Jak wspomniałem w poprzednim wpisie strona ta jest jeszcze w budowie. Wczoraj jednak udało mi się w znaczący sposób zmienić jej wygląd, z czego jestem bardzo zadowolony. Stronę tę stworzyłem dzięki wiedzy i wskazówkom otrzymanym od Mirka Szmajdy, wspaniałego nauczyciela, człowieka o ogromnej wiedzy i cierpliwości.

Wracając do budowy tego bloga to starałem się postawić najpierw dla niego mocne fundamenty. Dziś chcę wmurować w nie kamień węgielny. W tym charakterze umieszczam tu Desideratę, przepiękny tekst pełen bezcennych wskazówek, datowany na rok 1692, odnaleziony w starym kościele w Baltimore.


DESIDERATA


Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być w ciszy.


Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.


Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść.


Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.


Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami.


Z sercem wykonuj swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.


Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu.


Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.


Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.


Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie.


Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp że wszechświat jest taki jaki być powinien.


Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą.


Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny.


Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.