Najwyższą formą świadomości jest pokochanie tego, co jest nie do pokochania.

Adam P. Anczykowski

 

LiraW atlasie Jana Heweliusza gwiazdozbiór Lira jest przedstawiony w postaci orła trzymającego w szponach lirę (lutnię) najsłynniejszego mitologicznego śpiewaka Orfeusza.

.

.

Kosmiczna Gra Boga – Integracja Biegunowości

Wszystko we Wszechświecie jest częścią Boskiego Stwórcy.

.

Stwórca na początku był w stanie absolutnej perfekcji, ale stało się to nudne i dlatego zdecydował się On doświadczyć więcej samego siebie.

Podzielił się więc na wiele tysięcy Boskich Stwórców, z których każdy był dokładną kopią Jego Samego. Nazwał ich Duszami Pierwszego Źródła.

.

Najwyższy Stwórca zaczął eksperymenty z tworzeniem wszechświata dawno temu w celu osiągnięcia głębszego samopoznania, samozadowolenia i samo wyrażania.

Najwyższy Stwórca sprowadził energie i esencje życia – swoje kontynuacje – do wszechświata i obdarzył te kontynuacje darami, które sam posiadał.

Dawał chętnie i obficie czerpiąc ze swoich zdolności.

Jest wiele innych wszechświatów i wiele innych sposobów projektowania wszechświatów; ten konkretny został zaprojektowany jako strefa wolnej woli, w której wszystko jest dozwolone”.

.

Najwyższy Stwórca powiedział do tych własnych kontynuacji:

„Idźcie i stwarzajcie; i kierujcie wszystko z powrotem do mnie.”

 

Innymi słowy, Najwyższy Stwórca mówił: Mam zamiar obdarować was sobą. Wy idźcie i obdarzajcie hojnie tak, aby wszystko co stworzycie w tym wszechświecie pojęło swoją istotę jako moją tożsamość.

 

Zwiastuni Świtu – Barbara Marciniak

.

Nasz Wszechświat składa się z wielu galaktyk, konstelacji, systemów gwiezdnych, gwiazd i planet.

Jest to materialny wszechświat, który powstał z oktaw światła. Światło z kolei rozkłada się na oktawy świadomości, a świadomość na oktawy rzeczywistości.

Tak więc, materia, światło, świadomość i rzeczywistość są wzajemnie zależne jak ekosystem. W ten sposób jeden element tej struktury może wpływać na jej całość.

 

Dusze aby ewoluować muszą doświadczać czegoś, co spowoduje ich wzrost. W tym celu Boski Stwórca wymyślił różne gry.

.

Jako odrębne formy świadomości, dusze są częściami gry Najwyższego Stwórcy. Egzystują one we Wszechświecie, który jest zbudowany z przeciwieństw.

Wszechświat ten został powołany do życia z komponentów wolnej woli, która ma zadanie doprowadzić do chaosu, a następnie do ponownego uporządkowania energii i realizacji Stwórcy we wszystkich rzeczach.

 

Dla naszego Wszechświata, Założyciele, przy pomocy innych Dusz Pierwotnego Źródła, przyjęli Grę zwaną – Integracją Biegunowości.

.

Wymagała ona stworzenia Ciemnej i Jasnej Strony.

.

I tak Światłość można opisać jako miłość, radość, szczęście i wszystkie emocje wypływające z wyższych czakr. Jest to nieobecność lęku, ufność do Stwórcy oraz gotowość do umieszczenia swojego życia na linii prawdy.

 

Natomiast Ciemność charakteryzuje strach, poczucie winy, wstyd i wszystkie emocje wypływające z niższych czakr.

 

Światłość obiecuje „nagrodę” w postaci radości, błogości i szczęścia.

 

Ciemność daje lekcję w postaci prowokacji.

.

Emocjonalny i fizyczny ból, stany strachu i gniewu – to odczucia, które musimy docenić jako wartościową część lekcji.

 

Zadaniem tej gry było i jest doświadczenie wszystkich aspektów obu biegunów i ich zintegrowanie.

.

Po osiągnięciu tego celu dusze mogą się zjednoczyć z Stwórcą, lub pomagać innym duszom w rozwoju jakiejś innej gry, na przykład w innym wszechświecie.

.

Odwieczny problem istnienia przeciwieństw najlepiej wyjaśnia tekst z Księgi Mormona:

.

Oto trzeba żeby wszystko miało swoje przeciwieństwo. Gdyby było inaczej, mój pierwszy synu urodzony na pustyni, sprawiedliwość nie mogłaby istnieć ani nieszczęście; ani świętość ani żałość grzesznika; ani dobro ani zło.

Wszystko byłoby jedno i to samo, i co Bóg stworzył, pozostałoby bezwładne nie mając ani życia, ani nie będąc martwe, nie będąc śmiertelne, ani nieśmiertelne, nie doznając ani szczęścia, ani nieszczęścia, wrażliwości czy znieczulenia.

2NEFI 2:11

.

 

.

Boski Stwórca zawarł także w tej grze formułę, lub „narzędzie”, do osiągania integracji biegunowości.

Formuła ta została nazwana Trzynasto-Wymiarową Formułą Współczucia.

 

Współczucie jest celem w tej grze.

Jest integracyjnym miejscem, środkiem dwóch przeciwieństw.

.

Kiedy dusza odczuwa współczucie, akceptuje oba miejsca, nie osądzając nikogo jako wyraźnie złego lub dobrego.

Osiągając współczucie lub integrację oznacza to, że dusze zrozumiały wartość obu przeciwieństw, Światłości i Ciemności.

.

 

.

Współczucie nigdy nie pojawi się na drodze rozumowania i logiki!

 To jest energia pochodząca z czakry serca i nie ma nic wspólnego z wysoką inteligencją, którą posługują się np. gadzie istoty.

.

W ten sposób Stwórca działając jako wszechświatowe pole rozumu przenika wszelkie życie, wszelki czas, wszelką przestrzeń, wszelką energię…i wszelkie istnienie.

Jest Wszechmocny i Wszechwiedzący.

Świadomość Stwórcy jest bezstronna, lecz z pewnością może odmawiać pewnych rzeczy lub może bardziej precyzyjnie opóźniać ich pozyskanie.

Oznacza to, że pozwala stworzonym przez siebie istotom wyrażać siebie wedle własnego uznania.

.

Na najwyższym poziomie, gdzie operuje Bóg, wszystko ma jakiś cel, …nawet agresywne gatunki dążące do dominacji nad innymi rasami oraz planetami.

 

Stwórca zaprojektował kod genetyczny każdej galaktyki według innych predyspozycji lub wzorców zachowań.

Ma to służyć zwiększeniu różnorodności we Wszechświecie, co z kolei pozwala Bogu doświadczyć najszerszego kontinuum życia.

Takie pole gry nie jest stworzone z równymi szansami dla wszystkich. Zaprojektowano je tak, aby uruchamiało wolną wolę oraz selekcję rzeczywistości w oparciu o indywidualne preferencje.

 

Bóg jest istotą czującą i istnieje w każdej formie ewoluującego życia i w każdym innym miejscu.

.

Czerpie On radość z tworzenia materii i życia z własnej substancji, a potem z jego przeżywania poprzez doświadczenia różnych gatunków.

 

Żywe stworzenia, po osiągnięciu pewnego progu samoświadomości, zaczynają odczuwać pragnienie połączenia się ze swoim źródłem.

.

Dziwną rzeczą jest to, że owe żywe istoty początkowo wydają się być zupełnie nieświadome, że dosłownie powstały z substancji źródła.

Tak więc, mniej rozwinięte stworzenia wydają się nie rozumieć, że bać się Boga znaczy tyle samo, co bać się samego siebie.

 

Jednak ewolucję istot czujących ostatecznie określa się w kategoriach ich zdolności do odkrywania związku między pierwotnym źródłem Boga a własną jaźnią.

.

Kiedy to następuje, motywem przewodnim staje się miłość.

Można kochać samego siebie i wszystkich pozostałych, ponieważ wszystko inne utkane jest z tego samego materiału.

 

.

W jakiś sposób, miłość jest motywem Boga, klejem, który spaja Wszechświat. Ale tylko wysoko rozwinięte istoty zdają sobie sprawę z pełnego zasięgu rzeczywistości.

 

Wydaje się, że Bóg doświadcza istnienia poprzez swoją kreację.

.

Ponieważ wszystko powstaje z substancji Boga, nasze uczucia i doświadczenia są Jego udziałem.

W jakimś prymitywnym sensie, jesteśmy niczym komórki w nieskończenie wielkim ciele, a owo nieskończenie wielkie ciało doświadcza wszystkich aspektów istnienia każdej komórki.

 

Polaryzacja jednego z przeciwieństw, Światłości lub Ciemności, jest stagnacją w rozwoju.

.

To zwykle eliminuje zdolność do twórczego działania w fizycznych formach, co z kolei wywołuje emocjonalny upadek.

Natomiast, równoważąc oba przeciwne bieguny będziemy zdolni do twórczości, bez skutków ubocznych.

Ponieważ Stwórca sam jest esencją miłości, zadaniem wszystkich dusz jest nauczenie się tej bezwarunkowej miłości i współczucia do wszystkich stworzeń, bez względu na rolę, jaką w danym momencie odgrywają.

Jest to sposób na oświecenie, przez uwolnienie negatywnych emocji z ciał inkarnowanych.

 

.

Wszystkie te założenia są zawarte w Boskich Planach.

Każdy wszechświat, galaktyka, gwiazda, planeta i dusza, posiadają takie plany.

.

My Ziemianie też mamy Boski Plan dla celów ewolucyjnych. Działamy w obrębie Boskiego Planu, dla swojej grupy dusz i swojej planety.

 

Nasz Wszechświatowy Boski Plan został stworzony przez Założycieli we współpracy, ze świeżo utworzoną Wszechświatową Hierarchią Duchową, oraz z Projektantami Gry – Felinianami i Karianami.

.

Założyciele są małą grupą Dusz Pierwotnego Źródła, która razem się zorganizowała. Często w źródłach channelingowych są określani jako Rada Dziewięciu.

Felinianie i Karianie, to grupa Dusz Pierwotnego Źródła, która przybyła na prośbę Założycieli ze wszechświata, który właśnie za pomocą gry, zwanej Integracją Biegunowości, już się zrealizował.

A więc są to doświadczeni gracze wybrani z niezliczonej ilości dusz z wielu wszechświatów, w których doświadczono tej gry.

 

W naszym Wszechświecie podobnie jak w ich poprzednim, Felinianie reprezentują Światłość a Karianie Ciemność.

.

Do prawidłowego funkcjonowania gry w materialnym wszechświecie Karianie stworzyli niezbędne gwiezdne wrota, wymiary, portale i połączenia wymiarów.

Felinianie zaś  stworzyli żyjące formy na planetach.

 

reptiliancolors..Do gry zostały stworzone dwie ..główne rasy, Gady – według wizji ..Karian i Ludzie – według pomysłu ..Felinian.

..Ciemna strona stworzyła ..odpowiednie gatunki, których ..zadaniem było sianie spustoszenia.

..Z Gadów najbardziej znanymi ..gatunkami są Reptoidy i Dinoidy.

..Wszystkie te pierwotne rasy są ..tworem rasy rodzicielskiej Karian.

 

 

Zostały one stworzone na długo przed Ludźmi na planecie Aln w konstelacji Oriona.

 

Ponieważ Gady powstały wcześniej niż Ludzie, więc mogły rozwinąć wyższą technologię. Kiedy przodkowie Ludzi zaczęli wychodzić z oceanu Avyonu, Gady już na dobre opanowały kosmiczne podróże i wysoki poziom cywilizacyjnego rozwoju.

Po długiej ewolucji, doznały wyniesienia z trzeciej gęstości do czwartej.

Jest to aktualny obszar wibracji, w której teraz przebywają.

.

Trzeba pamiętać, że mimo konfliktów z Ludźmi, Gady są częścią Uniwersalnej Gry. Bez nich zapewne byłby spokój, ale w postaci nudnej wegetacji i stagnacji Wszechświata.

.

Gady, w owej grze, reprezentują „Ciemność”, która paradoksalnie, mimo swej destrukcyjnej roli jest motorem rozwoju duchowego Ludzi.

 

Gady są mało uczuciowe, natomiast posiadają niezwykłe zdolności do nauk ścisłych.

.

Niemal świętością dla nich, w przeciwieństwie do wiedzy duchowej, jest rozum oraz świat fizyczny.

Mają wyrafinowaną wiedzę o materialnym Wszechświecie i jego prawach.

Karianie wpoili im mit stworzenia polegający na wierze, że zostały one stworzone z prawem do kolonizacji wszystkich planet i gwiezdnych systemów, a nawet do bezkarnego zniszczenia.

 

Dano im prawo do działania jako Straż Wszechświata, poprzez nadużycia, manipulacje i represje każdego innego gatunku, który by nie chciał uznać ich zwierzchnictwa.

 

Zgodnie ze swą naturą Gady postępują tak jak nakazuje im rola w tej grze. Są potrzebne jako czynnik inicjujący szybki rozwój innych cywilizacji, a więc mają swoje miejsce w stworzeniu.

Według filozofii Gadów, tylko gatunki uznające ich władzę mogą być pod ich ochroną i mieć prawo do życia.

 

Inna sprawa, to problem żywieniowy tych ras.

W sferze 4-tej gęstości istoty mogą się odżywiać tylko energią.

 

Ponieważ Gady w przeważającej części wybrały orientację negatywną, odżywiają się energią strachu i zła, wydzielaną przez Ludzi oraz inne istoty.

 

W tym celu szerzą terror i zniszczenia w celu wywołania tych emocji.

 

lutnia-lira 3

Po stworzeniu Wszechświata, Jasna Strona Stworzenia, czyli grupa eterycznych Felinian otrzymała do swej dyspozycji w konstelacji Lira planetę, którą nazwano Avyon.

 

Stworzyła tam ludzką rodzinę, wyznaczając im rolę opiekunów Wszechświata.

Był to obszar narodzin Człowieka Kosmicznego.

 

Stworzona przez Felinian ludzkość miała rozmaity wygląd, niekoniecznie taki, jaki my sobie wyobrażamy patrząc na siebie.

Praprzodkowie nowej rasy przebywali w oceanach.

Kiedy zaczęli wychodzić na ląd Avyonu, Felinianie wzięli większość tych naczelnych i udoskonalili ich do poziomu dwunożnych humanoidów.

 

.

Reszta wodnych naczelnych, walenie i delfiny, pozostały w oceanach podtrzymując biosferę Avyonu. Jest to niezbędne do utrzymania wszelkiego życia planety.

 

Drogą genetycznych krzyżówek, korzystając ze swej puli genowej i puli genów humanoidalnych istot Felinianie stworzyli Rodzaj Ludzki.

.

Ludzkość jest wyjątkową rasą ze względu na jej zakodowane DNA. Ludzie posiadają gen współczucia odziedziczony po Felinianach.

Są spadkobiercami wielkiego dzieła, które wskaże innym gatunkom i rasom jak uruchomić współczucie przez otwarcie czakry serca.

W ten sposób powstające współczucie nie ma nic wspólnego z inteligencją – umysłem, czyli rozumowaniem, tak typowym dla Gadów.

.

Felinianie przekazali Ludzkości mit o stworzeniu, w którym jest zawarty obowiązek życia w harmonii z innymi rasami, zamieszkującymi różne planety, jakie człowiek chciałby skolonizować.

Felinianie czystej krwi, z typowymi dla siebie cechami, stali się starożytnymi przodkami Ludzi i Ziemian.

Mimo, że związek pomiędzy tymi rasami został zatarty w pamięci współczesnego Ziemianina, Felinianie pozostali w naszej ukrytej świadomości królewskimi istotami godnymi szacunku i miłości.

 

 

Aby rozpocząć grę, Ciemność i Światłość podzieliły się na linię Lucyfera i stworzone przez nią Gady, oraz na Linię Ameliusa, która stworzyła Ludzi.

.

Reguły gry wszczepiono Ludziom i Gadom do genetycznej pamięci.

 

Ze względu na swe mistrzostwo w dziedzinie genetyki, Felinianie uczyli i pomagali Karianom w akcie tworzenia Gadów i ich humanoidalnych krzyżówek.

Natomiast Karianie brali udział w prowadzeniu żyjących form cielesnych, w tym także ludzkich, do „dorosłości”. Objęli opieką każdą rasę, aż do chwili jej usamodzielnienia.

 

 

Ludzie, w pewnym momencie swego rozwoju osiągnęli poziom pozwalający im na podróże kosmiczne i skolonizowali inną planetę w konstelacji Liry, którą nazwali Avalon.

.

Nowe społeczeństwo ustabilizowało się jako cywilizacja o polaryzacji żeńskiej.

 

Zainteresowani tym wydarzeniem, przybyły na tę planetę Gady, przynosząc ze sobą supernowoczesną technologię i ukształtowaną polaryzację z męskim pierwiastkiem.

.

.

Powstały dwa przeciwieństwa do integracji.

Niestety bez wystarczającej wiedzy duchowej i pewnego doświadczenia, są małe szanse na integrację biegunowości. W zamian tego spowodowało to konflikty.

 

Gdy rozwój Ludzi umożliwił im wyjście poza Avon, Gady poczuły się zagrożone…

 

A co będzie, jeśli Ludzie opanują cała Galaktykę?

Gdzie wtedy podzieją się Gady?

 

W ich mniemaniu te pionierskie wysiłki należało zatrzymać.

 

Z początku, nie było bezpośredniej konfrontacji między tymi gatunkami.

Nie było tego też w planach Gadów.

Wymyśliły natomiast inną strategię.

 

Zaczęły przenikać do kolonii i siać niezgodę wśród Ludzi. Zarazem przedstawiciele ich ras nadskakiwali przyjaźnią i zdobywali ich zaufanie, przez oferowanie im nowoczesnej technologii.

.

To stworzyło podział między tymi, którzy pragnęli pogłębić duchowość, a tymi których zafascynował rozwój technologiczny.

Rozdźwięk nabrzmiewał i wybuchła wojna domowa, podczas której Gady wzięły stronę kolonistów o męskiej inklinacji.

W rezultacie doprowadziło to kolonię do ruiny i bliskiego zniszczenia.

 

Działalność Gadów spowodowała podziały w całej konstelacji.

 

I tak rozpoczęła się nasza Wielka Gra, która trwa do dzisiaj… 

Gadzie metody pozostały takie same: skłócić, podzielić, wzbudzić wzajemną nienawiść i napuścić na siebie.

Dajemy się na te ich gierki nabierać w Polsce, w Europie i na całym świecie…

.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy przedstawiciele Gadów są o aspekcie negatywnym.

 

W zasadzie żadna grupa czy rasa nie jest do końca negatywna czy pozytywna…

 

Dla Ludzi i Gadów zostały pierwotnie stworzone przez Felinian wzory DNA. Wszystkie grupy dusz mogły się od tej poru uczyć ról, jakie im wyznaczono.

W ten sposób, Gady i Ludzie mają okazję opanować strach, nienawiść, uprzedzenia oraz uruchomić Trzynasto-Wymiarową Formułę Współczucia zawartą w ich kodach.

 

.

A zatem możemy się nauczyć doceniania miłości i aprobowania każdej odmienności.

To było i wciąż jest naszym ewolucyjnym celem.

 

A nasza Galaktyka dąży do końcowego dramatu umieszczonego w ostatnim scenicznym akcie…

.

.

Tekst ten opracowałem na podstawie książki:

Wojmus – Galaktyczna Rodzina