Anthony de Mello:

 

 „Prawda nigdy nie jest wyrażona słowami!”

„Nikt nie potrafi opisać prawdy!”

.

 

 .

Najważniejszym, kluczowym pytaniem dla każdego na całym świecie jest: „Kim jestem?”.

To właśnie brak znajomości tego Kim jesteśmy jest przyczyną wszelkich zróżnicowań, podziałów, nieporozumień, sporów, waśni, kłótni a przede wszystkim wojen między ludźmi, szczególnie tych na tle religijnym.

A więc Kim jesteś?

Nikt nie może dać Ci gotowej odpowiedzi na to pytanie. Drogą do poznania tego kim jesteśmy jest wnikliwa, ustawiczna i bardzo uważna samoobserwacja.

.

Ilekroć usiłujesz się czegoś wyrzec ulegasz złudzeniu.

Za każdym razem, kiedy się czegoś wyrzekasz, pozostaniesz na zawsze związany z tą rzeczą, której się wyrzekłeś.

Tak długo jak z czymś walczysz, dajesz temu siłę. Dajesz temu tyle mocy, ile jej zużywasz na walkę z tym.

Jedynym sposobem żeby się od czegoś uwolnić jest zrozumieć to.

 

Jeśli coś zrozumiesz, np. swój żal, będziesz mógł to porzucić, uwolnić się od tego, wybaczyć.

 

Nawet najbardziej bezinteresowne działania są tak naprawdę maskaradą interesowności przebranej za altruizm.

Nigdy nie jesteście naprawdę dobrzy, jeśli macie świadomość, że jesteście dobrzy.

.

Jak powiedział wielki sufi:

.

Świętym jest się tak długo, póki się o tym nie wie.

(więcej…)