Chief Joseph

.

Wódz Józef (Chief Joseph)

wódz indiańskiego plemienia Nez Perce

Wypowiedź indiańskiego wodza uzyskaną poprzez channeling, (czyli umiejętność łączenia się w sposób paranormalny z energiami lub bytami niematerialnymi) przekazał Jon Cali.

.

Fragment z książki Johna Cali „Strażnicy Nieba, Konwersacje z Wodzem Józefem i Johnem Cali”

.

Rozmawialiśmy już o tym wiele razy przez lata. Ale przypominamy wam jeszcze raz z miłością, że ludzkie życie – wasz świat – wasza planeta jest oparta na wibracji. Nie na akcji – ale na wibracji.

Nie mówimy, abyście nigdy nie podejmowali działania. Powinniście i musicie, biorąc pod uwagę, że żyjecie w fizycznym ciele na tym fizycznym świecie. Ale mówimy, że działanie opierające się na strachu zawsze sprowadzi cię na złą drogę.

Działanie oparte na pojęciu, że inny facet, czy dziewczyna, czy naród jest w błędzie jest od samego początku skazane na porażkę. Nie musisz dalej patrzeć niż na nagłówki środków masowego przekazu, aby to zobaczyć.

Jesteście stale bombardowani ze wszystkich stron, aby coś robić. Ale jesteście rzadko zachęcani, aby po prostu być. Aby być sobą w poszukiwaniu w sobie cichego miejsca w pokoju i równowadze. Jedna osoba w pełni w sobie skoncentrowana, w pełni zharmonizowana ze swoim wyższym Ja jest dużo bardziej potężna niż wiele milionów ludzi odłączonych i bez harmonii.

W twojej wibracji pokoju, miłości, radości, ty – jedna, samotna istota – masz znacznie więcej mocy niż George Bush, Tony Blair, Władimir Putin, czy jakiś inny światowy przywódca polityczny.

Czy chcesz pokoju na ziemi? Czy chcesz, aby wasze rządy przestały trwonić pieniądze? Czy chcesz końca ludzkiego cierpienia i ubóstwa?

Cóż, nie możesz posunąć do przodu żadnej z tych spraw poprzez protest lub walkę. Pamiętaj, żyjesz w świecie wibracji – podobne przyciąga podobne. To jest Prawo Przyciągania (Prawo Atrakcji) w akcji. I tak stworzysz więcej tego, czemu się przeciwstawiasz lub protestujesz.

Oto są podstawy mój przyjacielu: Uporządkuj najpierw swoje własne życie, zanim zaczniesz protestować lub maszerować w jakiejś sprawie.

Kiedy jesteś w pełni skoncentrowany w tym cichym miejscu w sobie, jesteś w pełnej zgodzie ze swoim wyższym Ja. I będziesz wtedy emitować energię o wiele potężniejszą niż jakakolwiek inna energia istniejąca w całym wszechświecie.

Gdy dojdziesz do tego miejsca, będziesz inspirowany do działania. Ale to nie będzie działanie „w walce przeciwko” czemuś lub komuś. Będzie to działanie głęboko zainspirowane przez pewną wiedzę, że wszyscy jesteście Jednym. W tym miejscu wiedzy o Jedności twoje działanie będzie zawsze inspirowane miłością.


Wtedy ty, stojąc sam, będziesz posiadał znacznie większą moc niż wszystkie rządy i szeregi wojsk, które kiedykolwiek maszerowały przez karty ludzkiej historii.

Tłumaczyła Krystal Freeman

http://krystal28.wordpress.com/2010/10/29/walka-o-pokoj/