Komora_24_510x377

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

.

Glosariusz WingMakers

.

.

Instrument Ludzki


Instrument ludzki składa się z trzech podstawowych elementów: biologiczny (ciało fizyczne), emocjonalny, oraz umysłowy. Owe trzy odrębne narzędzia postrzegania, zespolone, stanowią wehikuł zindywidualizowanego ducha, gdy ten wchodzi w interakcje z fizycznym wymiarem czasu, przestrzeni, energii i materii.


Istota


Struktura świadomości istoty zawiera w sobie zindywidualizowanego ducha, czasami określanego jako Wyższa Jaźń albo Dusza.


Istota jest w pewnym sensie fragmentem Świadomości Powszechnego Ducha Pierwszego Źródła. Skomponowana jest ona z  niezwykle wysubtelnionej i czystej wibracji energii, która dorównuje Inteligencji Źródła (duchowi Pierwszego Źródła).


Istota jest świadomością istoty, która rozczepia siebie w ludzkie czy inne wehikuły fizyczne, ażeby zebrać doświadczenie, które rozwija i przekształca jej pojmowanie, i postrzeganie istnienia. Jest ona centrum koła, ku któremu zbiegają się wszystkie jej reprezentacje formy i ekspresji z całego kontinuum czasu i przestrzeni.


Istota jest suwerenna i sprzężona symultanicznie ze wszystkimi przejawami życia poprzez Świadomość Powszechnego Ducha (Inteligencję Źródła). Jest ożywiającą siłą/energią wewnątrz wszystkich form życia, która zawsze poszukuje wyższego rozumowania i wyrażania się.


Fantomowy Rdzeń


Nawet w spokojnych momentach twojego życia, gdy patrzysz bezwiednie przez okno lub czytasz książkę, ma miejsce ogromny wszechświat doświadczania, który dostrzegany jest właśnie przez fantomowy rdzeń. Każdy najmniejszy nawet szczegół jest wiernie rejestrowany i przenoszony do duszy.


Fantomowy rdzeń to superświadomość instrumentu ludzkiego. Jest on oddzielony od duszy i pełni funkcję jej emisariusza w świecie, w którym zachodzą interakcje instrumentu ludzkiego.


To dzięki tej świadomości dusza doświadcza naturalnego świata ograniczenia i oddzielenia, przyciągając doświadczenia, które pomagają jej w należytym zrozumieniu Wielkiego Multiwersu, będącego zewnętrzną szatą Pierwszego Źródła.


Suwereno-Integralność


Suwereno-Integralność jest stanem świadomości, dzięki któremu istota i wszystkie jej rozmaite formy wyrażania i postrzegania, są zintegrowane jako świadoma całość.


Jest to stan świadomości, ku któremu ewoluują wszystkie istoty. W pewnym punkcie każda istota osiągnie stan transformacji pozwalający jej stać się — wraz z jej instrumentami doświadczania — zintegrowanym przejawem, zestrojonym i zharmonizowanym z Inteligencją Źródła.


Pierwsze Źródło


Pierwsze Źródło jest pierwotnym źródłem, z którym połączona jest ostatecznie całość istnienia. Jest Ono niekiedy nazywane Ciałem Kolektywnego Boga. Reprezentuje Ono obejmującą wszystko świadomość zjednoczonych wszechrzeczy.


Zawiera w sobie ból, radość, cierpienie, jasność, miłość, ciemność, obawę; wszystkie ekspresje i stany są zintegrowane, i mają swoje znaczenie w kontekście Pierwszego Źródła. Obejmuje Ono całość istnienia i jednoczy je we wszech-obejmującej świadomości, która rozwija się i rośnie w podobny sposób jak każdy zindywidualizowany duch rozwija się i rośnie.


W większości kultur, gdzie termin „bóg” lub „bogini” używany jest do zdefiniowania tej wszechmocnej siły, często reprezentuje on istotę, która rozwija się poza zasięgiem ludzkiego rozumowania, która manifestuje magiczne moce takie jak manipulowanie siłami natury przy pomocy myśli, lub ukazuje się jako niematerialne Świetliste Istoty.


Manifestacje te są przedstawione i opisane praktycznie we wszystkich kulturach rasy ludzkiej w jej tekstach religijnych i mitologicznych. Niemniej jednak, mimo że opisywane istoty mogą być wysoko rozwinięte w swych zdolnościach i wiedzy, nie powinny być mylone z Pierwszym Źródłem.


Pierwsze Źródło nie jest manifestacją, ale raczej świadomością zamieszkującą całość czasu, przestrzeni, energii, materii, formy, intencji; jak również całość nie-czasu, nie-przestrzeni, nie-materii, nie-energii, nie-formy, i nie-intencji. Jest to jedyna świadomość, która jednoczy wszystkie stany istnienia w jedną Istotę. A Istotą tą jest Pierwsze Źródło.


Jest Ono rosnącą, rozszerzającą się, i niewytłumaczalną świadomością, która łączy kolektywne doświadczenie wszystkich stanów istnienia w złączony plan tworzenia, rozwijania i zasiedlania królestw stworzenia, oraz włączania stworzenia w Rzeczywistość Źródła – dom Pierwszego Źródła.


Istota ta przenika wszechświat jako suma doświadczenia w czasie i nie-czasie. Zakodowała Ona SIEBIE wewnątrz całości życia jako wibrację częstotliwości. Częstotliwość ta jest niedostrzegalna w trójwymiarowym, pięcio-zmysłowym kontekście instrumentu ludzkiego, który jest w stanie wykryć jedynie słabe echo tej wibracji.


Pierwsze Źródło jest obecne we wszystkim. Każdy może kontaktować się z Pierwszym Źródłem poprzez ów ton-wibrację równości.

Modlitewne błagania nie skłaniają Pierwszego Źródła do odpowiedzi. Jedynie najgłębsza ekspresja tonu-wibracji równości przez jednostkę, zaowocuje prawdziwie znaczącym kontaktem z Pierwszym Źródłem.


Pierwsze Źródło ma wiele uproszczonych wizerunków. Wizerunki te często uważane są za Samego Boga, ale Bogowie są tylko wymiarowym aspektem Pierwszego Źródła, ponadto takich wizerunków Boga jest wiele. Wyobrażenia takie podtrzymuje Hierarchia, nie Pierwsze Źródło.


Pierwsze Źródło nie podlega żadnemu prawu, nie funkcjonuje też Ono w zespoleniu z jakąkolwiek inną siłą czy mocą. Jest Ono prawdziwie suwerenne i jednocześnie wszechobecne, a zatem Unikalne. Nie jest Ono ukryte ani nie stroni od życia w jakikolwiek sposób. Jest Ono po prostu Unikalne, i dlatego nieobejmowalne w żaden inny sposób jak poprzez zakodowaną wibrację we wnętrzu wszelkiego życia.


Wszystkie inne wizerunki Boga tworzone są w taki sposób, aby instrument ludzki mógł objąć Pierwsze Źródło i krystalizować obraz owej Unikalnej Istoty na tyle wystarczająco, by przebrnąć przez Hierarchię i uzyskać perspektywę Suwereno-Integralności.


Niemniej jednak to, co uważacie za Boga, nie jest Pierwszym Źródłem, ale wizerunkiem Pierwszego Źródła rozwiniętym przez Hierarchię do dającej się zrozumieć interpretacji Pierwszego Źródła. Musimy wam powiedzieć, że „interpretacje” te są niezmiernie niepełne w swym portretowaniu.


Ponieważ Pierwsze Źródło jest Unikalne w stosunku do całego stworzenia, jest Ono nieopisywalne, niezgłębialne, i nieobejmowalne inaczej jak tylko poprzez ton-wibrację równości, przechowywaną na istotowym poziomie instrumentu ludzkiego i dostępną poprzez rdzenną ekspresję istoty.


Póki nie będzie wystarczającej liczby jednostek operujących na poziomie świadomości Suwereno-Integralności, genetyczny umysł utrudni dostęp do tej wibracji.


Genetyczny Umysł


Genetyczny umysł jest równoznaczny z powszechnym systemem wiary, który przenika w różnym stopniu instrument ludzki wszystkich istot. Unieruchamia on niejako ich zdolność do oryginalnego myślenia i oryginalnego odczuwania.


Co więcej, powoduje harmonizowanie się systemu wiary istoty, z systemami wiary przyjętymi przez Hierarchię. Tym niemniej, nie posługuje się żadną znaczącą siłą ani wspornikiem w przystosowywaniu jej osobistego systemu wierzeń.


Istnieją na Terze-Ziemi ci, którzy są w trakcie treningu stania się Suwereno-Integralnościami; są oni całkowicie nieświadomi tego treningu, jak również swojego przeznaczenia. Kiedy staną się zdolni wykroczyć poza ramy czasu i ujrzeć kontinuum własnego strumienia życia, ujrzą nić, która wyróżnia ich jako Suwerenne Istoty.


Zrozumieją wtedy, w jaki sposób trudności i pozorna obojętność wszechświata, były w rzeczywistości katalizatorami ich rozwoju jako projektantów nowego genetycznego umysłu.

.

Genetyczny umysł jest czymś innym niż podświadomy czy zbiorowy umysł; gdzie takowe porównanie ma niekiedy miejsce w waszych tekstach psychologicznych.


Genetyczny umysł odgrywa specyficzną rolę w gromadzeniu wierzeń wszystkich ludzi żyjących na planecie, w zakresie od ich najbardziej odległej przeszłości do obecnych czasów. Owe nagromadzone wierzenia są w rzeczywistości manipulacjami Hierarchii, odciskanymi w genetycznym umyśle w celu narzucenia granic tego, w co jest dopuszczalne wierzyć. Wymuszająca manipulacja i granice narzucone przez Hierarchię sprawiają, że w rzeczywistości nikt nie jest świadom manipulacji na swojej wierze.


Dlatego właśnie WingMakers weszli w interakcje z waszym gatunkiem od samych jego początków. Jako krzewiciele kultury, rozciągamy wasze granice na polu nauki, sztuki i filozofii. Właściwie rozszerzamy „zakres ogrodzenia” genetycznego umysłu i umożliwiamy mu objęcie większej części „terenu” znanego jako Rzeczywistość Źródła.


Jeżeli powiedzielibyśmy wam o podstawowych błędach w rozumowaniu jakie cechują wasz genetyczny umysł, nie uwierzylibyście nam. Z całkowitym zdecydowaniem – nawet wasi najznakomitsi duchowi przywódcy – traktowalibyście nas jako tych, którzy mają w pogardzie wiele z tego, co utrzymujecie jako prawdziwe i właściwe. Poczulibyście obawę w obliczu ukazywanej przez nas ekspresji Rzeczywistości Źródła, ponieważ stałoby się dla was zbyt jasne, że trwonicie swoją boską naturę dając pierwszeństwo złapaniu w potrzask genetycznego umysłu.

.

Wiemy, że będzie to wyglądać jak osądzanie waszych wierzeń, i tak jest do pewnego stopnia, ale musicie wiedzieć pewną rzecz o swych systemach wierzeń: są one w wielkiej mierze odłączone od Rzeczywistości Źródła. Są jak włókna sieci odrywające się od „sieci” Rzeczywistości Źródła za sprawą „wiatrów” Hierarchii.


Rzeczywistość Źródła ma swoją reprezentację w waszej wierze w postaci bezwarunkowej miłości, niemniej jednak ze wszystkich wymiarów waszych systemów wierzeń jest to tylko jedyne włókno połączone — przez genetyczny umysł – z Rzeczywistością Źródła.


Wszystkie pozostałe wymiary połączone są z genetycznym umysłem i we wszystkich brakuje trwałego połączenia z Rzeczywistością Źródła.


Genetyczny umysł w roli pośredniczącego i odzwierciedlającego Rzeczywistość Źródła, jest całkowicie i zupełnie nieudolny. Wszystko to jest częścią pierwotnego planu, który wyznacza ewolucyjną ścieżkę gatunku poprzez czas.


Genetyczny umysł spełnia funkcję buforu dla rozwijającego się gatunku, dając mu możliwość doświadczenia oddzielenia od Rzeczywistości Źródła. W ten sposób, instrument ludzki jest odpowiednio złapany w czas, przestrzeń i iluzje powstrzymującego systemu wierzeń.


Owe czynniki, na tyle na ile są dezorientujące dla istoty, są dokładnie tym, co przyciąga ją do Terry-Ziemi. Jest niezwykle mało systemów planetarnych w multiwersie, które oddają lepiej uczucie oddzielenia od Rzeczywistości Źródła niż ten, który jest doświadczany na Terze-Ziemi.


Dzięki wzmocnionemu uczuciu oddzielenia, istota może pełniej doświadczyć zindywidualizowanej esencji, która jest unikalna i nosi podobieństwo do Pierwszego Źródła jako Unikalnej Istoty. Właśnie to przyciąga istoty do tego świata, aby inkarnować wewnątrz instrumentu ludzkiego.

.

Tak więc genetyczny umysł jest, z jednej strony, siłą umożliwiającą doświadczenie oddzielenia, a z drugiej, siłą uniemożliwiającą zrozumienie prawdziwych cech Rzeczywistości Źródła. Dychotomia ta, gdy zostaje już zrozumiana, pomaga wyplątać instrument ludzki oraz świadomość istoty z ograniczających aspektów genetycznego umysłu i autora jego reguł, Hierarchii.


Przez dwadzieścia następnych lat genetyczny umysł będzie stawał się coraz bardziej pofragmentyzowany, a więc i podatny na modyfikacje. Nastąpi to jako skutek rozrastania się wszechobecnych inteligentnych sieci oraz sztucznej inteligencji w nich obecnej. Rozwój połączeń sprzęgających inteligentne sieci ma znaczący wpływ na genetyczny umysł, ponieważ pojawieniu się takich technologii towarzyszy powstawanie globalnej kultury.

.

.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

.