Edgar Cayce

Edgar Cayce (1877- 1945), nieporównywalny, jedyny w swoim rodzaju amerykański mistyk, dzięki swoim fenomenalnym zdolnościom przekazał światu pozaziemską wiedzę na wszystkie istotne i interesujące ludzi tematy. Począwszy od uzdrawiania, leczenia chorób nawet tych uznanych za nieuleczalne, po dzieje człowieka od początku pobytu na Ziemi.

.

Duch jest życiem, umysł twórcą a ciało rezultatem. Edgar Cayce

.

Istnieje tylko jedna siła we wszechświecie i jest ona nie tylko źródłem życia, ale samym życiem.

Wszystko, czego doświadczamy we wszechświecie, jest projekcją energii i wzorców spoza sfery fizycznej.

Istnieje proces pośredniczący pomiędzy duchową rzeczywistością jedynej siły, a jej przejawami, jakich doświadczamy w naszej obecnej trójwymiarowej świadomości.

Umysł jest bardziej nieograniczony od czegokolwiek innego we wszechświecie.

Swoim własnym umysłem stworzyliśmy to, czym jesteśmy i to, czego obecnie doświadczamy.

Swoim umysłem, rozmyślając nad ideałami, tworzymy swoje ciała i doświadczenia przyszłości.

W czasie tworzenia dusz Bóg nie wytłoczył nas jednakowych w nieskończonej ilości, jak na jakiejś linii montażowej.

Przeciwnie, każdy z nas stworzony został ze szczególnymi i wyjątkowymi cechami, nie mniej cennymi w oczach Boga od innych.

Dlatego każdy z nas ma do wykonania szczególną pracę, która nie może być wykonana przez żadną inną duszę.

Jesteśmy duszami, istotami duchowymi, które stworzyły dla samych siebie ciała umysłowe i dokonują projekcji do ciał fizycznych.

Istnieje pewna część nas, istota duchowa, która jest doskonała i nigdy nie opuściła tronu Boga. Stąd pochodzi potencjał duszy – nazywany Nadświadomością – pozwalający jej zestroić się z Całością.

Edgar Cayce