I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie… I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie”. (Ostatnia księga Pisma Świętego – „Apokalipsa”)

.

.

,

Po tym jak ludzkość weszła w erę atomową przedstawiciele Galaktycznej Konfederacji ostrzegali rządy świata przed skutkami wojny atomowej.

 

W 1952 roku spotkali się z prezydentem USA Eisenhowerem. On miał jednak związane ręce, gdyż za oficjalnym rządem stał tajemniczy rząd Illuminati, który odrzucił militarne rozbrojenie.

 

Dla istotom pozaziemskich z Galaktycznej Konfederacji stało się jasne, że wszystkie rządy były tylko manifestacją materialnej potęgi, gdyż te uczyniły natychmiast najwyższą tajemnicę z tych spotkań i zaczęły grozić ludziom i swoim współpracownikom w celu wymuszenia zachowania milczenia.

 

Strażnicy Światła zaczęli więc kontaktować się z osobami prywatnymi, naukowcami i artystami i przekazywać im przesłania i ostrzeżenia, które powoli miały docierać do świadomości ludzkości.

 

Ponieważ rządy nie zechciały przyjąć pozytywnych propozycji Galaktycznej Konfederacji, jak choćby rozbrojenie lub ochrona przyrody, Galaktyczna Federacja przygotowała plan ratunkowy ewakuacji milionów ludzi na statki kosmiczne na wypadek globalnego zniszczenia i atomowego holokaustu lub gwałtownego przebiegunowania.

 

Po wkroczeniu w erę atomową duchowi strażnicy wiedzieli, że ludzkość wkroczyła w „najwyższy punkt epoki ciemności”.

Najwyższy punkt bycia oddzielonym został osiągnięty.

 

Nowym planem dla ludzkości było Wzniesienie i Zmartwychwstanie. Przebudzenie się i przezwyciężenie oddzielenia miało wymazać za Ziemi starą destruktywną świadomość.

 

Na całym świecie poszukiwano duchowo rozwiniętych osób mogących być medium transowym, które były kanałami dla przesłań lub otrzymywały je za pomocą telepatii, tak że przez te media na cały świat zostały rozpowszechnione przesłania o Wzniesieniu i o nowej erze.

 

Ale samo przesłanie z zewnątrz to było za mało.

 

Strażnicy znali bowiem zbyt dobrze ludzki sposób myślenia i Konfederacja sięgnęła po wiele dalej idący plan pomocy.

 

Po rozmowach z Duchowymi Hierarchiami i Kosmicznymi Inteligencjami zwanymi Archaniołami, został rozwinięty wspólny plan inkarnowania się na Ziemi ich zastępów, Pracowników Światła – Lightworkers.

 

Dla uzdrowienia Ziemi i przywrócenia wyzwolonej świadomości planetarnej zwanej Świadomością Chrystusową plan ten uzyskał dobrowolne wsparcie wielu istot pozaziemskich z wszystkich planet Drogi Mlecznej.

 

Po raz pierwszy Wzniesieni Mistrzowie, którzy dawno temu opuścili Atlantydę, postanowili ponownie inkarnować się na Ziemi i przywrócić Białe Braterstwo.

 

Stare przepowiednie z Biblii mówią o „ostatniej bitwie”, w której to Archanioł Michał poprowadzi swoje Legiony do walki z siłami ciemności.

 

Aby rozpocząć przyszłe zmiany na świecie Istoty pozaziemskie po raz pierwszy zaczęły się dobrowolnie inkarnować na Ziemi w roku 1960.

 

Rola pracowników światła na Ziemi jest bardzo zróżnicowana. Każdy z nich ma całkiem specjalną i nietypową rolę do odegrania.

 

Są to uzdrowiciele, terapeuci, naukowcy noszący w sobie koncepcję wolnej energii, specjaliści, którzy szerzą radość życia, sztukę i medytację, duchowi nauczyciele i wojownicy w imieniu uciskanej prawdy.

 

Konieczne zmiany mogą nastąpić poprzez świadomą zmianę własnego postrzegania.

 

Wszystkie przemiany na Ziemi wydarzą się, gdy odwrócimy się od naszych barier i pozwolimy jaśnieć naszemu wewnętrznemu światłu i poprzez to rozpalać to wewnętrzne światło w sercach wszystkich innych ludzi.

 

Inne gwiezdne nasiona wybrały o wiele cięższą drogę. Inkarnowali się oni wiele razy od czasów Atlantydy – aż po dziś dzień. To byli uczniowie Mistrzów Światła oraz pozaziemskie istoty, które zeszły na Ziemię.

 

Te dusze były czarodziejami, wiedźmami, uzdrowicielami, wysokimi kapłanami i wtajemniczonymi przez tysiąclecia. Zstąpili oni już wtedy, aby być dla ludzkości światłem na drodze w ciemności.

 

Byli oni często ścigani, mordowani, zmuszani do milczenia i wyśmiewani z powodu głoszonej przez nich najwyższej prawdy.

 

Film „Powrót Mistrzów Światła z Atlantydy” ukazuje proces Wzniesienia od jego początków w XX wieku aż po przyszłe czasy kolejnego Złotego Wieku na Ziemi.

 

Przedstawia cały szereg istot, które są w to dobrowolnie zaangażowane i należy się im za to podziw, że godzą się doznawać wielu cierpień, aby pomóc podnieść wibracje i poziom świadomości na Ziemi.

 

Na Ziemi żyło już wiele cywilizacji, które przeszły proces wzniesienia, ale my Tu i TERAZ mamy możliwość największego wzniesienia z dotychczas znanych na ziemi, gdyż znajdujemy się w maksymalnym oddaleniu od Źródła i od siebie samych, a nasze ciała żyją krótko i chorują.

 

Możemy to wszystko przezwyciężyć i raz na zawsze zakończyć manifestowanie się zjawisk należących do trzeciego wymiaru dualizmu, takich jak starzenie się, cierpienie i śmierć.

 

Każdy może wybrać, czy chce funkcjonować w starym, czy w rodzącym się nowym świecie.

 

Ziemia w tym momencie ewolucji otrzymuje wyższe energie, wskutek czego przechodzi przez proces nowych narodzin. Bólami porodowymi są trzęsienia ziemi i katastrofy.

 

Te nadciągające na Ziemię wyższe energie aktywują przemiany w każdym człowieku.

 

Jak dotąd byliśmy w przedszkolu. Nasza świadomość była za niska. Nie mogliśmy należeć do Intergalaktycznej Konfederacji Światów. Ale podczas gdy Ziemia otrzymuje wyższe energie, rozszerza się nasza wewnętrzna świadomość i stajemy się dosłownie dorośli.

 

Nasze „Wyższe Ja” pomaga nam w procesie kompletowania siebie jako istoty. Gdy człowiek będzie pozostawał w kontakcie ze swoją kosmiczna monadą i będzie słuchał swego wewnętrznego głosu, czy też intuicji, narodzi się na nowo w duchu.

 

Uczymy się kochać i akceptować innych ale przede wszystkim kochać bezwarunkowo. Musimy dostrzec wyjątkowość i indywidualny wkład pojedynczej osoby.

 

Gdy się nam to uda osiągnąć, zostaniemy zaproszeni by wstąpić do Kosmicznego Bractwa.