Hrabia de Saint Germain (Święty Brat), Wniebowstąpiony Mistrz, członek „Białego Bractwa”, grupy istot z innego wymiaru, która czuwa nad rozwojem naszej planety.

Rozmawiał z Mojżeszem, doradzał Napoleonowi, namaścił Waszyngtona na prezydenta USA. Czyżby żył wiecznie? Biografowie hrabiego de Saint Germain wcale tego nie wykluczają.

 

 

Kodeks Mistrza St Germain

NOAH – SARA – MAHATARI

(Saint Germain)


1. Wyrażajcie się w sposób jasny.

2. Bądźcie odważni i mówcie to, czego nie chcą mówić inni.

3. Zrezygnujcie z każdego kłamstwa, nawet jeśli wydaje się ono koniecznością.

4. Dajcie Waszym uczuciom i intuicji najwyższy Priorytet i postępujcie z nimi w zgodzie.

5. Uważajcie na swoje postępowanie. Bądźcie pewni siebie, bądźcie miłosierni i współczujący, lecz nie pozwólcie się wykorzystywać.

6. Bądźcie wierni swojej Drodze – starajcie się być pełni Światła, kochający, podnoszący Ludzkość.

7. Traktujcie swoich „wrogów” z Miłością. Kochajcie ich i uwolnijcie ich z Waszego własnego Życia.

8. Bądźcie narzędziami w rękach Stwórcy.

9. Bądźcie świadomi tego iż jesteście otoczeni opieką Stwórcy.

10. Bądźcie miłymi, łaskawymi i pełnymi zrozumienia dla każdego, któremu jesteście obojętni.

11. Odpowiadajcie tylko Miłością, bo każda inna odpowiedź jest niedopuszczalna.

12. Mówcie o tym co czynicie, bez wstydu i fałszywej powściągliwości.

13. Towarzyszcie ludziom w ich Drodze do Światła ale nie odbierajcie im ciężaru.

14. Przynoście zaufanie wszystkim ludziom z którymi macie do czynienia, nawet jeśli mieliby z tym czuć się niekomfortowo.

15. Wasze zaufanie nie może być nadużyte, ponieważ jest ono Darem który niczego nie oczekuje w zamian, jednak działa jeśli natrafi na odpowiedni grunt.

16. Bądźcie uważni we wszystkim co robicie.

St Germain


Źródło:
http://wolnaplaneta.pl/