Eckhart Tolle 2

.

Eckhart Tolle

Tekst pochodzi z książki „Cisza przemawia”.

.

.

Ludzki stan: zagubienie w myślach.

.

Większość ludzi spędza całe swoje życie uwięziona w przestrzeni wytyczonej przez własne myśli. Nigdy nie wykraczają oni poza ograniczone, spersonifikowane poczucie siebie, stworzone przez umysł i uwarunkowane przeszłością.

..

W Tobie, jak i w każdym innym człowieku istnieje wymiar świadomości, który jest o wiele głębszy niż myśl. To jest istota tego, kim Jesteś,

Można go nazwać obecnością, uwagą, bezwarunkową Świadomością.

Według starożytnych nauk jest to Chrystus w Tobie lub natura Buddy w Tobie.

Odnalezienie tego wymiaru uwalnia Ciebie i świat od cierpienia, które zadajesz sobie i innym, jeśli stworzone przez umysł „małe ja” kieruje Twoim życiem i jest wszystkim, co znasz.

Jeżeli potrafisz, nawet sporadycznie widzieć, że myśli błądzące po Twoim umyśle są po prostu myślami, jeżeli potrafisz być świadkiem swoich umysłowo-emocjonalnych wzorców zachowań w chwili, kiedy mają one miejsce, oznacza to, że ten głębszy wymiar już w Tobie jest, jako Świadomość – ponadczasowa wewnętrzna przestrzeń, w obrębie której objawia się treść Twojego życia.

Strumień myśli posiada olbrzymią bezwładność i z łatwością może Tobą zawładnąć. Każda myśl udaje, że jest niesłychanie ważna. Chce bez reszty pochłonąć Twoją uwagę.

Oto ćwiczenie duchowe: nie traktuj swoich myśli zbyt poważnie.

.

Jak łatwo człowiek staje się więźniem swoich własnych pojęć (uwarunkowań).

.

Ludzki umysł, pragnący wiedzieć, rozumieć i kontrolować wierzy w prawdziwość swoich opinii i punktów widzenia.

Mówi: prawda jest taka a taka. Musisz być większy od myśli, żeby pojąć, że jakkolwiek byś nie zinterpretował swojego lub czyjegoś życia albo zachowania, jakkolwiek byś nie osądził jakiejś sytuacji, jest to jedynie punkt widzenia, jedna z wielu możliwych perspektyw – To jest tyko strumień myśli, nic więcej.

Rzeczywistość stanowi jednak jedną całość, w której wszystko się przeplata, gdzie nic nie istnieje samo przez siebie i dla siebie.

.

Myśl dzieli rzeczywistość – tnie ją na pojęciowe skrawki.

.

Myślący umysł jest bardzo użytecznym i potężnym narzędziem, ale jakże Cię ogranicza, kiedy przejmuje władzę nad Twoim życiem, kiedy nie zdajesz sobie sprawy, że jest on tylko drobnym aspektem Świadomości, którą Jesteś.

.

Mądrość nie jest owocem myśli. Głęboka wiedza, która jest mądrością, powstaje i wzrasta przez prosty akt obdarzania kogoś lub czegoś pełną uwagą.

.

Uwaga jest pierwotną inteligencją, czystą Świadomością. Rozpuszcza granice ustanowione przez myśl i wtedy pojmujesz, że nic nie istnieje samo dla siebie i samo przez siebie. Jednoczy obserwatora i obserwowane w jednorodne pole Świadomości. Jest uzdrowicielką podziałów.

Kiedy jesteś pogrążony w myślach, unikasz tego, co jest. Nie chcesz być tam, gdzie jesteś. TUTAJ, TERAZ.

Dogmaty – religijne, polityczne, naukowe – powstają w wyniku błędnego przekonania, że przy pomocy myśli można pojąć rzeczywistość albo prawdę.

Dogmaty są zbiorowymi więzieniami utkanymi z pojęć. I zadziwiające, że ludzie uwielbiają te swoje więzienne cele, ponieważ dają im one poczucie bezpieczeństwa i mylne wrażenie, że „ja wiem”.

Nic nie zadało ludzkości więcej bólu niż dogmaty.

Prawdą jest, że każdy dogmat prędzej, czy później upada, ponieważ rzeczywistość odsłania w końcu jego fałsz; jeżeli jednak nie zostanie do końca rozpoznany, czym naprawdę jest, będzie zastąpiony innymi dogmatami.

.

Czym jest podstawowe niezrozumienie? Identyfikacją z umysłem.

.

Duchowym przebudzeniem jest przebudzenie ze stanu konieczności myślenia.

.

Sfera Świadomości jest dla myśli nie do uchwycenia. Jeżeli przestajesz wierzyć w to, co myślisz, wykraczasz poza umysł i wtedy jasno widzisz, że ten, kto myśli nie jest Tobą.

.

Umysł istnieje w stanie „ciągle mało”, dlatego w swojej zachłanności chce więcej. Jeśli identyfikujesz się z umysłem łatwo wpadasz w nudę lub zniecierpliwienie. Nuda oznacza, że umysł ma apetyt na dodatkowe podniety, na pokarm dla myśli, a jego głód nie jest zaspokajany.

Kiedy jesteś znudzony, możesz zaspokoić głód umysłu, jeśli weźmiesz do ręki czasopismo, zadzwonisz do kogoś, włączysz telewizor, będziesz przeglądać strony internetowe, pójdziesz na zakupy, lub – i to wcale nie jest rzadkością – przeniesiesz mentalne poczucie braku i potrzeby czegoś więcej na ciało i chwilowo je zaspokoisz trawiąc więcej jedzenia.

Możesz też pozostać znudzony lub zniecierpliwiony i obserwować to uczucie bycia znudzonym lub zniecierpliwionym. Kiedy skierujesz swoją uwagę na to uczucie, powstanie wokół niego pewna przestrzeń i SPOKÓJ.

Na początku nieznacznie, lecz w miarę pogłębiania uwagi, uczucie znudzenia osłabnie zarówno na sile jak i na znaczeniu. Tak więc, nawet nuda może Cię nauczyć kim jesteś a kim nie jesteś.

Odkryjesz, że „znudzona osoba” nie jest tym, kim jesteś.

Nuda jest po prostu warunkowym ruchem energii w Tobie.

.

Nie jesteś też zdenerwowaną, smutną ani zatrwożoną osobą. Nuda, złość, smutek, czy strach nie są „twoje”, nie są osobiste. Są uwarunkowaniem ludzkiego umysłu. Przychodzą i odchodzą. Coś, co poprzychodzi i odchodzi nie jest Tobą.

.

„Jestem znudzony.” Kto o tym wie?

„Jestem zdenerwowany, smutny, boję się.” Kto o tym wie?

Ty jesteś tą wiedzą a nie uwarunkowanie, o którym wiedza wie.

.

Jakiekolwiek uprzedzenie oznacza, że identyfikujesz się z umysłem. Oznacza, że nie widzisz wcale drugiej osoby, tylko swoje wyobrażenie tej osoby. Redukowanie żywego człowieka do wyobrażenia o nim jest formą przemocy.

.

Myśli, które nie wypływają ze stanu uważności, służą samym sobie i są szkodliwe. Inteligencja pozbawiona mądrości jest niesłychanie niebezpieczna i destrukcyjna.

Taki jest aktualny stan ogromnej części ludzkości. Nauka i technika, jako rezultat coraz intensywniejszego myślenia, także stały się destrukcyjne, ponieważ myśli, z których się rodzą często nie są zakorzenione w Świadomości (Uważności).

.

Następnym krokiem w ewolucji człowieka jest przekroczenie granic umysłu. To jest teraz nasza najpilniejsza potrzeba, co wcale nie znaczy, że nie będziemy więcej myśleć.

Chodzi po prostu o to, żeby się nie identyfikować z myślami, nie pozwolić im sobą zawładnąć.

.

Poczuj energię swojego ciała wewnętrznego. Hałaśliwe myśli natychmiast wtedy zwalniają lub zanikają. Poczuj energię w rękach, w brzuchu, w klatce piersiowej. Poczuj Życie, którym Jesteś, Życie, które ożywia ciało.

.

Ciało służy wówczas jako przejście, portal do głębszych pokładów energii życiowej, leżących pod zmiennymi emocjami i pod myśleniem.

Jest w Tobie energia życiowa, którą możesz poczuć całą swoją istotą. Kiedy nie musisz myśleć, ożywa każda komórka w Twoim ciele.

Jeżeli jednak z jakiegoś praktycznego powodu myśl będzie potrzebna, to się pojawi. Umysł może nadal funkcjonować, i robi to w sposób cudowny, kiedy używa go potężniejsza inteligencja, którą Ty jesteś, i wyraża siebie poprzez niego.

Mogłeś nawet nie zauważyć, że w sposób naturalny i spontaniczny pojawiają się w Twoim życiu krótkie chwile, kiedy jesteś „świadomy bez myśli”. Możesz być zajęty jakimiś ręcznymi pracami, albo przechodzić przez pokój, lub czekać w kolejce do kasy i być tak kompletnie obecny, że zwykły strumień myśli zanika i zostaje zastąpiony przez uważną obecność. Możesz przyłapać się na patrzeniu w niebo, lub słuchaniu kogoś bez żadnego wewnętrznego komentarza.

Twoja percepcja staje się wtedy krystalicznie czysta, niezacieniona przez myśl. Dla umysłu takie chwile są bez znaczenia, ponieważ umysł ma „ważniejsze” sprawy, które musi przemyśleć. Dlatego też ich nie zapamiętuje, przez co mogłeś nawet nie zauważyć, że to już się dzieje.

Prawdę mówiąc, nie jest to najistotniejsza rzecz, która może ci się przydarzyć. To jest początek przemiany od myślenia do uważnej obecności.

Przyjmuj ze spokojem stan, kiedy „nie wiesz”. Zaprowadzi cię on poza umysł, bo umysł zawsze stara się wyciągnąć wnioski lub interpretować. Boi się nie wiedzieć. Jeśli więc potrafisz czuć się swobodnie nie wiedząc, już wyszedłeś poza umysł.

Z tego stanu wydobywa się głębsza wiedza, niebazująca na pojęciach.

Twórczość artystyczna, sport, taniec, nauczanie, doradztwo – mistrzostwo w każdej dziedzinie oznacza, że umysł jest wyłączony, lub przynajmniej odgrywa podrzędną rolę.

Przejmuje wtedy rolę moc i inteligencja potężniejsza od Ciebie, jednocześnie w swojej istocie jedna z Tobą.

Proces podejmowania decyzji już nie ma miejsca; następuje spontaniczne, właściwe działanie i to nie „ty” działasz.

Mistrzostwo życia jest przeciwieństwem kontroli. Stajesz się jednym z potężniejszą Świadomością, która gra, mówi, działa.

Moment zagrożenia może spowodować chwilowe zatrzymanie myśli i dać Ci posmak stanu obecności, czujności, świadomości.

.

PRAWDA posiada głębię, której umysł nigdy nie zrozumie. Żadna myśl nie jest w stanie objąć PRAWDY.

.

Co najwyżej, może na nią wskazać. Może na przykład powiedzieć: „wszystko stanowi jedność”. To jest wskazówka, nie wyjaśnienie. Jeśli rozumiesz te słowa, czujesz całą swoją istotną prawdę, na którą one wskazują.

Eckhart Tolle

Tekst pochodzi z książki „Cisza przemawia”