.

Modlitwa Archanioła Gabriela wspomagająca aktywację Portalu 12-12-12

.


Boska Obecności!

Podczas Aktywacji 12:12:12 zapraszam Boską Miłość i Złote Światło, które są  aktywne w Świadomości Chrystusowej, aby z wdziękiem przepływało przeze mnie zakotwiczając się na Ziemi.

Proszę teraz o przebudzające połączenie w moim DNA Boskiej Miłości, Współczucia i Światła, pochodzącymi z Najwyższego Źródła, z 12 nićmi mojego DNA dla stworzenia pełnej spirali Światła, która uruchomi mój system 12 czakr.

Proszę o zjednoczenie mojej Duszy z całą Boską Miłością i Światłem, jakie mogę przyjąć dla dobra mojej ewolucji i ewolucji Ziemi w tym czasie.


Zapraszam do pomocy Aniołów, Archaniołów, Mistrzów i wszystkie istoty Światła, które pracują dla mojego przebudzenia.

Niech wszystkie istoty przebudzą się do swego Boskiego Potencjału i wniosą obecność Boskiej Miłości w swoje serca.

Niech jeszcze więcej Łaski przepływa przez nas wszystkich błogosławiąc tę planetę.

Niechaj Ziemia zostanie uszanowana i uczczona w nowy sposób, który pozwoli naszej pięknej planecie rozkwitać.

Niech każde serce poczuje w sobie dary tej kochającej Obecności, aby Pokój zapanował na Ziemi.

Dzięki Ci Stwórco za to i za wszystkie błogosławieństwa.

I tak właśnie jest.

 

.

Gabriel tradycyjnie jest posłańcem Słowa Bożego. Jego imię oznacza „Bóg jest moją siłą”.

Zarządza tajemnicą wcielenia wszystkich dusz, które przychodzą na świat i naucza nas wszystkich, jakie posiadamy talenty i jakie zadania mamy na tym świecie do zrealizowania.

.

Jest patronem małych dzieci, szczególnie zaspokaja ich potrzebę miłości.

Prowadzi nas do uwolnienia naszego wewnętrznego dziecka słowami czułości i miłości. Jego kierująca ręka jest zawsze tam, gdzie trzeba chronić to, co jest naturalne i czyste wewnątrz nas.

Wszystkie religie czczą Gabriela jako najbardziej potężnego posłańca Źródła.

On nigdy nie męczy się dostarczaniem Słowa Bożego do tych, którzy słuchają i czczą Źródło wewnątrz siebie.

Jest postrzegany jako Główny Ambasador dla Ludzkości, Anioł Odkrycia, Dawca Dobrych Wiadomości, Orzeczenia i Litości. Jest Aniołem Radości i Ducha Prawdy.

Gabriel pomaga znaleźć mądrość w naszych fizycznych ciałach i poznać nasze osobiste prawdy.

Szanuje absolutną indywidualność każdej osoby.

Może też pomagać nam żyć zgodnie z naszymi prawdami, z poszanowaniem naszych talentów i darów.

Może pomagać odnaleźć odwagę życia z głębokim poznaniem naszych wewnętrznych zdolności otrzymanych od Boga.

Gabriel też może pomagać w rozwoju korzystania z naszych indywidualnych darów i w pełnej samorealizacji.

Najistotniejszy dar Gabriela dla nas to rozwijanie naszej siły i naszego przeświadczenia o tym, że każdy z nas wnosi bardzo wartościowy wkład do duchowego rozwoju ludzkości po prostu przez samo bycie tym, kim się jest.

Pomaga określić prawdę w sytuacjach, gdzie jest konflikt między wiernością prawdzie i tym, co jest reprezentowane jako prawda.

On pomaga widzieć co jest słuszne dla nas w każdej sytuacji, gdzie jesteśmy kierowani naszym wglądem i intuicją.

Gabriel zapala światło wewnątrz naszych serc i pomaga nam zobaczyć, jaka jest najlepsza ścieżka, którą powinniśmy podążać dla naszego najwyższego dobra i największej radości.

(http://prosperita.edu.pl/archaniolowie.html)

.


Archaniele Gabrielu, broń mnie przed niezrozumieniem. Otwórz moje uszy, otwórz moje oczy, abym zrozumiał sens mojego życia i rozpoznał Słowo Boże. Naucz mnie swojej gorliwości i wprowadź na drogę Światła. Amen.

 

Aktywacja 12:12:12

 

AA Gabriel przez Shanta Gabriel, 23 listopada 2012

 

Kochani,
aktywacja 12:12:12 w dniu 12 grudnia 2012 przyniesie najwyższe częstotliwości, jakie kiedykolwiek zakodowano w Świetle Chrystusowej Świadomości dla tej planety w celu transformacji Ziemi i wszystkich istot.

Poprzez moc połączonych ze sobą portali, otwartych i utrzymywanych przez Archaniołów na częstotliwości portalu 11:11, nowa moc Chrystusowej Świadomości stanie się dostępna podczas Aktywacji 12:12:12.

Moc tej przebudzającej energii umożliwi każdej osobie doświadczenie Światła Chrystusa w momencie Kodowania 12:12:12.

Gdy raz tego doświadczycie, nie powrócicie już więcej do starych zwyczajów i sposobów życia, ponieważ Złote Światło Chrystusowe dosłownie wymaże z waszej istoty częstotliwości, które już wam nie służą.

Przetransformowane przez Światło komórki przebudzą się na kodowanie zakorzenione w waszej duszy.

Ta aktywacja była utrzymywana w stanie zawieszenia w oczekiwaniu na moment, kiedy świadomość Ziemi będzie mogła wesprzeć przebudzenie na skalę masową.

Świadomość oraz przygotowanie są kluczowymi sygnaturami dla transformacji dostępnej poprzez Chrystusowe Światło.

 Ten czas jest Teraz.

 12:12:12 stanowi aktywację Boskiej Miłości w was, przez was i wokół was. Kiedy Boska Miłość uaktywni zakodowane światłem włókna wewnątrz waszej istoty, zaistnieje komunia przebudzenia.

Wprowadzi to wasze ciała w system 12 helis oraz umożliwi połączenie 12 nici DNA. Uaktywni to subtelną energię, która zjednoczy nowy system 12 czakr.

Samo Światło nie może stworzyć tego połączenia nawet pomimo obecności Boskiej Inteligencji wewnątrz Mocy Światła.

To Boska Miłość jest niezbędna do przebudzenia kodów waszej Duszy zjednoczonej z całością tkwiącą w istocie Dwunastki.

Na tym polega Przebudzenie Chrystusowej Świadomości.

 

Boska Jedność

 

Podczas 12:12:12 doświadczycie poczucia odrodzenia w jedności ze wszystkimi aspektami siebie.

Powitajcie samych siebie na nowym poziomie szacunku i czci dla waszego zaangażowania w obecnym życiu.

Wasza gotowość, aby podążać Ścieżką Światła doprowadziła was do ukończenia jednego z aspektów podróży waszej duszy.

Waszym zadaniem teraz jest wchłonięcie tej nowej pełni głęboko w swoją istotę i wzmocnienie siebie w ten sposób.

Pozwólcie Światłu Chrystusowemu przeniknąć każdą komórkę i stworzyć nową moc uzdrawiania, która nasyci waszą świadomość.

Kiedy zintegrujecie w sobie to dostrojenie, Boska Miłość w polu waszej energii uaktywni wasze DNA i stanie się tak wszechogarniająca, że wasz świat zacznie się dosłownie zmieniać wokół was.

Zacznijcie wykorzystywać to nowe połączenie z Energią Chrystusową, która zawiera Świetlistą Moc Uzdrowienia i Współczucia.

Wnieście ją do wszystkich swoich opowieści, wszystkich relacji oraz wszystkich miejsc w waszym życiu, które wciąż nie wydają się promieniować wszelkimi zaletami, jakie sobie wymarzyliście.

Używajcie tego Złotego Światła aby umacniać siebie poprzez prawdziwe wybaczenie i współczucie.

Niezależnie od tego, co się wydarza, pozostańcie skupieni na Jedności w prawdziwym Świetle Chrystusa i wnieście tę Boską Miłość oraz Współczucie do swego wnętrza.

Stwórzcie nawyk czynienia tego przed każdą reakcją, jaka może mieć miejsce, a odkryjecie, że jest to czas prawdziwie nowego życia.

Nowe struktury w Ludzkim Systemie Energetycznym

.

Wraz z Aktywacją 12:12:12 nowe struktury budowane są w systemie energetycznym człowieka. Połączenie i dostrojenie 12 nici w strukturze DNA otworzy drogę dla utworzenia systemu 12 czakr.

Ta zmiana wzorca w rozwoju zakodowanej istoty ludzkiej zacznie stwarzać w pełni zharmonizowaną strukturę działającą na najwyższej częstotliwości energii, która obecnie jest dostępna.

Ten nowo zrównoważony system energetyczny pozwoli człowiekowi nie tylko nawigować w tym czasie po nowej ziemi, lecz również utoruje drogę innym ku rozpoznaniu tego.

Kody wszczepione w ludzkim systemie energetycznym, które uruchamiały się w różnych momentach, wytworzyły fale zmian w strukturach wzorców starego świata.

Każda osoba poczuje teraz impuls duszy, by  zaangażować się w celowe działanie, wycofać się, albo całkowicie opuścić planetę w oczekiwaniu na nadejście na Ziemi bardziej postępowych czasów.

Dalsza ewolucja na poziomach planetarnych stwarza nowe możliwości, w jakie dusze mogą wkroczyć.

Ci, których zakodowane światłem DNA pozwoliło na zmianę częstotliwości energii, pracują teraz na wielu wymiarach Ziemi równocześnie wpływając magnetycznie na inne dusze.

Synchronizacja częstotliwości energii wynika z tego, że wasze wewnętrznego kodowanie, uruchamiając się w rezonansie, przyciąga więcej tych, którzy są gotowi do przebudzenia.

Jest to naprawdę ekscytujący czas, by tu żyć, a wy urodziliście się aby być twórcami nowych struktur Ziemi. Wewnątrz tych nowych energii możecie czuć się tak, jakbyście w końcu wracali do Domu.

Stwórzcie pełną mocy wizję, która wam posłuży w podnoszeniu częstotliwości energii wewnątrz nowych struktur światła kodów 12:12.

Uaktywni to wasze ośrodki energii w nowy sposób. Stwórzcie głębokie, pełne życia połączenie z Ziemią oczekującą tego czasu spełnienia.

Posiadacie niewidzialnych partnerów, którzy pracują również nad waszą ewolucją, pomagając w stworzeniu w pełni funkcjonującego świata, który działa na wyższych częstotliwościach Światła i Boskiej Miłości.

 Po to urodziliście się. Teraz jest wasz czas.

 Wyobraźcie sobie spiralę utworzoną z 12 nici zakodowanego światłem DNA w wewnątrz was, która biegnie głęboko w Ziemię oraz wychodzi ponad waszą głowę.

To umocni połączenie 12-czakrowego systemu powyżej, wewnątrz i poniżej waszego ciała.

Połączcie się z innymi w dniu 12.12.12 aby uczestniczyć w aktywacji nowej matrycy kodów energii.

Będą to struktury, które pomogą stworzyć nową Ziemię – Ziemię, na której duch istniejący we wszystkich rzeczach jest czczony, a piękno i harmonia są uświęcone.

Jeśli czytacie ten przekaz, oznacza to, że jesteście dostrojeni do Energii Chrystusowej, która zasila nowe życie w zakodowanym czasie 12:12:12, 12 grudnia 2012.

Jest to prawdziwy początek zmiany paradygmatu, która potrwa przez następne trzy lata.

Wszystko się zmieni. Zaangażujcie się w pełną wdzięku ewolucję i zacznijcie budować nowe struktury w sobie tak, aby inni na świecie mogli podążyć za tym wzorcem.

Zawsze byliście tymi, którzy przecierali szlaki i nadal tak jest.

 Dostrojenie energii 12:12:12 jest tym, co zostało nazwane „Drugim Przyjściem Chrystusa”.

 Nierozumiane przez wieki połączenie ze Świadomością Chrystusową istnieje wewnątrz was, i nie stanowi ono przybycia pojedynczej oświeconej istoty na ten świat.

Przebudzenie pełni ewolucyjnej, duchowej energii jest dostępne wewnątrz wszystkich istot, jeśli je wybiorą i są gotowe wnieść na planetę ewolucyjną zmianę świadomości, na którą czeka Ziemia.

Jest to wasz czas wyboru.

Otrzymanie przebaczenia

.

Podczas Aktywacji 12:12:12 pojawi się Boskie Przebaczenie służące uzdrowieniu wszystkich starych ran.

Waszym zadaniem jest przyjęcie tego uzdrowienia poprzez akceptację i wybaczenie dla błędów z przeszłości, które, jak uważacie, popełniliście.

Pozwólcie światłu Boskiej Miłości przeniknąć wszelkie stare struktury, jakie zbudowaliście wokół koncepcji wstydu i braku własnej wartości.

Wybaczcie sobie wszelkie ataki na siebie samych za to, że nie udało wam się zrobić tego, co, jak uznaliście, „powinniście byli robić”.

To nowe Światło zakodowane energią Chrystusową niesie częstotliwość uzdrawiania i miłości.

Zawiera ono również dostrojenie do waszych wielowymiarowych jaźni, dzięki czemu stwarza większą jednolitość i całościowość wewnątrz waszej istoty.

Wy, oddani duchowi wojownicy, postawiliście pierwszy krok na tej ścieżce w momencie swoich narodzin.

Obserwowaliście w otaczającym was świecie zaangażowanie we wszystko to, co uznawaliście za nieprawdziwe.

Podnieśliście sztandar swej Duszy, sztandar Prawdy, Oświecenia i Rozwoju zaczęliście marsz ku celom, na które inni odpowiadali strachem i kontrowersją.

To mogło nawet doprowadzić do niezgody w waszej rodzinie, która trwa aż do dzisiaj.

Przez całą tę drogę byliście oddani swej wierze w Boskie Światło i proces ewolucji – i jest to droga, która szanuje świętość wszelkiego życia na Ziemi.

Rozpoznanie, że istnieją inne wymiary, które zbiegają się i łączą ze starożytną mądrością i oświeconą Prawdą, przeniknęło waszą świadomość. Otworzyliście się na przyjęcie nauk, które głęboko rezonują z waszą istotą, niezależnie od tego jak to widzą inni.

Przejście przez falę wzrostu świadomości wymagało wielkiej odwagi aby utrzymać się w waszej wierze. Aktywacja 12:12:12 w dniu 12 grudnia 2012 roku jest zakotwiczeniem wszystkiego, co uważaliście za prawdę swojej duszy.

 

Źródło: http://krystal28.wordpress.com/2012/12/08/aktywacja-121212/

.

.