„Materialny świat to duchowy świat, a duchowy świat to materialny świat. Nigdy nie było ‘jajka albo kury’ one zawsze były razem.”

Nassim Haramein

 

 

 

Chcę Ci w tym miejscu przekazać naukowe argumenty i wiedzę jaką prezentuje ktoś absolutnie niezwykły: Nassim Haramein.

Na początek posłuchaj krótkiej wypowiedzi, którą Nassim Haramein podsumował swój cykl wykładów „Przekroczyć horyzont zdarzeń”, będący rezultatem jego 20 lat badań w różnych obszarach, takich jak zaawansowana fizyka, kosmologia, starożytne cywilizacje, jak również filozofia i studia nad świadomością.

 

 

Zanim obejrzysz film  „I Believe” (poniżej), w którym Nassim Haramein obwieszcza, jako wynik długoletnich badań, swoje „wyznanie wiary” o wpływie kosmicznych cywilizacji na ewolucję gatunku ludzkiego na Ziemi oraz o bliskim skoku technologicznym i cywilizacyjnym dowiedz się więcej o nim tak by móc ocenić jego wiarygodność.

 

W 2009 roku Nassim Haramein otrzymał prestiżową nagrodę za najlepszy referat wygłoszony podczas IX Międzynarodowej Konferencji CASYS’09 na Uniwersytecie w Liège, Belgia.

Jego praca wyznacza nowy paradygmat w fizyce kwantowej.

Jego referat mówi, że każdy atom jest mini czarną dziurą, że posiada nieskończoną gęstość i ma nieskończony potencjał.

Pokazuje, że ilość energii dostępnej w strukturze próżni wewnątrz protonu równa się masie Wszechświata!

Zatem cała masa Wszechświata jest obecna w każdym protonie a próżnia łączy wszystkie protony!

Jego praca nadaje znaczenie słowu „świadomość” jako fundamentalnej dynamiki sił natury, która jako sprzężenie zwrotne jest samoświadomością.

W sposób matematyczny udowadnia on, że wszystko jest jednym i pokazuje jak Wszechświat uczy się o sobie i jak się samoorganizuje.

Oto bardzo interesujący wywiad z nim przeprowadzony po otrzymaniu tej nagrody:

 

Atom składa się w 99,9999999% z przestrzeni.

My jesteśmy więc w 99.9999999% próżnią.

To czego doświadczamy, to w istocie 0.0000001% tego, co faktycznie istnieje!

W rzeczywistości to właśnie przestrzeń jest tym, co tworzy materialny świat.

Przestrzeń miedzy Tobą i mną tak jak przestrzeń wnętrza atomu nie jest pusta. Jest wypełniona informacjami, które w nią wpromieniowały, a potem powróciły do nas, jako nasze doświadczenie rzeczywistości.

Im bardziej stajemy się skoncentrowani na intencjach, na nasyceniu próżni informacją płynącą z naszej intencji, w jak najbardziej i przejrzysty sposób, tym łatwiej jest próżni odesłać nam doświadczenie, które coraz bardziej i bardziej pasuje do tego, czego potrzebujemy.

Zawsze zachodzi jednak równowaga między naszą wewnętrzną interpretacją a tym co Wszechświat nam odsyła tzn. tym co się we Wszechświecie manifestuje, bo nasze informacje wysyłane do Wszechświata są modyfikowane przez resztę ludzi, którzy też wysyłają informacje do Wszechświata.

Chodzi więc o to byśmy wszyscy żyli w tej samej, zgodnej Rzeczywistości.

Możesz więc skupić się na tym czego chcesz, a Wszechświat dostarcza Ci coś zbliżonego do tego czego chcesz, ale to jest skoordynowane z intencjami wszystkich innych.

 

Nasze społeczeństwo jest nastawione na kontynuowanie traumy, która jest nam fundowana w okrutny sposób już w momencie narodzin.

Nassim Haramein w trzeciej części wywiadu mówi o tym jak sobie z tym radzić.

Uważa, że niezbędnym dla ludzi może się okazać, by znaleźć dla siebie czas aby się wewnętrznie wyciszyć.

 

 

 

Nassim Haramein – I Believe

(Wyznanie wiary)

 

.