Pieśń Błogiego Szczęścia

.

.

Szczęśliwi Ci, którzy się Podnieśli.

Szczęśliwi Ci, którzy są przygotowani.

Szczęśliwi Ci, którzy czczą Boga.

Szczęśliwi Ci, którzy przybyli do samych siebie.

.

Szczęśliwi Ci, którzy poświęcają się Życiu.

Szczęśliwi Ci, którzy działają bez zwlekania.

Szczęśliwi Ci, którzy żegnają się z tym Światem.

Szczęśliwi Ci, którzy znajdują w sobie samych Pokój.

Szczęśliwi Ci, którzy Wiedzą.

Szczęśliwi Ci, którzy widzą.

Szczęśliwi Ci, którzy słyszą.

Szczęśliwi Ci, którzy Boga rozpoznają we wszystkim.

Szczęśliwi Ci, którzy wszystko oddają.

Szczęśliwi Ci, którzy wszystko uwalniają.

Szczęśliwi Ci, którzy wszystko rozpoznają.

Szczęśliwi Ci, którzy całkowicie oddają się Bogu.

Szczęśliwi Ci, którzy mnie kochają.

Szczęśliwi Ci, którzy zdolni są do bezwarunkowej

Miłości do samego siebie.

Szczęśliwi Ci, którzy wytrwale poddają się Przemianie.

Szczęśliwi Ci, którzy karmieni będą Światłem Boga.

Szczęśliwy jesteś Ty, który podążasz za tymi Słowami,

albowiem zaprawdę, Ty wchodzisz w Jego Królestwo – jeszcze dziś,

po tym jak Ty zadecydowałeś

zakończyć Podróż przez Czas i Przestrzeń

poprzez porzucenie wszelkiego Cierpienia.

.

Jesus Sananda

 

 http://wolnaplaneta.pl/terra/2012/12/25/25-12-2012-piesn-blogiego-szczescia-jesus-sananda/