Adam Bytof

Adam Bytof jest znanym autorem publikacji, artykułów i książek na temat rozwoju świadomości, medytacji, autohipnozy, pracy z umysłem i podświadomością.

 

Od 1994 roku prowadzi wykłady warsztaty i treningi. Napisał pierwszą w Polsce książkę o zjawisku świadomego snu. Opublikował wiele nagrań do autohipnozy i medytacji.

 

Pieniądze i medytacja

 

Zestawienie ze sobą pieniędzy i medytacji może być dla wielu osób obrazoburcze. Duchowość i pieniądze nie idą przecież ze sobą w parze.

Choć dość powszechne, są to jednak tylko przekonania, pewne koncepcje, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Funkcjonują podobnie, jak tysiąc lat temu przekonanie, że Słońce krąży wokół Ziemi. Okazało się ono przecież fałszywe.

Również opozycja duchowości i pieniędzy jest fałszywa.

 

Co więcej, medytacja jest tak naprawdę znakomitym narzędziem do pomnażania pieniędzy.

(więcej…)