Nie jest ważny posłaniec lecz treść tego przekazu!

.

Czas przemiany jest bliski 03.09.2011

Jesteśmy Grupą Świadomości. Jesteśmy Jednym.

.

Jesteś Boską Esencją 15.09.2011

Cokolwiek pragniesz doświadczyć, nawet gdy Tobie wydaje się, że niektóre rzeczy jakie masz w głowie są niewiarygodne, lub niemożliwe, wiedz że jako Istota Boska możesz doświadczyć wszystkiego. Nic nie jest niemożliwe.

Aby powstała pełna materializacja czegoś musi istnieć myśl jako zamysł oraz uczucie jako energia zlepiająca cząsteczki materii w określoną formę.

.

Duchowa Sztuka Manifestacji Czegokolwiek 29.09.11

Odpuście i uwolnijcie wszelkie troski, niepokoje i wszelki strach.

Uwolnijcie się od nich raz na zawsze!

Bądźcie światłem w godzinie ciemności.

Bądźcie Miłością w godzinie strachu.

Doświadczajcie swojej Boskości!

.

Budowa i Funkcje Wszechświata 20.10.11

Krocz śmiało naprzód, nie oglądaj się za siebie, ponieważ „za siebie” już nie istnieje.

 

Mortan Tu – „Stawaj Się” 19.01.2012

Jesteś w pełni Miłością, bo Miłość to Ty i wszystko powstaje w Miłości. Dziękuje, że Jesteś! :)

 

Thabas Tu Korata – „Przypomnij Sobie” 06.05.2012