Indianin

 

Pewien Indianin Cherokee

nauczał swoje wnuki.

 

Powiedział im tak:

 

Wewnątrz mnie odbywa się walka. To straszna walka.

 

Walczą dwa wilki: jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy, urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę, poczucie wyższości i ego.

 

Drugi to radość, pokój, miłość, nadzieja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, współczucie i wiara.

 

Taka sama walka odbywa się wewnątrz was i każdej innej osoby.

 

Dzieci myślały o tym przez chwilę, po czym jedno z nich zapytało:

 

Który wilk wygra?

 

Ten, którego nakarmisz. – Odpowiedział stary Indianin.

 

Historia znaleziona w e-booku Mariusza Batorowicza

„Inspirujące Historie”

.

.

.