Wszyscy jesteśmy w stanie zmieniać swoje życie.

Wszystko czego pragniemy możemy osiągnąć.

Wszystko! Każdy z nas! Także TY!

 

Jak to osiągnąć?

Kluczem jesteś TY sam!

Możesz zrealizować w swoim życiu wszystko.

 

Wszyscy mamy nieomal nieograniczone możliwości!

Jedynym, co nas różni i ogranicza, to różny stopień rozpoznania i świadomości samych siebie, a więc i naszych możliwości.

 

Poznaj potężne narzędzia do kreowania rzeczywistości!

Poznaj narzędzia którymi cały czas dysponujesz, które nigdy nie przestają pracować i które oddziaływają bezpośrednio na rzeczywistość dzięki prawu rezonansu!

 

Właśnie TERAZ jest ten moment, czas na zmianę sposobu życia, na stanie się zdrowym, na zmianę sposobu postrzegania świata i stanie się świadomym kreatorem swojego życia.

To, czy staniesz się nim, czy weźmiesz odpowiedzialność za to, co dzieje się w tobie i dookoła Ciebie –  jest tylko i wyłącznie Twoim wyborem.

Kryształ

Dowiedz się jak myśli, uczucia, emocje i przekonania wpływają na Ciebie, na Twoje życie i  na otoczenie – na świat w którym żyjesz.

.

Myślimy ciągle – czy tego chcemy, czy nie.

Każdy z nas miewa dziennie do 60 000 myśli.

 

Wszystkie nasze myśli niosą konsekwencje, gdyż każda myśl jest czystą energią, którą wysyłamy.

 

I to nie wycelowaną w jednym kierunku, lecz sferycznie, we wszystkie strony świata.

 

Nasze  myśli są w pewnym sensie zaraźliwe. Ich energia rozchodząc się w przestrzeni poszukuje innych energii o podobnych wibracjach a gdy takie na swojej drodze napotka to poprzez rezonans także je wprowadza w wibracje naszych myśli.

 

I to jest najważniejsze zdanie z prawa rezonansu:

Inni ludzie, rzeczy lub wydarzenia nie mogą się oprzeć polu drgań, które wytwarzamy w sobie, jeśli tylko wejdą one w rezonans z wytworzoną przez nas energią.

 

Ale jakie są plusy tego, że inni zostają wprawieni w drgania dzięki naszej energii?

.

Tu wchodzi w grę drugie podstawowe stwierdzenie z prawa rezonansu:

 Podobne przyciąga zawsze podobne.

 

Każda nasza myśl, każda – czy to pozytywna, czy negatywna – wytwarza pole rezonansowe. I wszystko, co współdrga z tym polem rezonansowym zostaje niechybnie przyciągnięte do naszego życia.

Dlatego jest to dla nas ważnym wiedzieć dokładnie, jakie pole tworzymy – świadomie lub nieświadomie.

 

Nauka ukazuje, iż ciągle wysyłamy i odbieramy informacje w postaci emitowanego światła.

Poprzez nasze myśli wysyłamy energię. Energię pragnień, energię, która chciałaby się zmaterializować.

 

Pytanie brzmi więc – o czym nieprzerwanie myślisz?

A przede wszystkim – co myślisz o samym sobie?

 

Wszystko co pomyślimy, realizuje się.

Ale istnieje jeszcze silniejszy od siły myśli sposób kreowania naszej rzeczywistości.

 

Dotychczas myślano, że to głównie nasze myśli są tym, co wysyła energię. Ale posiadamy w swoim ciele jeszcze znacznie silniejszy nadajnik energii.

Dotychczas nauka wychodziła z założenia, że to mózg ze swoimi wszystkimi elektromagnetycznymi impulsami posiada największy zasięg nadawczy.

I nagle odkryto pole, które jest o wiele większe od pola energetycznego mózgu. Ma tak olbrzymią siłę, że sięga daleko poza własne fizyczne ciało.

 

To serce wytwarza największe pole energii.

Jednym z najważniejszych odkryć XX wieku jest odkrycie faktu, że serce w naszym organizmie robi dużo więcej, niż tylko pompuje krew.

Pomiary wykonane w „HeartMath Institute” w Kalifornii wykazały, że nasze serce wytwarza pola energii, które wychodząc poza nasze ciało, sięgają świata zewnętrznego.

 

 

Pole serca ma pewną określoną formę – pola torsyjnego (wirowego) i wygląda jak szeroki pierścień dookoła nas rozprzestrzeniający się w promieniu 2-3 metrów wokół naszego fizycznego ciała.

Wszystko wskazuje na to, że oddziaływanie pola wytwarzanego przez ludzkie serce nie kończy się nawet na 5 metrach – ono rozprzestrzenia się znacznie dalej w przestrzeni.

 

Wydaje się też, że serce jest stworzone do wytwarzania pól elektromagnetycznych, które wchodzą w interakcje z materiałem, z którego jest stworzony nasz świat, z polami elektromagnetycznymi atomów.

HeartMath Institute” odkrył, że wytworzone przez serce pola elektryczne i magnetyczne komunikują się z naszymi organami i ze światem zewnętrznym.

 

Jak serce to robi? W jaki sposób się komunikuje?

Jak są przenoszone informacje?

 

Okazuje się, że tym nośnikiem informacji są nasze uczucia i emocje.

Nauka mówi nam, że gdy odczuwamy coś w naszym sercu, wtedy nasze odczucia są zmieniane w odpowiednie wzorce energii elektrycznej i magnetycznej.

Ta skupiona w naszym sercu elektryczna i magnetyczna energia wchodzi w interakcje z atomami świata zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszego ciała i wytwarza zmiany, które możemy zaobserwować.

 

Gdy badano to dalej, odkryto, że:

Moc elektromagnetycznego pola, które jest wysyłane z serca zależy również od innej ważnej przyczyny – od naszych przekonań a więc od tego, w co wgłębi nas wierzymy i według czego kierujemy się w życiu.

 

A więc nie tylko nasze uczucia, ale przede wszystkim nasze przekonania są emitowane w przestrzeń.

 

Nasze serce służy jako rodzaj pośrednika, który przekształca w elektryczne i magnetyczne drgania wszystkie nasze uczucia i przekonania.

Nasze uczucia– takie jak miłość, współczucie, wybaczanie, złość, zazdrość, nienawiść, gniew, wpływają na świat i nasze otoczenie w promieniu wielu mil. A więc także wtedy, gdy są oddalone bardzo daleko od nas.

 

 

Inne organy, cała tkanka komórkowa, wszystkie procesy w organizmie wytwarzają elektromagnetyczne pola – fale, które się rozprzestrzeniają w przestrzeni.

 

Według praw fizyki fale elektromagnetyczne nigdy się nie kończą.

Mimo, że nasz mózg również wytwarza pola elektryczne i magnetyczne, wiemy teraz, że serce wytwarza pola, które są elektrycznie do 100 razy silniejsze a magnetycznie ponad 5000 razy silniejsze od tych wytwarzanych przez mózg.

.

To mogłoby wyjaśnić, dlaczego osiągamy uzdrowienie bardziej poprzez uczucia niż myślenie.

 O czymkolwiek myślisz, przenieś to z poziomu rozumu do centrum serca.

Jeśli nasze marzenia mają się spełnić, powinniśmy zawsze wprawiać się w dobry nastrój.

 

A więc przez nasze serce wysyłamy znacząco więcej energii niż poprzez nasz mózg.

.

Może dzięki temu zrozumiemy, dlaczego niektóre nasze marzenia tak łatwo się spełniają, podczas gdy inne nie mogą się zamanifestować w naszym życiu, mimo że zadajemy sobie tyle trudu.

 

Dla niektórych ludzi mogłoby być szokującym rozpoznanie, jak wielką moc oni mają, jak wiele mogą osiągnąć w swoim życiu – w zależności od tego, co myślą o sobie samych i o świecie, który ich otacza.

 

Ale:

 Spełnić w naszym życiu może się tylko to, w co naprawdę w głębi serca wierzymy. To, w co wierzymy w głębi serca, realizuje się, gdyż posiada najsilniejsza energię.

Jeśli nasze marzenia mają się urzeczywistnić, powinniśmy być zawsze o tym przekonani.

 .

.

Ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na świat fizyczny.

.

Jest jeszcze jedno bardzo ważne odkrycie, które ma duże znaczenie dla realizacji naszych marzeń i życzeń.

Jeszcze niedawno byliśmy przekonani, że istniejemy w naszym świecie w oddzieleniu od wszystkich i od wszystkiego.

Wierzono, że dwie oddzielone od siebie rzeczy nie mogą wywierać na siebie żadnego wpływu.

Konsekwentnie uczono nas, że my także powinniśmy traktować siebie oddzielnie od innych. To wytworzyło poczucie odizolowania i samotności. Wydawaliśmy się wystawieni na działanie przypadku.

Istniał więc los, na który nie mieliśmy widocznego wpływu.

 

Ale w ostatnich latach przekonania nowoczesnej nauki całkowicie się zmieniły. Dziś wiemy, że jest dokładnie odwrotnie.

Wszystko jest połączone ze wszystkim i oddziałuje na siebie wzajemnie.

 

W warunkach laboratoryjnych zaobserwowano, że ludzkie DNA za pomocą małych cząsteczek światła zwanych fotonami wpływa bezpośrednio na materiał zbudowany z atomów.

Rosyjski  fizyk, Vladimir Poponin w latach 90-tych XX wieku przeprowadził serię słynnych eksperymentów.

W zamkniętych rurkach umieszczał ludzkie DNA razem z fotonami i chciał ustalić jaki wpływ ma DNA na owe fotony.

W tej serii doświadczeń usunięto całe powietrze, aby osiągnąć próżnię.

Próżnia jest jednak mylącym pojęciem, gdyż próżnia nie jest pustą przestrzenią. Jest ona wypełniona informacjami i energiami.

W każdej takiej pozornie pustej przestrzeni pozostają fotony, które można względnie dokładnie mierzyć dzięki specjalnym przyrządom.

W doświadczeniu Poponina fotony ułożyły się  jak zakładano, w bardzo chaotyczny sposób.

W następnym kroku umieszczono w tej rurce próbkę ludzkiego DNA.

 

I teraz wydarzyło się coś zupełnie zaskakującego.

W obecności DNA cząsteczki fotonów ułożyły się inaczej. Jakby za pomocą niewidocznej siły fotony uformowały się w rurce na kształt regularnych wzorów.

DNA wywiera więc bezpośredni wpływ na fotony.

 

Poponin zadał sobie pytanie:

Jakie oddziaływanie ma DNA materii z której jesteśmy zbudowani, na materię, z której składa się świat – fotony atomów?

 

W tradycyjnej, zachodniej nauce nie ma ani jednej teorii, która głosiłaby, że ludzkie DNA wywiera wpływ na fotony atomów.

Eksperymenty pokazują jednak, że fotony w obecności ludzkiego DNA zmieniają swoje uporządkowanie.

 

Po raz pierwszy w warunkach laboratoryjnych udowodniono to, co głosi większość prastarych tradycji duchowych:

Jesteśmy częścią świata i oddziałujemy na niego poprzez nasze ciało. DNA ma bezpośredni wpływ na elementy atomów a więc na materialny, fizyczny świat.

 

Właściwie to mogłoby być dostatecznie ekscytujące ale to, co z tego wynikło, było po prostu rewolucyjne.

 

Gdy wyjęto DNA z powrotem z rurki, fotony zachowywały się tak, jak gdyby DNA było tam dalej obecne, pozostawały w swoim uporządkowanym rozmieszczeniu.

Fotony i DNA były ciągle ze sobą powiązane, mimo że fizycznie oddzielono je od siebie!

Wyglądało to tak, jakby były połączone za pomocą jakiegoś pola.

 

 

Mamy swoje pole energetyczne przeznaczone dla naszych myśli.

W ostatnich 20-tu latach zostały przeprowadzone eksperymenty, które wykazują, że zachowanie się DNA w naszych komórkach wpływa na rzeczywistość wokół naszego ciała.

To jest więc udowodnione, a nie żadna teoria, że u podstaw naszej rzeczywistości leży pole  –  macierz (matrix)  energii.

Ten eksperyment Poponina jest bardzo istotny dla zrozumienia prawa rezonansu i spełnienia naszych marzeń.

Seria prób wspiera i stwarza podwaliny teorii, że istnieje pole kwantowe, które łączy wszystko ze wszystkim.

 

W ten sposób nowoczesna fizyka wykazała, że w tle istnieje wspólne pole, które łączy nas wszystkich.

To jest „projekt budowlany”, od którego wszystko się zaczęło.

 To jest głębsza rzeczywistość, której nie możemy zobaczyć, z którą jednak nasze uczucia się komunikują.

To, co widzimy jako fizyczną rzeczywistość, jest wynikiem tej komunikacji.

 

To pole energii, które łączy wszystko z wszystkim, nosi już od dawna wiele nazw – w zależności od naukowca, który odkrył te formę energii: Pole kwantowe, Boski matriks, Praprzyczyna, Pole, lub hologram kwantowy.

 

Wielu ludzi nazywa to pole także Źródłem, Bogiem, Zjednoczonym Polem, Polem Akaszy.

Jak tylko byś tego nie chciał nazwać, jest ono Źródłem.

Chciałbym nazwać to „Polem punktu zerowego”, gdyż naukowcy wiedzą, że istnieje – kwantowe pole energii, które jest wszędzie, także w „pustej” przestrzeni i łączy nas niczym niewidzialna sieć.

 

Myśleliśmy wcześniej, że przestrzeń wokół nas jest pusta – stąd też nazwaliśmy ją próżnią. Jednakże ona nie jest pusta, lecz jest pełna energii i informacji.

 

Tak jak fale dźwiękowe, które używają powietrze jako nośnika, nasza energia płynąca z przekonań i myśli także używa medium, które ją przenosi w świat dookoła.

 I do tego służy jej właśnie owe pole kwantowe.

To pole energii umożliwia nam bycie w połączeniu ze wszystkim i z każdym – Świadomie lub nieświadomie.

 

My wszyscy jako żywe istoty jesteśmy ludzkimi modelami energetycznymi fal w tym ogromnym Polu Fal. Wszystkie fale wchodzą w interakcje z innymi falami.

Nie odgrywa tu żadnej roli, jak bardzo coś albo ktoś jest oddalony od nas – czy to jest nasz sąsiad, czy człowiek, który być może znajduje się po drugiej stronie globu.

 

Cały Wszechświat jest serią interakcji pomiędzy wzorcami fal. Każdy pojedynczy wzorzec reaguje z innymi i wytwarza wzorce wzajemnego wpływania na siebie. One zapisują informacje i w ten oto sposób we Wszechświecie istnieje „pamięć”.

 

Wszyscy znajdujemy się w tym Polu nazywanym „Polem punktu zerowego”.

Ale my nie tylko znajdujemy się w tym polu – my JESTEŚMY tym Polem! Niezależnie czy mamy tego świadomość, czy też nie.

 

Wszystko, co czynimy przechodzi przez kosmiczne pole falowe i wchodzi w interakcje ze wszystkim, a wszystko z nami.

 

My wysyłamy energię i informacje ciągle, czy tego chcemy czy też nie, czy to przez naszą energię serca, przez nasze DNA, czy też poprzez nasz mózg jako siła myśli.

Wysyłamy nieustannie impulsy na zewnątrz, a te napotykają na impulsy innych ludzi, których w ten sposób przyciągamy do naszego życia.

.

Naturalnie jesteśmy równocześnie przyciągani przez ich energię, jeżeli mają oni podobne do naszych wibracje.

 Istnieje tylko Jednia i to oznacza, że jesteśmy do tego przyłączeni. Nie jesteśmy więc nieprzerwanie „nadawcami”, ale i także „odbiorcami”.

To oznacza, że Ty i ja komunikujemy się ze sobą od dłuższego czasu – poprzez nasze pola energii. To jest niewidoczne, ale jednak wydarza się TERAZ.

 

Prawo Rezonansu zawsze mówi „TAK”. Zawsze utwierdza Cię w Twoim przekonaniu.

Wierzysz, że Twoje życie nic nie wypracuje, albo że nie ma żadnego głębszego sensu – otrzymasz dokładne tego potwierdzenie.

Wierzysz, że zasługujesz na głębokie, prawdziwe więzy miłości, pieniądze, wewnętrzne i zewnętrzne bogactwo – dokładnie właśnie to się potwierdzi.

 

 

Możemy zmienić nasze własne DNA.

 

Jest jeszcze jeden fakt, który dla naszych życzeń ma bardzo istotne znaczenie.

Uczucia, które pochodzą z serca w bezpośredni sposób zmieniają formę naszego DNA.

A to DNA z kolei ma silny wpływ na atomy.

 

Chciano zbadać wpływ uczuć na nasze DNA. Odizolowano DNA różnych osób poddanych testowi w oddzielnych pojemnikach ze szkła i wystawione je na działanie silnych, głębokich emocji.

Aby to osiągnąć, osoby testujące używały różnych technik duchowych i emocjonalnych.

Mimo że wszyscy naukowcy wątpili w takie oddziaływanie na DNA, mogli oni zaobserwować coś, co według dotychczasowych praw fizyki nie mogło mieć miejsca.

Podczas gdy osoba testująca wyrażała swoje silne emocje, w DNA dawały się zmierzyć jednoznaczne reakcje chemiczne.

 

Osoby te, tylko poprzez swoje silne emocje, oddziaływały na molekuły DNA w szkle.

Emocje, przekonania, uczucia w naszym sercu zmieniają więc strukturę DNA i jego uporządkowanie w komórkach.

 

Gdy osoby testujące odczuwały uznanie, miłość albo wdzięczność, DNA odpowiadało „odprężeniem”.

Nici DNA otwierały się, to znaczy stawały się dłuższe.

Gdy dla odmiany naukowcy wywoływali uczucia frustracji, złości, strachu lub stresu, DNA stawało się krótsze a nawet wyłączało wiele swoich kodów. Na negatywne uczucia reagowało napinając (ściągając) się.

 

Pozwala nam to zrozumieć, dlaczego negatywne uczucia odłączają nas od reszty świata.

Gdy jesteśmy wkurzeni, lub mamy zły humor, czujemy się odizolowani i odcięci od „strumienia życia”.

I tak wtedy rzeczywiście się dzieje – oczywiście sami się odcinamy.

To wyłączanie się kodów DNA natychmiast się cofało gdy naukowcy z powrotem wyrażali uczucia radości, uznania, wdzięczności i miłości.

 

Ludzkie uczucia wpływają na formę DNA.

 

Geny reagują na sygnały z otoczenia, w tym także na sygnały z mózgu. Mózg jest więc instancją, która interpretuje procesy zachodzące w świecie a następnie wysyła sygnały do ciała.

Do tych sygnałów należą sygnały chemiczne jak i wibracje elektromagnetyczne. Te sygnały wpływają na komórki i powodują zmiany w genetycznym kodowaniu.

W dalszych eksperymentach próbki tkanki (DNA) były izolowane jak dotychczas, ale teraz osoby testujące (dawcy DNA) zabrano do innych części budynku laboratorium.

Chciano wiedzieć czy także tam można wywoływać wpływ na żyjące komórki, gdy znajdują się one zupełnie gdzieś indziej.

Podczas gdy osoba testująca przeżywała swoje uczucia, DNA zachowywało się nadal tak, jak gdyby było w ciele dawcy.

Następnie zwiększano oddalenie dawcy od DNA. Przy jednym z eksperymentów dystans wynosił nawet 350 mil!

Za pomocą zegara atomowego mierzono czasowe opóźnienie pomiędzy wysyłaniem uczuć a reakcją DNA i stwierdzono, że  reakcja zawsze przebiegała równocześnie.

 

Reakcja była dokładnie tak szybka, jak gdyby DNA nadal znajdowało się w ciele dawcy!

 

Cokolwiek czujemy, myślimy i o czym jesteśmy przekonani, zostaje w milionowych częściach sekundy wyłapane przez nasze DNA. Przy czym jest obojętne, czy rezonujące DNA znajduje się bezpośrednio obok nas, czy też nawet na drugim końcu globu.

Nie ma żadnego punktu, w którym ciało się kończy i żadnego, gdzie się zaczyna.

 

Wcześniej sądzono, że geny same z siebie są aktywne. Mogłyby się więc same aktywować i dezaktywować. To założenie już od dawna nie jest prawdziwe. Dzisiejsza nauka odkryła, że myśli mają głęboko sięgający wpływ na nasze DNA.

Dla naszych marzeń jest to oczywiście bardzo interesujące, gdyż jeżeli mamy wpływ na nasze DNA, a nasze DNA może się poprzez pole kwantowe połączyć ze wszystkim na tym świecie, to  dzięki prawu rezonansu możemy przyciągnąć do naszego życia wszystko co byśmy chcieli.

 

Posiadamy uczucia, które zmieniają DNA, te z kolei oddziałuje na materię, z której składa się świat.

 

I dzięki temu mamy połączenie pomiędzy naszymi uczuciami i fizyczną rzeczywistością.

A więc nie można już absolutnie wątpić w to, że gdy wytwarzamy w sobie uczucia takie jak: współczucie, wybaczanie, miłość, ale i negatywne uczucia jak: złość, nienawiść, zazdrość i gniew wpływamy w ten sposób na strukturę naszego DNA.

I te oddziaływania na DNA rozprzestrzeniają się poprzez pole kwantowe łączące wszystko dookoła nas i dotykają namacalnie wszystkiego na naszym świecie.

To co nas spotyka w świecie na zewnątrz, ma przyczynę.

I ta przyczyna jest do odnalezienia w naszych myślach, uczuciach i przekonaniach.

 

Poprzez siłę naszych myśli i uczuć mamy wpływ na nasze DNA, które silnie oddziałuje na swoje otoczenie.

 

Mamy więc wpływ na nasze otoczenie dzięki sile naszych myśli i uczuć.

 JESTEŚMY STWÓRCAMI NASZEGO WŁASNEGO WSZECHŚWIATA.

 

Każde życzenie odnajduje swój cel.

 

Gdy wyrażamy nasze życzenie, wysyłamy energię. Ale niestety – nie robimy tego sami. Jest wielu, którzy w tym samym czasie coś sobie życzą.

Właściwie jest ich bardzo wielu. Także teraz, w tym momencie jesteśmy zanurzeni w „morzu życzeń”, które nieustannie się rozprzestrzeniają poszukując rezonansu.

 

Jak nasze wszystkie życzenia i tęsknoty docierają tam, dokąd powinny? I jak wraca do nas to, czego sobie zażyczyliśmy?

Skąd „odbiorcy” naszych życzeń wiedzą, jak mają nas odnaleźć?

Jaka część naszego ciała odbiera informacje i przekazuje je dalej do naszej świadomości?

 

W uzyskaniu odpowiedzi na te pytania dużą rolę odgrywa także nasze DNA.

 

Przed kilkoma laty rozpoznano, że genetyczna część, czyli geny stanowią tylko 10% DNA. O pozostałych 90% nic nie wiedziano. Nazwano je „śmieciami DNA”.

Gdy naukowcy zaczęli badać czym w rzeczywistości są geny i zidentyfikowali je wszystkie, stwierdzili, że geny stanowią zaledwie 5% naszego DNA.

O pozostałych 95% nic nie wiedzieli.

 

DNA jest więc ogromną molekułą i mamy pojęcie tylko o niewielkiej jej części.

Przez długi czas pytanie brzmiało więc – Co w ogóle robi DNA?

 

Rosyjscy naukowcy Vladimir Poponin i Piotr Garjajew znaleźli odpowiedź na to pytanie.

Doszli do wniosku, że 95% DNA wydaje się w znacznym stopniu być używane do komunikacji z innymi.

Stwierdzili, że wzorce DNA w ludzkim ciele są częścią o wiele szerszego spektrum biologicznych sygnałów.

Stąd też DNA jest częścią o wiele większego procesu komunikacji, który może nam dostarczyć dużego przypływu energii i wspomóc przy odbudowie naszego ciała, komórka po komórce, molekuła po molekule.

Niezależnie od tego profesor Fritz Albert Popp odkrył, że duża część tej komunikacji zachodzi dzięki światłu przez tzw. biofotony.

 

Zajmując się biofotonami ma się wrażenie, że DNA musi odgrywać dużą rolę. Przeprowadzono także odpowiednie eksperymenty i stwierdzono nie tylko zdolność wysyłania światła, ale przede wszystkim, jak to dzisiaj widzimy, zdolność zapisywania światła.

Można by powiedzieć, że komórka jest „uzależniona” od „zapisywania” światła w sobie. Ona je aktywnie przyjmuje.

 

Wysyłamy więc informacje do świata nie tylko poprzez nasze serce i  mózg, ale także przez nasze DNA. Ważne przy tym wszystkim wydaje się to, że możemy za pomocą naszego DNA nie tylko odbierać informacje, ale i je zapisywać.

 

Mówiąc dokładniej my nieustannie wysyłamy i odbieramy informacje.

Wszystko co robimy w danym momencie, przechodzi przez kosmiczne pole falowe.

Ty i ja komunikujemy się poprzez nasze pola energetyczne.

My się nie tylko znajdujemy w tym polu – my jesteśmy tym polem i wchodzimy w interakcje ze wszystkim, a wszystko z nami.

 

 

Poprzez myśli możemy oddziaływać na materię.

 

Jednostki materii nie są materią lecz jednostkami informacji i energii.

Materia tylko tak wygląda, jakby była materią.

Jednak, gdy za pomocą mikroskopów elektronowych zaglądamy głębiej do elektronów, protonów czy też jądra atomu, to im bardziej się do nich przybliżamy i dokładniej je badamy tym bardziej staje się jasne, że materia składa się tylko z modeli zagęszczonej energii.

 

Gęsta, stała cząsteczka składa się tylko z kręgów energii.

Atom nie ma żadnej fizycznej struktury.

Materia w tym Wszechświecie nie istnieje.

.

Materia jest iluzją.

NIE MA STAŁEJ MATERII – JEST TYLKO ENERGIA.

 

Interesujące jest teraz to, że energia atomu składa się z tych samych pól siłowych, które jesteśmy w stanie stworzyć naszymi uczuciami, myślami i przekonaniami.

 

Ludzkie istoty nie różnią się od atomów czy od galaktyk.

Znajdujemy się pod względem wielkości między elektronami a galaktyką, ale my także nie jesteśmy niczym innym jak czystą energią, która posiada informacje i która jest z tym systemem zintegrowana.

 

Dla mocy naszych życzeń jest to bardzo znaczące, gdyż z fizyki kwantowej wiemy, że atom się zmienia, gdy zmienia się jego pole elektryczne lub magnetyczne.

To znaczy, że możemy rzeczywiście wpływać na każdy atom tego świata! Ani czas ani oddalenie nie grają tu żadnej roli.

 

Ludzie są, jak wszystkie żyjące istoty modelami energii. Są falami stojącymi w tym olbrzymim polu fal i reagują z wszystkimi innymi falami.

 

Cały Wszechświat jest wynikiem oddziaływających na siebie wzorców falowych.

 

Fale stojące są to fale powstałe w wyniku interferencji dwóch fal o jednakowej częstotliwości, rozchodzących się w przeciwnych kierunkach (np. fali bieżącej i odbitej).

Interferencja fal jest to  fizyczne zjawisko nakładania się (superpozycji) dwóch lub więcej fal, przy którym w różnych punktach przestrzeni następuje wzmacnianie (interferencja konstruktywna) lub osłabianie (interferencja destruktywna) amplitudy fali wypadkowej.

 

 

Mamy bezpośredni wpływ na nasze otoczenie.

 

Jak silny jest wpływ myśli i przekonań na materię pokazują zdjęcia kryształów wody japońskiego badacza dr Masaru Emoto.

Dr Emoto pokazuje, że możemy coś zmienić, jeśli wniesiemy swoją energię do systemu.

Emoto po raz pierwszy sfotografował zamrożone kryształy wody i zaczął badać ich energetyczną strukturę.

 

Wodzie destylowanej pokazywał różne słowa np.: Kocham, Dziękuję, Przepraszam, Uznanie, Miłość, Szczęście, Wdzięczność, Radość,  Fortuna, Prawda, Wojna, Pokój, Nadzieja, Dusza, Pech, Wyśmienicie się udało, Półgłówek, Bezpieczeństwo, Zabiję cię, Matka Teresa, Mądrość, Doprowadzisz mnie do choroby, Gniew, Ty głupcze, Pozwolić, Musieć, Demon, Diabeł.

 

Zdjęcia kryształów zamrożonej wody pokazują jak molekuły wody reagują na myśli, uczucia, słowa i obrazy.

 

How Words, Frequency Can Change Water & Human Behavior – Dr. Masaru Emoto

Jak słowa, jako określone pasma wibracji mogą zmienić wodę i ludzkie zachowanie.

https://www.youtube.com/watch?v=iu9P167HLsw

.

Water Crystals and Emotion

Kryształy wody i emocje

https://www.youtube.com/watch?v=OnbZN54IZNE

 

Masaru Emoto w imponujący sposób pokazał także wpływ muzyki. Filmował on proces powstawania kryształków wody poddawanych wpływowi różnego rodzaju muzyki.

.

Masaru Emoto Water Crystal moving image of The Blue Danube

Zapis narastania kryształu wody w rytm melodii Fale Dunaju.

https://www.youtube.com/watch?v=JsMb8qpiVUw

 

Zapraszam do obejrzenia galerii fotografii kryształów wody na oficjalnej stronie Masaru Emoto:

http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html

 

Oglądnij krótki film „Wieści z wody”, w którym Masaru Emoto opowiada o niezwykłych właściwościach wody:

https://www.youtube.com/watch?v=6PhnDviC4lE

.

.

Jest także dłuższy film, bardziej szczegółowo omawiający doświadczenia dr Masaru Emoto, zawierający również wiele innych ciekawych informacji na temat wody, między innymi o wpływie na nią dokonywanych prób jądrowych.

 

Niezwykła pamięć wody

https://www.youtube.com/watch?v=lcsDIoSGchE

 

 

Jeśli teraz pomyślimy o tym, że w 70% składamy się z wody, być może zrozumiemy, co powodują w naszym ciele pozytywne lub negatywne myśli i słowa.

Wszystko to, co robimy, wpływa na pola falowe w nas i dookoła nas.

Pozostaje tylko pytanie:

Jak bardzo jesteśmy tego świadomi?

 

Źródło:

Tekst ten opracowałem na podstawie filmu: „Każdy jest stwórcą – Nowoczesna nauka na tropie myśli, emocji, uczuć i przekonań.”

https://www.youtube.com/watch?v=oCimXVSaKnU

 

 

.

.

.