Sufi

Kilka słów o sufizmie:

Sufizm, To co najpiękniejsze: Miłość, Harmonia i Piękno.

Sufizm nazywany jest Jednością Wszystkich Religii. Jest to esencja Miłości, Harmonii i Piękna.

Autorem artykułu jest Justyna Horska

Zakon Sufi został powołany dla rozpowszechnienia starożytnej mądrości i duchowej wiedzy wszystkich Mistrzów, Świętych oraz Proroków.

Tradycja Sufich przekazuje Mądrość wszystkich wiar, które zawsze wskazywały ludzkości jeden i ten sam cel. Dla Sufich, co do Celu istnieje tylko jedna religia – Bóg, Prawda, Miłość.

W Polsce ruch suficki istnieje od 1988 roku i  jest częścią Międzynarodowego Zakonu Sufi. Zakon ten został założony w 1910 roku przez Hazrat Inayat Khan (1882-1927).

Założyciel Zakonu, przybył z Indii do USA i rozpoczął budować swoją ideę Orędzia Sufich. Urodził się 5 lipca 1882 roku w Baroda w Indiach, w muzułmańskiej rodzinie wielkich muzyków. W czasie 17 lat rozpowszechniania Orędzia na Zachodzie, zainspirował swą ideą wielu słuchaczy. I to stało się zalążkiem organizacji Sufickiej.

Na krótko przed swoją śmiercią inicjował swego syna, Vilayata Inayat Khan (19.06.1916 – 17.06.2004) na swojego następcę. Pir Vilayat Inayat Khan, zanim objął stanowisko Pira, czyli duchowej głowy Zakonu Sufi, uzyskał gruntowne doświadczenie w technikach medytacyjnych i odosobnieniach, oraz akademickie wykształcenie w dziedzinie psychologii, filozofii i muzyki. Był znanym i cenionym nauczycielem medytacji. Prowadził seminaria, obozy i odosobnienia w Europie, USA i Indiach.


Hazrat Inayat Khan zmarł w Indiach 5 lutego 1927 roku. Jego prochy zostały złożone w Delhi. Obecnie głową zakonu jest syn Pir Vilayata, Zia Khan.

Do Polski, światło sufickich nauk przyniósł Atum O’Kane. Za datę powstania Zakonu Sufickiego w Polsce przyjmuje się 30 kwietnia 1988 roku. W tym dniu Atum inicjował na wawelskim dziedzińcu, pierwszą grupkę polskich murid – uczniów.


Ruch ten był pierwszym Zakonem Sufickim, który rozpoczął duchowe nauczanie na Zachodzie, w USA i Europie. Symbolem Zakonu Sufickiego jest uskrzydlone serce. Tradycja Sufich przekazuje Mądrość wszystkich wiar, które zawsze wskazywały ludzkości jeden i ten sam cel: Miłość – Harmonia – Piękno.


Zakon Suficki jest pierwszym kompletnym przekazem linii nauczania, który przywędrował jako Posłanie do współczesnego świata jako kontynuacja tradycyjnych szkół Duchowych: Chisti, Qadarii, Nakshibandhi, Sohrawardii.

.

Linia przekazu składa się z pięciu filii:

  • Szkoła Ezoteryczna – szkoła mistyki i duchowości
  • Zakon Uzdrawiania
  • Powszechne Nabożeństwo – służba religijna oparta o szeroką ekumenię wszystkich religii.
  • Ziraat (Duchowa Ekologia) – świadomość planetarna i duchowa ekologia oparta o mistykę żywiołów i kult natury.
  • Braterstwo – Siostrzeństwo – skupione na służbie społecznej i pomocy potrzebującym (edukacja, pomoc więźniom, ofiarom kataklizmów, etc.)

.

Medytacje sufickie to praca z oddechem, z wizualizacjami i z mantrami.

Mantry sufickie to odzwierciedlenie aspektów Boga. Tych aspektów jest 99. Jest to m.in. miłość, harmonia, współczucie, piękno, światło, twórczość, majestat, pokój itd. Powtarzając je przez pewien czas zaczynamy odczuwać w sobie te aspekty.

Istnieje możliwość, aby dostać od nauczyciela mantry osobiste, a więc te, które są tylko dla nas, te które są nam na dany moment potrzebne.

Jest to bardzo krótki opis istoty sufizmu. Najlepiej jest samemu posmakować i zanurzyć się w piękno tej ścieżki.

.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl