Archive for Kwiecień, 2013

.

Dezyderata


Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj
jaki spokój można znaleźć w ciszy.

O ile to możliwe bez wyrzekania się siebie,
bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.


Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.


Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha.


Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie.

.

(więcej…)


Od wielu tysięcy lat poszukiwaliśmy pokoju.

Po raz pierwszy mamy prawdziwą szansę by uczynić pokój na Ziemi, na niezwykłe uczucie wolności.

Dopiero teraz zdaliśmy sobie sprawę, że pokój nie może zaistnieć dopóki nie odnajdziemy pokoju w nas samych.

Nadszedł czas by sobie przypomnieć kim naprawdę jesteśmy.

Nadszedł czas by się przebudzić.

 

Nie bój się wielkich zmian, których doświadczamy w tym okresie. Po prostu uznaj, że jest to wielki proces, który zmyje szlaki starego świata.

Przyjmij do wiadomości, że nie ma już czasu na spoczywanie na laurach, bycie aroganckim i samolubnym.

(więcej…)