NIE LĘKAJCIE SIĘ”

.

 

Zapraszam Cię do wysłuchania wykładu wygłoszonego w Brukseli, w dniu 17.10.12 przez socjologa, pedagoga, współczesnego polskiego mistyka Marka Tarana.

.

.

.

Majowie podzielili dzieje ludzkości na pewne epoki, które nazwali światami.

W dniu 21 grudnia 2012 roku kończy się pewien świat, ale w sensie epoki. Koniec jednej epoki rozpoczyna następną epokę.

Na zderzeniu dwóch potężnych epok, wielkich cykli kosmicznych możemy oczekiwać pewnych wydarzeń.

Jakie to będą wydarzenia, to zależy to od nas, od naszych wyborów!

Jeśli nie poddamy się sugerowanym nam katastroficznym wizjom i skupimy się na pięknych i wzniosłych, dawnych proroctwach i przepowiedniach to wejdziemy w złoty wiek ludzkości i na ziemi narodzi się raj.

 

 

Przepiękna katedra Św. Michała, wybudowana przez Zakon Templariuszy w XIII wieku według zasad świętej geometrii, pokazuje nam tajemnice naszego wnętrza, naszego serca.

Jej konstrukcja i kształt tworzy idealne pole życia, umożliwia głębokie skupianie się na naszym wnętrzu, podróż do głębi naszego serca i budowanie wewnętrznej mocy.

Katedra ta uczy nas jak mamy postępować w życiu a szczególnie tego co mamy robić w czasach gdy następuje tak wielki przełom epok z jakim mamy do czynienia teraz.

Tego typu miejsca mocy uczą nas jak korzystać z mocy naszego serca. Jeśli będziesz podróżować do głębi swojego serca, to obojętne co się wydarzy na zewnątrz, nie będzie to dotyczyło Ciebie.

 

 

Słynny Grand Plac w Brukseli również jest zbudowany ze ścisłymi zasadami świętej geometrii i alchemii. Przekazuje nam też tajemnice dotyczące naszego serca.

Na przełomie epok energia z centrum galaktyki i energia z centrum Ziemi jako naszego praojca i pramatki sprzyja temu aby człowiek odzyskał swoją moc, aby wniknął w tajemnice swego serca, by zaczęło ono wydzielać nektar najwyższej doskonałości, który przywraca nam niezwykłe zdolności dzięki który człowiek staje się rzeczywiście kreatorem swojej rzeczywistości.

.

 

Co wydarzy się pod koniec roku 2012?

Od nas zależy co nastąpi, chociaż jest grupa istot, która chętnie narzuciłaby swoją wolę, ale centrum zniewolenia znajduje się w naszej głowie, gdzie generujemy pewne programy, wzorce za którymi podążamy.

Sami decydujemy o naszym zniewoleniu a centrum wyzwolenia znajduje się w naszym sercu.

Tylko od nas zależy jakiego teraz dokonamy wyboru.