dialogu z naszym otoczeniem i cała informacja z Kosmosu przepływa w każdej chwili przez nasze ciała.

Pole kwantowe wiąże nas wszystkich, swoją niewidzialną siecią. Istniejemy jak jedność, współzależność – całkowicie zależne od siebie wzajemnie części, w każdej chwili wpływające na całość.

Na swoim najbardziej podstawowym poziomie materia nie ulega podziałowi na niezależnie istniejące jednostki.

.

Cząstki elementarne nie są maleńkimi trwałymi obiektami ale drgającymi pakietami energii – czasem zachowującymi się jak ograniczone do małej przestrzeni cząstki a czasem jak drgająca, rozciągnięta w czasie i przestrzeni fala lub jak jedno i drugie jednocześnie.

.

Kluczowe założenia fizyki kwantowej wskazują, że jesteśmy jednością z naszym Wszechświatem i że jesteśmy nierozerwalnie połączeni z „Polem punktu zerowego”, w którym wszystko jest złączone ze sobą tajemniczą energią, w którym nic nie jest oczywiste, nic nie jest przewidywalne i do końca zdefiniowane.

.

Wszystko jest w stanie potencjałów wszelkich niekończących się możliwości i niewyobrażalnej energii.

.

Wszystkie naukowe badania wiodą do jednego wniosku, że to nasza Świadomość powołuje z tego Pola do zaistnienia w tzw. rzeczywistości wszystko to co w niej się znajduje.

.

.

.

.

 

..