Gdzie jest Bóg?

Dowiedz się jaką odpowiedź na to pytanie znalazł żyjący w XIII wieku Dżelaluddin Rumi, najwybitniejszy poeta suficki i myśliciel świata, perski mistyk.

Rok 2007 UNESCO ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Rumiego.

 

 

 

Gdzie jest Bóg?

Starałem się znaleźć Go na chrześcijańskim krzyżu,

ale nie było Jego tam;

Poszedłem do hinduskiej świątyni i do starych pagód,

ale nigdzie nie mogłem znaleźć śladu po Nim.

Szukałem w górach i w dolinach,

ale ani na wysokości ani w dole nie mogłem Go znaleźć.

Poszedłem do Kaaby w Mekce, ale tam także Jego nie było.

Pytałem uczniów i filozofów, ale On był poza ich pojmowaniem.

Wtedy spojrzałem do wewnątrz mego serca

i to było tam, gdzie On przebywał;

Nie było lepszego miejsca by Go znaleźć…

(Dżelauddin Rumi)

.

Cytat ten znalazłem w książce Pauliny Moskalik:

Alchemia Tożsamości, czyli być KIMŚ będąc NIKIM