Człowiek jest jak książę lub księżniczka – ukochane dziecko króla, które nie zna drogi do domu i żebrze na ulicy.”

 (Colin P.Sisson)

 

Colin P.SissonColin P.Sisson – Światowej sławy pisarz i nauczyciel świadomego życia z wieloletnim doświadczeniem w inspirowaniu ludzi do poszerzania swej świadomości i realizowania swego pełnego potencjału.

Jego głównym przesłaniem jest inspirowanie do wewnętrznego przebudzenia poprzez bycie obecnym w sobie, z tym co się dzieje w nas i na zewnątrz nas.

 

Gdy odkrywamy moment teraźniejszy nie tylko jako teorię, ale gdy naprawdę doświadczamy bycia Tu i Teraz prowadzi nas to bezpośrednio do miłości, radości i wolności.

 

Colin urodził się w Nowej Zelandii i przeszedł długą drogę, od wiejskiego chłopca, którego ojciec przygotowywał do pracy na farmie, poprzez wojnę w Wietnamie, aż po powojenną traumę.

Po powrocie z Wietnamu, psychicznie i emocjonalnie wyczerpany, zainteresował się psychologią, by kontynuować poszukiwania samego siebie, które rozpoczął oglądając szaleństwo wojny.

Zaczął szukać odpowiedzi na odwieczne pytania ludzkości o cel życia, przyczynę cierpienia i źródło szczęścia.

 

Odkrył, że istnieje wiele dróg do „oświecenia”, a mądrość tkwi w mocy i prostocie bycia Tu i Teraz.

Colin jest żyjącym dowodem, że żadna trauma z przeszłości ani trudności życiowe nie są w stanie powstrzymać nas od osiągnięcia poczucia szczęścia i sukcesu, gdy zaczynamy łączyć się z naszą prawdziwą naturą.

.

Jego przesłanie jest proste, praktyczne, współodczuwające i głęboko transformujące.

Jego główną zasadą jest bycie obecnym, samoobserwacja i branie odpowiedzialności za samego siebie.

Żaden nauczyciel nie może tego za nas zrobić poza naszym wewnętrznym nauczycielem. Colin jest przyjacielem, który pomaga w odkryciu tego nauczyciela.

 

Jak działa fizyka kwantowa w życiu

 

Na początku XX wieku dokonano odkryć, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki wielu ludzi postrzegało tajemnicze zjawiska tego świata.

Były to odkrycia Alberta Einsteina oraz odkrycia w dziedzinie fizyki kwantowej. Pokazywały one, że fizyczny wszechświat złożony jest z czystej energii, której nie można zniszczyć, można ją jedynie zamienić na inną formę energii czy materii, bez żadnych strat podczas transformacji.


Weźmy na przykład kawałek drewna, który jest materią.

Przy zetknięciu z bardzo wysoką temperaturą spala się, tworząc ogień. Popiół pozostały po spaleniu to materia, a reszta drewna ulega transformacji w gazy, które ulatują gdzieś w świat, aby przydać się w innym miejscu. Podczas tej transformacji nie ginie ani jedna cząstka, następuje jedynie zmiana formy istnienia.

 

WIBRACJE


Energię, z której składa się wszechświat, można zmierzyć metodami naukowymi, przez określenie częstotliwości, z jaką każda cząsteczka energii wibruje. Fizyka atomowa odkryła, że energia ta złożona jest z atomów i cząsteczek, poruszających się z niewiarygodną prędkością.

Na przykład kolory różnią się między sobą częstotliwością wibracji cząsteczek.

Dlaczego i czym różnią się od siebie kreda, szkło, woda i plastik?

 

Są to tylko pozornie różne substancje, gdyż ich cząsteczki wibrują z różnymi częstotliwościami.

Różnica w prędkości wibracji powoduje inną strukturę molekularną i inną gęstość.

Częstotliwość wibracji można zmienić, poddając te substancje działaniu innej formy energii, na przykład bardzo wysokiej lub niskiej temperatury.

W ten sposób woda zmienia się w parę lub lód.

Zjawiska te uznaje nawet materialistyczna koncepcja świata.

Materialiści jednak nie mogą sobie poradzić z bardziej subtelnymi formami energii, których istnienia nie można udowodnić za pomocą eksperymentów.

Koncepcja materialistyczna oddzieliła od reszty stworzenia i zaakceptowała tylko materialną część świata .

Chociaż sfera świadomości i myśli rządzi się takimi samymi prawami fizyki, materialiści nie mają sposobu, aby zbadać te bardziej subtelne rejony.


Nie da się jednak zaprzeczyć, że każdy człowiek myśli.

 

Twierdzimy, iż jakość naszego życia całkowicie zależy od jakości naszych myśli.


Stwierdzenie to nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli nie odniesiemy go do własnego doświadczenia i nie zastanowimy się, jaki ma ono związek z naszym osobistym szczęściem.

 

 

NASZ WPŁYW


Żyjemy we wszechświecie, który składa się z czystej energii.

Energia ta otacza nas, jest cały czas dla nas dostępna.

Możemy porównać nasze życie do pływania w jeziorze z czystą, krystaliczną wodą.


Często umieramy z pragnienia, ponieważ jesteśmy przekonani, że woda nie nadaje się do picia. Wystarczy jednak tylko otworzyć usta i napić się.

 

W oceanie życia wystarczy otworzyć swoje serce i czerpać z obfitości, miłości i radości, które nas otaczają.

 

Bardzo istotną cechą tej otaczającej nas niewidzialnej energii jest to, że reaguje ona na nasze myśli i uczucia.


Nasze intencje i oczekiwania sprawiają, że nasza wewnętrzna energia wypływa na zewnątrz i oddziałuje z innymi układami energii. Nazywa się to „zunifikowanym polem”.

 

Nasze życie i kosmos to jedna, połączona całość.


Znany amerykański fizyk z Princeton University, John Wheeler, nazywa to wszechświatem tworzonym przez obserwatora.


Twierdzi on, że świat manifestuje się, kiedy nasz umysł wchodzi z nim w interakcję.

Na przykład, pomiar momentu spinowego cząstki elementarnej atomu oddziałuje na tę cząstkę, a przez to i na spin cząsteczki bliźniaczej, oddalonej nawet o wiele mil.

Innymi słowy, obserwator dosłownie tworzy rzeczywistość.

Każdy z nas również wibruje z pewną częstotliwością, która zależy od naszych myśli.

 

Myśli radosne zwiększają częstotliwość wibracji, a strach ją obniża.

 

Niskie częstotliwości przyciągają sytuacje, które wibrują podobnie. Energia tych sytuacji wchodzi w nasze pole i wpływa na nie.

Dlatego osoby smutne i nieszczęśliwe często chorują i mają skłonność do ulegania wypadkom.

 

Jeżeli więc podniesiemy swoje wibracje przez odczuwanie miłości i wdzięczności, będziemy zdrowi.


Fizycy kwantowi dochodzą do wniosku, że prawdziwe są tylko te teorie na temat rzeczywistości, które głoszą, że nic nie jest stałe i absolutne, z wyjątkiem pewnej stałości i konsekwencji w świecie myśli:

.

Rzeczywistość jest zawsze taka, jak ją każdy z nas postrzega.

 

Na początku jest myśl czy świadomość, od której zależy taka, a nie inna percepcja.

Percepcja jest produktem naszego doświadczenia i uwarunkowania.

Właśnie to uwarunkowanie, czyli zaprogramowanie w procesie edukacji i wychowania, nie pozwala nam odbierać prawdziwej Rzeczywistości.

Tak więc, nasze doświadczenie i rzeczywistość, którą sami sobie tworzymy, jest produktem naszego uwarunkowania.

 

EKSPERYMENTY NAUKOWE

 

W świecie nauki odkryto, że nie istnieje czysty eksperyment, ze względu na to, że osoba, która go przeprowadza, wywiera na niego wpływ przez samą obserwację.

 

Wprowadzono więc podwójnie ślepą próbę, aby odseparować myśli eksperymentatora od eksperymentu.

Wyznawcy materializmu mogą sobie nawet nie uświadamiać tego, co fizycy kwantowi doskonale rozumieją, a mianowicie że nie istnieje neutralny obserwator.

Wszyscy mają wpływ na wynik eksperymentu.

 

Większość sporów w kołach naukowych dotyczy wiarygodności danego eksperymentu, jeżeli nie został on wykonany z zastosowaniem podwójnie ślepej próby.

Naukowiec wyznający koncepcję materializmu, zapytany, czy to on tworzy swoją rzeczywistość, odpowiedziałby, że nie, twierdząc, że jego rzeczywistość zależy od praw fizyki, chemii, biologii itd.

Ciekawe jednak, że ci sami naukowcy stosują w swojej pracy podwójnie ślepą próbę, zgadzając się z tym, że podczas eksperymentu nie można być bezstronnym obserwatorem.

Zaprzeczają natomiast, że mają wpływ na rzeczywistość w swoim życiu prywatnym.

 

Niezależnie, z której strony na to popatrzymy, nie unikniemy stwierdzenia, że to my sami tworzymy swoją rzeczywistość, a wynika ona z naszego systemu wartości i poziomu świadomości.

 
Czysta energia jest wszystkim, co istnieje; wszystko jest jej częścią, my również, więc swoim istnieniem wpływamy na każdą inną część całości.


Zauważono, że krzyżówki drukowane w gazetach rozwiązuje się łatwiej po południu i wieczorem niż rano, zaraz po ukazaniu się gazety.

Jest tak dlatego, że do popołudnia krzyżówkę rozwiązało już sporo osób, co wpływa na świadomość zbiorową.

 

Marina, pewna niezwykła dama z Rosji, która przewróciła mój świat do góry nogami i obudziła mnie z długiego snu, na jednym z naszych seminariów porównała wszechświat do zupy kwantowej:

 

Jeżeli włożysz do garnka z zupą paprykę chilli, wpłynie to na smak każdej cząsteczki zupy.

Kiedy wlejesz do garnka olej, będzie się utrzymywał na powierzchni, ponieważ wibracje oleju są wyższe niż wody.

.

Czy to sprawiedliwe?

Głupie pytanie, ale nie głupsze niż nasze osądy na temat rzeczywistości.

 

Jeżeli chcesz spotkać księcia czy księżniczkę, nie możesz być żabą. Musisz podnieść swoje wibracje do poziomu świata księcia czy księżniczki. Musisz przejść z wibracji lęku do wibracji miłości.


Tak więc mamy moc tworzenia rzeczywistości i na tym polega sekret pojawiania się w naszym życiu różnych doświadczeń.

Niestety, tak mocno zaprogramowani jesteśmy w lęku, że tworzymy również rzeczywistość, której nie chcemy.

 

W Australii, 40 procent śmiertelnych wypadków w wyniku ukąszenia przez węża to przypadki ukąszenia przez węże niejadowite. Osoby ukąszone zmarły, ponieważ były przekonane, że wąż był jadowity.

 

W Stanach Zjednoczonych notowano przeciętnie jeden wypadek śmiertelny rocznie w wyniku zaatakowania przez rekina, żarłacza białego. W rok po wyprodukowaniu filmu Szczęki, który opowiada o rekinie terroryzującym mieszkańców i turystów jednego z amerykańskich miasteczek na wybrzeżu, śmiertelność wzrosła do siedmiu osób rocznie.

 

Pisarze i producenci horrorów nie mają pojęcia, jak ogromny wpływ mają na ludzką świadomość. Ponieważ uczucie strachu jest tak silne i realne, twórcy ci pomagają w tworzeniu piekła na ziemi.

.

Oczywiście to nie oni stanowią problem, gdyż są tylko instrumentem tworzącym produkt, na który istnieje zapotrzebowanie ze strony śpiącej ludzkości.


Ludzie, którzy stłumili swój lęk, lubią go doświadczać w bezpiecznej atmosferze kina, poprzez telewizję czy książki.

Taki kontrolowany lęk daję fałszywe poczucie ekscytującego życia.

 

Jeżeli jakakolwiek myśl przemknie przez umysł wystarczającą ilość razy, zostanie zaakceptowana jako prawda.

.

Nawet Hitler powiedział: „Jeżeli wystarczająco wiele razy wypowiesz kłamstwo, zaczynasz w nie sam wierzyć”.

 

ŚWIADOME TWORZENIE

 

Większość nurtów zajmujących się rozwojem człowieka zgadza się z twierdzeniem, że mamy wpływ na swoją rzeczywistość, zwłaszcza przez odpowiednie nastawienie.

Pozytywne nastawienie daje pozytywne rezultaty, a negatywne nastawienie negatywne rezultaty.

Pozytywne myślenie oparte jest na tej koncepcji.

Zwolennicy pozytywnego myślenia wyjaśniają dalej, że jeśli problemy pojawią się wówczas, gdy czujesz się szczęśliwy i jesteś pozytywnie nastawiony, dotkną cię one w mniejszym stopniu, ponieważ nie zauważysz ich tak wyraźnie.

Jednak te same osoby nie podpisałyby się pod stwierdzeniem, że „tworzymy każdy aspekt swojej rzeczywistości”. To z pewnością byłaby dla nich zbyt daleko idąca konkluzja.


Niektóre osoby zajmujące się rozwojem potencjału ludzkiego ochoczo przyznają, że naprawdę tworzą swoją rzeczywistość.

 

Gdyby jednak przyjrzeć się ich osobistemu życiu, okazałoby się, że osądzają i obwiniają, tak jak wielu Innych. Jest to oznaką, że tak naprawdę, nie wierzą, iż sami tworzą własne życie.

 

ŻYCIE ZAWSZE MÓWI NAM „TAK”

 

Życie zawsze mówi nam „tak”.

W cokolwiek wierzymy, działa to jak polecenie. Jeżeli wierzymy, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, życie odpowiada zgodnie z naszym przekonaniem i potwierdza, że mamy rację.

  • Jeżeli wierzymy, że trudno jest zdobyć pieniądze, mamy rację.
  • Jeżeli przekonani jesteśmy, że żyjemy w niebezpiecznym świecie, życie samo postara się nam tego dowieść.
  • Jeżeli wierzymy, że możemy zarazić się chorobą, najlepiej zamknąć się gdzieś z dala od innych, bo przecież mamy rację.

Jednak cudowną rzeczą w życiu jest to, że jeżeli mamy przekonania przeciwne do powyższych, będą one działać równie skutecznie.


Czy podoba nam się to, czy nie, tworzymy doświadczenia na podstawie swoich przekonań. Życie wykonuje każde nasze polecenie.


Oczywiście nikt z nas nie chce tworzyć negatywnej rzeczywistości bólu i cierpienia.

 

Problem dotyczący nas wszystkich polega na tym, że nasze przekonania pochodzą z podświadomości.

.

Te nieświadome przekonania to zbiór wniosków, jakie wyciągnęliśmy w pierwszych latach życia, odłożyliśmy je do przechowalni i zapomnieli o nich.


Podświadomość podobna jest do strychu, gdzie przechowujemy wszystkie nie chciane przez nas rzeczy i zapominamy w końcu, co tam jest.

Różnica polega tylko na tym, że nasza podświadomość nie daje nam zapomnieć i nasze nieuświadomione przekonania prześladują nas w wytworach naszej rzeczywistości.

 

Nasz świadomy umysł przechowuje około 10 procent naszych przekonań, a podświadomy 90 procent. Jak myślisz, do których z nich nasz umysł będzie sięgał częściej?

 

W jaki sposób uzyskać dostęp do podświadomości, odkryć swoje nieuświadomione przekonania i wymazać te, które nas ograniczają?

Jednym z celów tej książki (Podróż w głąb siebie) jest znalezienie odpowiedzi na te ważkie pytania.

 

Można jednak użyć szybkiego sposobu, aby uświadomić sobie pewne swoje przekonania, a mianowicie, w procesie samoobserwacji wystarczy przyjrzeć się relacji pomiędzy rzeczywistością a swoimi myślami, uczuciami i zachowaniem.

Cokolwiek przechowujemy w podświadomości, wyświetli się na ekranie rzeczywistości.

Sposób, w jaki traktują nas inni, stan zdrowia, ilość posiadanych pieniędzy, szczęście, miłość, której doświadczamy wszystko to są wyznaczniki naszych przekonań.

 

LUDZKOŚĆ TWORZY RZECZYWISTOŚĆ ODPOWIADAJĄCĄ ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ

 

Sądzę że AIDS jest tak zwaną chorobą nieuleczalną, dlatego że wszyscy w to wierzą. Przestanie ona być problemem, kiedy więcej osób zacznie zmieniać świadome przekonania na ten temat.


Wszystkim dobrze jest znany efekt placebo, substancji, która nie zawiera leku.

Kiedy po raz pierwszy jej użyto, efekty były doskonałe.
Później, kiedy zaczęli jej używać lekarze medycyny konwencjonalnej, którzy byli bardziej sceptyczni co do skuteczności placebo, jej skuteczność rzeczywiście się zmniejszyła.


Efekt placebo działa w takim stopniu, w jakim lekarze i pacjenci wierzą w działanie tej substancji.

Osoba, która naprawdę wierzy, zarazi tą wiarą pacjenta, natomiast lekarz nie do końca przekonany o skuteczności placebo przekaże pacjentowi swoje wątpliwości.

 

KAŻDY SPOSÓB POSTRZEGANIA JEST WŁAŚCIWY

 

Rzeczywistość jest taka, jak ją postrzegamy. Zawsze jest subiektywna, ale w miarę poszerzania naszej świadomości może stawać się obiektywna.

Kiedy to zrozumiemy, nigdy już nie będziemy musieli bronić swojego punktu widzenia.

.

Nie ma najmniejszego sensu dyskutować z czyjąś rzeczywistością, z czyimś systemem wartości, ponieważ dana osoba ma zawsze rację i my także mamy rację.

.

Oznacza to, że być może istnieje sześć miliardów rzeczywistości na tej planecie i każda z nich ma rację bytu.

Zrozumienie tego faktu mogłoby w jednej sekundzie zakończyć wszystkie konflikty i wojny.

 

Trudno jest nam porzucić stare przekonania i przebudzić się.

Nasze koncepcje i przekonania są dla nas tak cenne, ponieważ utożsamiamy się z nimi. Podświadomie wierzymy, że kiedy one znikną, my również przestaniemy Istnieć.

Kiedy jednak zdasz sobie sprawę z tego, że życie zawsze mówi ci „tak”, będziesz w posiadaniu mocy, która może przemienić twoje życie, a o której niewielu ludzi zdaje się wiedzieć.

 

Jeżeli myślisz, że życie jest ciężkie, takie właśnie będzie.

Natomiast jeżeli myślisz, że życie pełne jest miłości, znów masz rację. Życie zawsze ci przytakuje.

 

Kiedy mówimy o tworzeniu własnego życia, ludzie odnoszą się do tego negatywnie, ponieważ nie podoba im się pomysł, że oni sami stworzyli swoje cierpienie.

Niektórzy woleliby raczej umrzeć zniszczeni chorobą, niż przebaczyć komuś, kto jak są przekonani wyrządził im kiedyś krzywdę.


Jeżeli tak dobrze nam się udaje tworzenie rzeczywistości negatywnej, cieszmy się, ponieważ tak samo możemy tworzyć doświadczenia pozytywne.

Osoba naprawdę skoncentrowana na tym, czego chce, zawsze to dostanie.


Przypatrz się alkoholikom. Nie pracują, nigdy nie mają pieniędzy, a zawsze udaje im się zdobyć alkohol. Skutecznie tworzą to, czego potrzebują.

Fakt, że tworzymy swoją rzeczywistość, jest powszechnym prawem i nie ma tu żadnych wyjątków, zastrzeżeń czy wątpliwości.

 

Jesteśmy twórcami sposobu postrzegania, ale także obiektu postrzegania.

Czasem współtworzymy z innymi ludźmi i doświadczamy tego, co tworzą inni, w takim stopniu, w jakim ich rzeczywistość pokrywa się z naszą.

 

Jeżeli tworzymy miłość i szczęście, nigdy nie zostaniemy przyciągnięci przez czyjąś rzeczywistość strachu i świadomość ofiary.

 

Wszystko, czego doświadczamy, tworzymy świadomie lub podświadomie, będąc tego przyczyną albo przyzwalając na zaistnienie.

Zrozumienie związku między naszymi wartościami a tym, co tworzymy w życiu, jest tą magiczną różdżką, która może całkowicie przemienić nasze życie.

W zależności od wartości, które wyznajemy, koncepcja, że sami tworzymy swoje życie, w przeciwieństwie do teorii mówiącej, że życie nam się przydarza, będzie dla niektórych osób bezsensowną ideą, a dla innych tylko pewną koncepcją filozoficzną.

 

Natomiast dla osób świadomych życie to nie coś, co dzieje się poza nimi. Człowiek świadomy wie, że nie jest tylko obserwatorem, lecz twórcą.

 

Po tym wszystkim, co zostało napisane, musimy wspomnieć o jeszcze jednej, ważnej rzeczy.

Tak, to prawda, że sami tworzymy swoją rzeczywistość, a niektóre wydarzenia zostały przez nas zaplanowane jeszcze przed urodzeniem.


Pamiętajmy jednak, że czasem nasze prawdziwe Ja wybiera dla nas tak zwane negatywne doświadczenia, abyśmy mogli się z nich uczyć i dzięki nim wzrastać.


Dlatego też nie bądźmy dla siebie zbyt surowi za tworzenie w swoim życiu pozornie ograniczających nas doświadczeń.

Jeżeli się pojawią, potraktujmy je jako lekcję niech posłużą nam do rozwoju.

.

 

Na podstawie książki Colina Sissona: „Podróż w głąb siebie”

 

Znalezione na stronie:

http://www.solaris-rozwojosobisty.pl/