Właśnie dzisiaj postaram się żyć tylko przez ten jeden dzień, nie starając się naraz uporać ze wszystkimi problemami swego życia. Zaraz, w tej chwili, mogę zrobić choć jedną rzecz, coś z czym nie chcę pozostać na zawsze.

.
Właśnie dzisiaj będę szczęśliwy. Szczęście przychodzi od wewnątrz, nie jest sprawą zewnętrznych, przypadkowych okoliczności. Dlatego ja będę szczęśliwy.

.
Właśnie dzisiaj postaram się dostosować do tego co jest, a nie naginać wszystko i wszystkich do moich własnych pragnień. Będę starał się zaakceptować moja rodzinę, moich przyjaciół, moją pracę i interesy oraz okoliczności życiowe takimi, jakie są.

.
Właśnie dzisiaj zadbam o zdrowie swego ciała, będę ćwiczył sprawność swego umysłu, przeczytam coś, co posłuży mojemu duchowemu rozwojowi.

.
Właśnie dzisiaj zrobię coś dobrego bezinteresownie, nie bacząc, czy ktoś dowie się o tym, nie licząc na nic w zamian. Zrobię przynajmniej jedną rzecz, na którą trudno mi było się zdobyć, a także choćby drobną przysługę, jakiś gest miłości w kierunku swego sąsiada.

.
Właśnie dzisiaj postaram się być miłym i życzliwym dla kogoś, kogo spotkam na swej drodze. Będę starał się wyglądać możliwie najlepiej, ubrać się gustownie, mówić spokojnie, działać odważnie, nie krytykować i nie znajdywać win ani błędów u nikogo, a także nie starać się naprawiać nikogo poza samym sobą.

.
Właśnie dzisiaj mam program dla siebie. Może nie wypełnię go dokładnie, lecz mam go i będę go miał nadal. Będę wystrzegał się dwóch wrogów – pośpiechu i niezdecydowania.

.
Właśnie dzisiaj przestanę mówić: „Gdy będę miał czas”. Nigdy nie „znajdę” czasu na nic. Jeśli chcę mieć czas, muszę go sobie wziąć.

.
Właśnie dzisiaj mam czas na medytację i czas, aby myśleć o ludziach, którzy mnie otaczają. Będę mógł poświęcić czas na relaks i myśli o poszukiwaniu Prawdy.

.
Właśnie dzisiaj pozbędę się strachu. Szczególnie nie będę się bał być szczęśliwym, cieszyć się tym, co jest dobre, ładne i miłe życiu.

.
Właśnie dzisiaj zaakceptuję siebie i będę żyć najlepiej jak tylko potrafię.

.
Właśnie dzisiaj wybieram wiarę w to, że mogę tak przeżyć ten jeden dzień.

.

To ja sam wybieram.

Ten wybór jest moim wyborem

.

.

(Właśnie dzisiaj – tekst Grupy Emotions Anonymous)