„Po osiągnięciu wyzwolenia od iluzji, człowiek staje się prawdziwie wolny i szczęśliwy. Strach i lęki wydają mu się teraz jak obrazy na wodzie, które jednym ruchem ręki można zmazać.” Joanna Rajska

.

BO YIN RA

.

.

.

.

Przeszło 90 lat temu jeden z najbardziej znanych mistyków przełomu XIX i XX wieku BO YIN RA w księdze „Z krainy Świecących” w usta pewnego mistrza włożył takie słowa:

.

.

 

Słuchaj, umiłowany w świetle i pojmij dobrze w swem sercu:


Kiedy mówicie: „Widzimy świat ten okiem naszym, czujemy i dotykamy go, zwiastuje nam go nasze ucho” – wówczas mówicie o maleńkiej cząstce świata.


Atoli ja znam cały świat!


Ja „widzę”, „słyszę” i „czuję” więcej niż wy!


Ja żyję w całym świecie, który stworzony jest ze „światów” podobnych waszemu i wszystkie „światy” w sobie zawiera.


Splecione wzajem ze sobą – wzajem się przenikając, znajdują się wszystkie te światy w jednem miejscu.


Ukryty w waszym świecie – pokryty jego formami – znajduje się świat sił duchowych.


Spleciony i pogrążony w świecie, który wydaje się wam jedynym „światem” znajduje się świat czystego światła, który przenika wszystko.”

.

Dzisiaj ta fantastyczna wizja jest już poznanym faktem dzięki wieloletnim badaniom polskich Lightworkerów (Strażników Światła).


 

Podstawowa część tej wiedzy udostępniona została w książce „Między chaosem a świadomością – Hiperfizyka” Joanny Rajskiej, Jacka Czapiewskiego i Moniki Rajskiej.


 

Nie jest to książka science fiction, ale naukowa wiedza “nie z tego świata”. Z natury rzeczy jest więc trudna do czytania, bo zagłębianie się w nią wymaga poznania i przyswojenia nowych terminów i pojęć.


 

Żebyś więc mógł pojąć kim są Strażnicy Światła przybliżę w bardzo ogólnym zarysie pojęcie gęstości.

.


Wszystkie podane niżej informacje zaczerpnąłem (w zdecydowanej większości w formie cytatów) z w/w książki.

.


Gęstości są to odrębne światy o zupełnie innych własnościach fizycznych.


 

Zrozumienie tego, czym są gęstości jest podstawą i punktem wyjścia do zrozumienia Wszechświata. Podział Wszechświata na gęstości jest jego pierwszym, podstawowym zróżnicowaniem. Bez wiedzy o gęstościach nie można uzyskać właściwego poznania.


 

Nie można uzyskać właściwej odpowiedzi na Wielkie Pytania, jeżeli wychodzi się od złych przesłanek. Zdecydowanie złą przesłanką jest uznanie, że istnieje tylko świat widziany naszymi zmysłami. To, czego nie widać to m.in. inne gęstości.


 

Gęstości jest siedem. Poszczególne gęstości różnią się dosłownie wszystkim. Mają inne ilości wymiarów przestrzennych, zupełnie inne cząstki materii i całkiem inne panujące w nich zasady fizyki.


„Za nauki tej głoszenie niechaj nikt nas nie potępi; jej bezbłędne wyjaśnienie w własnej jeno znajdziesz głębi.” GOETHE

.

Zapoznanie się z najbardziej podstawową wiedzą o gęstościach całkowicie zmienia ogląd Wszechświata. Natychmiast wyjaśniają się najrozmaitsze zagadki i otwierają się wrota do wielkiego poznania. Można by wręcz powiedzieć, że są to Gwiezdne Wrota.


 

Najważniejszą częścią Wszechświata są istoty. To dla nich jest ta cała „reszta”. To istoty są najwyższym wytworem Rdzenia (Boga) i jego animatorem. Poprzez istoty Rdzeń (Bóg) sam siebie sprawdza i kreuje.


 

Cała przeogromna struktura Wszechświata nie istnieje tylko po to, żeby być. Nie można rozpatrywać żadnego elementu czy zjawiska Wszechświata nie uwzględniając istot.


 

To wszystko jest „maszyną” do wytwarzania świadomości. Świadomość ta, w dalekiej przyszłości zjednoczy się z Rdzeniem i stworzy wartość dla przyszłego Wszechświata.


 

Tworzeniem nowych elementów świadomości zajmują się istoty. Kombinacja niezliczonej ilości sytuacji, doświadczeń, wrażeń, jakim istoty są poddawane, tworzy dla Rdzenia nową jakość.


 

Indywidualna istota również na bieżąco z tego korzysta. Żyje bowiem w świecie, który częściowo sama tworzy. Poza tym zgromadzona informacja i wiedza Wszechświata jest na bieżąco dostępna. Odczytać ją mogą jednak tylko ci, którzy wznieśli siebie na odpowiednio wysoki poziom i są w stanie wiedzę tę zasymilować.


Oczywiście w tym kontekście przekonanie, że jedyne istoty we Wszechświecie żyją tylko na Ziemi jest kompletnie nieracjonalne.


Gęstości tworzą oddzielne światy. Żyją w nich istoty na bardzo różnych poziomach świadomości.


Pierwszą gęstość (materię uniwersalną) tworzą elementarne składniki przestrzeni (fragmenty falowe), z których zbudowana jest cała materia wszystkich gęstości.


Druga gęstość tworzy podłoże grawitacyjne i zasila w energię systemy życia trzeciej gęstości. Sama również jest oddzielnym, własnym systemem życia pobierającym energię bezpośrednio z gęstości pierwszej. Żyją tam istoty, które moglibyśmy nazwać płaszczakami. Ciała ich to różnokształtne płaszczyzny.


Na Ziemi wszystkie istoty żywe powiązane są z drugą gęstością.


Trzecia gęstość to świat, który nas otacza.


Na trzeciej gęstości żyją istoty trójwymiarowe. Wszystkie te, które widzimy na co dzień na naszej planecie czyli bakterie, wirusy, rośliny, zwierzęta i ludzie.


Na innych planetach także jest nieskończona ilość różnych form o różnej świadomości.


Na czwartej gęstości występuje jeszcze większa rozmaitość form i świadomości niż na trzeciej.


Istoty Wszechświata często zajmują kilka gęstości jednocześnie. Tak jest np. na Ziemi. Tutaj nie ma istot wyłącznie trzecio gęstościowych.


Istoty, które postrzegamy zmysłami są co najmniej na dwóch gęstościach tzn. na trzeciej i drugiej. Gęstość druga jest źródłem „siły” życiowej. Zaopatruje system życia w energię. Takimi istotami żyjącymi tylko w dwóch gęstościach są rośliny i zwierzęta niższe.


Niektóre ssaki, które uważamy za inteligentne, mają co nieco na gęstości czwartej.


Ludzie, (jeśli chodzi o ciało) sięgają do piątej gęstości. Na czwartej posiadają umysł (nie chodzi tu o ten będący funkcją mózgu) a na piątej ciało najwyższe – corpus supremum.


Gęstości w istotach są połączone systemem dyfrakcyjnym przekształcającym cząstki z gęstości na gęstość. System ten powoduje, że gęstości w istocie współpracują i są współzależne.


Na trzeciej i czwartej gęstości żyją cywilizacje. W naszej galaktyce jest ich obecnie ok. 300 000 000. Większość z nich ma niewyobrażalną dla Ziemian technologię. Potrafią poruszać się po kosmosach, zmieniać gęstości, teleportować i wykonywać cuda, o których nam się nawet nie śniło.


Na piątej gęstości znajdują się ciała najwyższe istot przebywających również na innych gęstościach. Przebywają tam też istoty, które tam powstały i tylko tam żyją.


Na piątej gęstości decydują się losy niższych gęstości. Tutaj zapadają decyzje dotyczące sposobów realizacji polityki Wszechświata. Tutaj pracuje się nad konkretnymi rozwiązaniami problemów cywilizacji i pojedynczych istot.


Wytyczne polityki długofalowej dla Wszechświata jako całości i dla pojedynczych światów powstają na szóstej gęstości.


Szósta gęstość jest niematerialna. W filozofiach i religiach ten obszar jest opisywany jako czysty duch. Istota na szóstej gęstości ma świadomość i odczucie swojej nieśmiertelności.


Siódma gęstość jest „duchem najczystszym”. Istoty stanowią tam jedność, pomimo to odczuwają swoją subiektywność.


Jest to sfera przy samym Rdzeniu (Bogu), gdzie wyraźnie czuje się jego obecność. Tutaj istoty znajdują się w stanie ciągłej ekstazy. Są tak blisko Rdzenia (Boga), że odczuwają wyłącznie Jego przemożny wpływ. „Myślą” wartościami Rdzenia i czują to, co Rdzeń.


Poznali tę wiedzę dzięki dysponowaniu wszystkimi formami postrzegania i możliwości swobodnego rozmawiania z innymi kosmicznymi istotami (z zaawansowanych poziomów piątej i szóstej gęstości), w tym również z innych cywilizacji.


 

W zdobyciu wiedzy o Wszechświecie pomagała im czwarta osoba Marta Dardzińska, która jest istotą z najwyższej sfery szóstej gęstości.

 

Ich książka ma być pomostem między dotychczasową nauką a przyszłą. To, co jest w niej zawarte stanowi dopiero wstęp do prawdziwej fizyki przestrzeni.


 

Także kilkanaście innych osób na świecie opublikuje wkrótce swoje prace z różnych dziedzin pozaziemskiej nauki.

.


„Ludzie wielcy duchem zawsze spotykali się z brutalną opozycją ze strony miernot. Ci ostatni nie są w stanie zrozumieć, że można nie poddawać się bezmyślnie odziedziczonym uprzedzeniom i odważnie używać własnej inteligencji.” Albert Einstein

.

.

Zobacz: Wywiad z Joanną Rajską i Jackiem Czapiewskim

.

.

Tutaj dowiesz się więcej o książce:

„Między chaosem a świadomością – Hiperfizyka”

.

.

Tutaj możesz przeczytać: Wstęp do tej książki


.

Streszczenie książki „Między chaosem a świadomością – Hiperfizyka”

.