.

Życzę Ci spełnienia wszystkich Twoich marzeń!

 Życzenia 510x383

 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstawajcie Wszyscy! Bóg się w nas rodzi!

.

Bóg Się Rodzi …

 

Bóg się rodzi wciąż na nowo w naszym przejawionym świecie za każdym razem, gdy powołuje do istnienia nową istotę.

Bóg nas powołał do samodzielnego istnienia z Siebie i w Sobie.

Bóg jest źródłem, podstawą i osnową wszystkiego. Nic nie istnieje poza Nim.

Od nas tylko zależy czy zechcemy Go rozpoznać w naszym sercu, umyśle i w każdej komórce naszego ciała i czy rozpoznamy Go jaką naszą Świadomość.

Z wielką radością świętujmy ponowne przyjście Chrystusowej Świadomości, Świadomości Światła, Miłości i Jedności.

Cicha noc (śpiewana przez dzieci)

(więcej…)

dr John Hagelin_6

.

.

Światowej sławy fizyk kwantowy dr John Hagelin rozwinął „Teorię Zunifikowanego Pola Superstrun” łączącą wiedzę fizyki kwantowej, neurologii i biologii molekularnej.

.

.

Zrealizował w ten sposób marzenie Einsteina, który przez połowę swojego życia poszukiwał właśnie takiego zunifikowanego pola wszystkich praw natury.

.

Dzięki tej teorii możemy teraz zrozumieć, że u podstaw wszelkiego Życia (umysłu i materii) jest JEDNOŚĆ – Uniwersalna Świadomość.

Świadomość nie jest wytworem molekularno–chemicznych procesów mózgu. Jest fundamentem całej natury.

Uczeni odkryli w rdzeniu podstaw Wszechświata, w jego fundamencie, pojedyncze uniwersalne pole inteligencji.

To fundamentalne podłoże wszystkiego, co istnieje we Wszechświecie nazwane zostało Zunifikowanym Polem.

(więcej…)

liście 500x250

.

.

Na początku było Słowo…

Tak mówi Biblia, ale co to jest „Słowo”?

.

Słowo jest wypowiedzianą myślą, a więc przed Słowem była Myśl.

Aby mogła powstać Myśl musi być Świadomość, a więc to Ona jest prapoczątkiem wszystkiego.

Tę praprzyczynę wszystkiego czyli Czystą Świadomość najczęściej nazywamy Bogiem.

.

Fizycy kwantowi, którzy w swych naukowych dociekaniach  doszli już do tego, że to właśnie Świadomość jest Źródłem wszystkiego co Jest, nazywają ją „Wielkie NIC”, a to dlatego, bo wiedzą, że Ona jest, ale nie można jej poznać – ani zmierzyć ani w żaden sposób zbadać.

.

Hindusi mówią o tym że:

.

Oko nie może zobaczyć samego siebie.”

 .

Osoby medytujące wiedzą, że medytacja jest stanem bez myśli.

Właśnie taki stan jest Czystą Świadomością.

.

I to z tej pustki w głowie, z głębokiego spokoju, z absolutnego wyciszenia wyłaniają się myśli…

Pojawia się ruch a więc coś, co jest przejawem tego, co nazywamy energią.

Świadomość nie jest energią bo Jej nie można zmierzyć.

Energia myśli jest już mierzalna.

.

Myśl jest najwyższą formą energii, najwyższą formą przejawiania się Świadomości.

Myślenie zawsze jest aktem tworzenia, jest kreacją.

.

A teraz wyobraź sobie taką sytuację, kiedy to nie było jeszcze nic poza Świadomością.

Możemy powiedzieć, że był tylko Bóg.

I Bóg pomyślał…

 .

Ale o czym to Bóg mógł myśleć jeśli nie było nic poza Nim?

Bóg będący Czystą Świadomością, objął myślą samego siebie.

.

I co się wtedy stało?

.

Każda myśl jest aktem tworzenia a skoro nie było nic poza Nim to Bóg myśląc o sobie stworzył w swoim umyśle wierny obraz samego siebie.

.

Obrazem jest to, co możemy zobaczyć.

Aby więc mógł zaistnieć obraz potrzebne jest Światło.

Tak więc Bóg obniżył poziom wibracji swoich myśli do poziomu Światła.

.

W taki to sposób w umyśle Boga powstał utkany ze światła obraz Jego samego.

 

Światło jest pierwszym materialnym przejawem tzw. Rzeczywistości.

.

Tak więc „słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”.

.

.

Ramtha w „Białej Księdze” opisuje to tak:

 

Świadomość i Energia są nierozłącznie powiązane i stanowią dynamiczną siłę twórczą.

Wszystko, co istnieje ma swój początek w Świadomości i uzyskało swoją fizyczną formę za pośrednictwem modulacji energii w materię.”

.

Myślenie jest aktem stwórczym, kreacją.

Był to więc pierwszy Akt Stworzenia, którego efektem wg Biblii było Słowo, które było u Boga i było Bogiem.

Tak więc Słowo, wierny obraz samego Boga powstający i utrzymywany cały czas w Jego Umyśle jest Nim samym.

 

Nie może być inaczej bo nie było i nie ma nic poza Nim.

.

Nic nie może istnieć poza Bogiem.

.

Wszystko co Jest, jest w Świadomości Boga, w Jego Umyśle.

 .

.

Przyjęło się nazywać ten wierny obraz Boga Duchem, ja nazywam go Światłem Świadomości.

 

Tym żywym i wiernym Obrazem Boga, Istotą Światła jest Człowiek – zgodnie z tym co mówi Biblia, że Bóg stworzył Człowieka na swój obraz i podobieństwo.

.

Wszyscy jesteśmy przejawieniem tej samej, jednej, jedynej Świadomości.

.

Tak napisał Ramtha:

Wszyscy jesteście samym Bogiem, stworzonym z Boga.

Jesteście Bogami stworzonymi z Boga – pierwszą i jedyną bezpośrednią kreacją Tego, który jest Źródłem całego istnienia.

Wszyscy urodziliście się w momencie, kiedy Bóg, ta wielka i wspaniała Myśl, zastanowił się nad sobą i rozwinął się w olśniewające światło – to właśnie wtedy się pojawiliście, to był moment waszych narodzin.

Waszym prawdziwym rodzicem jest Bóg. Matka/Ojciec – Ostoja całego życia.”

.

.

 

Jesteśmy nie tylko światłem Boga ale i Jego życiem.

Jak wykazał to już 40 lat temu w swoich książkach wspaniały polski uczony ks. prof. dr hab. Włodzimierz Sedlak:

 

Życie jest światłem – to wniosek wynikający z faktów i faktami potwierdzony.

.

To światło. Żywe światło. Jakie to jest cudowne… Jakie to bajeczne…

Życie elektromagnetyczne. To samo, co światło biosfery promieniujące wiecznie. Co najwyżej, ulega przemianie energii.

 .

I o to tutaj chodzi, energia nie ginie przecież. Energia wszelka jest wiecznie żywa.

 .

Mój program naukowy streszcza się w krótkim aforyzmie – Życie, czym jesteś?

.

Biologia jest‚ pełna poznania, ale jedynie na peryferiach i tylko wtedy, gdy rozpatruje zagadnienie czym jest życie w ogóle, nie zaś w istocie swej natury.

Na czym polega istota natury życia – pytanie pozostające bez odpowiedzi.

Tyle się o życiu mówi, pisze, głosi, rozpacza, kiedy gaśnie, niepokoi, gdy dolega.

Zdaje się, że tak dużo się wie o życiu. Chodzimy w nim, obracamy się, poznajemy świat przez życie, bierzemy udział w życiu. Tak wiele szczegółów doszło do naszej wiadomości.

Tak wartko płynie życie, że doprawdy zapomniano przeanalizować, czym ono jest.

Niedorzeczność powstaje stąd, że człowiek podtrzymuje to życie, stara się je zachować, widzi jego narodziny u innych i śmierć życia również u innych – bez możności określenia natury tego zdarzenia.

 

Tymczasem z fizyki wiemy, że istnieje świat materii, który jest niewyobrażalny. Kwantowy.

.

Ponieważ rachunek kwantowo mechaniczny jest abstrakcyjny, wobec tego nie możemy sobie świata kwantowego przedstawić.

Jest on możliwy tylko do opisania formalnego, czyli matematycznego.

.

Jeśli tak się sprawy przedstawiają, że wszelka materia posiada niewidoczny realizm kwantowy, wobec tego życie w najgłębszych swych rejonach powinno być również skwantowane. Musi więc być na tym poziomie energią.

.

Pomysł szalony, ale robi wrażenie trafnego uderzenia w sedno sprawy. Mamy spróbować przybliżyć sobie ten niewyobrażalny świat na odległość, która pozwoliłaby jako tako zapoznać się z życiem.

.

Mówiąc prosto – pragniemy poznać kwantowe podstawy stanu ożywienia. Jeśli tutaj się nie przybliżymy do natury życia, to już do niej nie dojdziemy w naszym poznaniu.

Trochę zaś gimnastyki mózgu zawsze się przyda”.

 Włodzimierz Sedlak

 .

.

Tak więc życie jest nieustanną kreacją i to my, świetlne istoty, synowie Boga Matki/Ojca jesteśmy projektantami i twórcami całego stworzenia, przekształcając światło którym jesteśmy, i wszystko to co byliśmy w stanie sobie w myślach wyobrazić, w to co nazywamy materią.

.

(więcej…)

Gdyby Bóg nie istniał, koniecznością stałoby się wynalezienie go. Ale cała natura wykrzykuje głośno, że On istnieje. (Voltaire)

 

Natura jest pięknem symfonii, do której przyszliśmy, aby wziąć w niej udział. W naturze wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko wibruje, rusza się, żyje, oddycha i komunikuje się.

Wszystko jest tak proste jak spacerowanie po ogrodzie, patrzenie na kwiaty, dotykanie drzew, oglądanie pięknego zachodu słońca, obserwowanie przypływających fal obmywających plażę.

Kiedy otworzysz się na to piękno dookoła nas, jak można powiedzieć, że nie ma Boga, kiedy widać to wszędzie dookoła?

 

„Kosmos jest żyjącym bytem, który oddycha, myśli, czuje oraz rodzi się i umiera.”(Gurdjief)

.

Jest głębsza rzeczywistość poza tym ciałem, poza umysłem, która istnieje jako twój prawdziwy byt, ten którym naprawdę jesteś.

A co, jeśli to, co o sobie myślałeś i życie, które przeżywałeś było tylko snem?

.

A więc obudź się.

(więcej…)

.

Jak nie kochać jesieni…

.

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

Ptaków, co przed podróżą na drzewie usiadły,

Czekając na swych braci, za morze lecących.


Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,

Gdy koi w twoim sercu codzienne tęsknoty.


Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.

Co chryzmatem bieli, dla tych, co odeszli.

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.


Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,

Tego co królowanie blaskiem świec rozpocznie.

Co w swoim majestacie uczy nas pokory.

Tego, co na cmentarzu wzywa nas corocznie.

Autor:Tadeusz Wywrocki

.

Piękna Polska Jesień

.

.

(więcej…)

.

Życzę Ci cieszenia się każdą chwilą życia.

.

Życzę Ci cieszenia się radością z wykonywania każdej, nawet najbardziej błahej czynności, cieszenia się wszystkim co słyszysz, widzisz i tym czego dotykasz.

Życzę Ci cieszenia się smakiem i aromatem każdej, nawet najmniejszej drobiny twojego pokarmu.

Życzę Ci dostrzegania miłości we wszystkim co Cię otacza i w tym co Ci się przydarza.

Życzę Ci radości z tego, Kim jesteś.

Życzę Ci szczęśliwego, świadomego życia.

.

.

Janusz Ratajczak

.

 

 

 

 

….Do tych życzeń dołączam piękną pieśń,

….którą śpiewa Janusz Ratajczak.

.

 

„Pozwól mi Panie”

Zapisz.
.
.

Wielkanoc – Eleni „Alleluja Miłość Twa”

 .

.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ab 500x250

.

Jesteście przedłużeniem Źródła energii. Jesteście błogosławionymi, ukochanymi istotami. Przyszliście tutaj do rzeczywistości czasoprzestrzennej by radośnie tworzyć.

Jeżeli zrozumiecie moc dobrego samopoczucia w chwili obecnej, uzyskacie klucz, który otworzy Wam dostęp do wszelkich stanów bycia, zdrowia, bogactwa, do tego wszystkiego czego pragniecie.

W życiu ma zaistnieć poczucie spełnienia, satysfakcji i radości.

Twoje życie jest nieustanną ekspresją tego, czym naprawdę jesteś.

Abraham

Esther i Jerry Hicks 2

 

….Proś, a będzie Ci dane” to książka dla osób chcących od życia coś więcej, dla osób świadomie podążających ścieżką wewnętrznego rozwoju.

Ta książka dedykowana jest wszystkim, którzy poszukują zdrowia i oświecenia; wszystkim, którzy zadają pytania.

Możemy ją przeczytać od deski do deski, ale możemy ją też traktować jak doradcę.

.

Otwierając tę książkę na dowolnej stronie w określonych momentach naszego życia, otrzymujemy właściwą radę od istoty wyższej – Abrahama.

 Esther i Jerry Hicks

.

Esther i Jerry Hicks, amerykańscy odkrywcy Prawa Przyciągania od 20 lat przekazują jego sekret nie tylko Ameryce ale i całemu światu. Dzięki nim miliony osób na całym świecie zrozumiało jak proste prawa rządzą osiąganiem pragnień i realizacją marzeń.

Ich odkrycie jest przekazem channelingowym od Abrahama, duchowego podmiotu, który za pośrednictwem małżeństwa Hicks przekazał tę wiedzę całej ludzkości i każdemu z nas.

 

 

 ,,Jest to jasna i prosta książka, a jednocześnie jedna z najbardziej skutecznych, .jakie czytałem.. Zawarte w. niej .treści. mogą .zmienić całkowicie ludzkie życie. Wszystko zaś jest przekazane z taką miłością!. Ta książka jest Życiowym Skarbem.……

Neale Donald Walsch, autor Rozmów z Bogiem”.


 

.

Proś, a Będzie Ci Dane” jest z pewnością książką, która ukazuje, że „proszenie” zawsze spotyka się z odpowiedzią Wszystkiego-Co-Jest.

Książka ta przede wszystkim mówi o tym, jak mamy prosić, by otrzymywać.

Jest to pierwsza książka, która posługuje się tak jasną terminologią. Daje nam proste i praktyczne formuły określające, w jaki sposób należy prosić i jak otrzymywać.

Możemy otrzymać wszystko, czego pragniemy.

 Jerry Hicks

 

Kim jest Abraham?

 Abraham jest duchowym przewodnikiem Esther, z którym nauczyła się ona w pełni komunikować.

Podobnie jak w przypadku Plejadian Barbary Marciniak, Abraham nie jest pojedynczą osobą, lecz Świadomością Zbiorową, dlatego Esther mówi o nich zawsze w liczbie mnogiej.

Choć wydaje się to niesamowite i niemożliwe, Abraham potrafią przemawiać głosem Esther i na żywo odpowiadać na zadawane pytania. Na początku pierwszym pytającym był mąż Esther – Jerry, jednak obecnie podróżują oni po całym świecie dając możliwość innym ludziom na uzyskanie odpowiedzi od Abrahama.

.

 

To jest wspaniała książka! Ja wraz z moją żoną korzystaliśmy przez wiele lat z tych ważnych i niezwykle praktycznych nauk Abrahama.

Wierzymy, że ty także skorzystasz. Polecamy tę książkę wszystkim naszym przyjaciołom!

Dr John Gray, autor „Mężczyźni są z Marsa, Kobiety są z Wenus”.


 

Zobacz wywiad z Esther i Jerry Hicks w którym wyjaśniają kim jest Abraham i w jaki sposób przemawia ‚ON’ przez Esther.

.

 

Jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, jaką daje nam książka „Proś, a Będzie Ci Dane”, są  przekazane przez Abrahama dwadzieścia dwa potężnie działające procesy. Służą one osiąganiu celów.

…….Niezależnie od tego, w jakim miejscu się …….znajdujemy, te procesy mogą poprawić jakość …….naszego życia.

Kocham tę książkę, kocham też Esther i Jerry’ego!

.Louise L. Hay, autorka książki „Możesz uzdrowić .swoje życie”.

 


 To właśnie Louise Hay przekonała Esther Hicks do napisanie tej obszernej książki, która zawiera Nauki Abrahama.

 

(więcej…)

.

do-siego-roku-2017

 

.

.

..

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

AB1-3 500x252

.

Medytacja może być rozumiana jako stan świadomości, w którym można funkcjonować niezależnie od tego czy się siedzi na krześle czy też zmywa naczynia, prowadzi samochód, spaceruje czy też robi jakąkolwiek inną czynność.

 

W technice medytacji „Świadomość świadka” staramy się odróżnić swoje prawdziwe Ja od procesu myślenia, również od procesu emocjonalnego, od procesu przeżywania emocji, od procesu przeżywania myśli.

 

Należy więc podczas wykonywania różnych życiowych czynności utrzymywać tę świadomość że nie jestem swoimi emocjami, które pojawiają się i znikają, i że nie jestem swoimi myślami.

 

Myśli się zmieniają a ja się nie zmieniam…

 

Ja jestem tą przestrzenią Świadomości w której pojawiają się myśli.

Jestem przestrzenią, w której jakaś myśl się pojawia, trwa przez chwilę i znika. Potem następna myśl się pojawia, trwa przez chwilę i znika.

Te myśli ciągle się zmieniają, a jednak ta podstawowa przestrzeń Świadomości w której się one pojawiają i znikają nie zmienia się.

 

I to jest Twoja prawdziwa Istota, Twoje najgłębsze Ja – właśnie ta przestrzeń w której pojawiają się różne doświadczenia.

 

W momencie, w którym uświadamiasz sobie, że nie jesteś tymi myślami, Twój umysł się zatrzymuje – sprawdź to.

Jeżeli umysł się zatrzymuje, pozostaje w głowie stan czystej przytomności, stan czystej Świadomości.

 

.

.
Ten stan, stan medytacji będzie Cię prowadzić do coraz większej wolności, Twój umysł przestanie być tyranem. Nauczysz się w czasie tej praktyki jak być wolnym.

Naprawdę wolnym – nie od doświadczeń, nie od myślenia, nie od ciała, ale wolnym do doświadczania ciała, umysłu, emocji, uczuć.

 

W momencie kiedy umysł nie stoi na przeszkodzie doświadczeniu, wtedy właśnie doświadczasz o wiele intensywniej zarówno swojego ciała, swoich emocji jak i swoich zmysłów.

Doświadczasz również innych doświadczeń bardziej wewnętrznych, bardziej subtelnych…

 

Tak więc medytacja bardziej osadza Cię w rzeczywistości, a nie od niej odrywa.

 

Medytacja „Świadomość Świadka”

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Nagranie to zawiera dźwięki synchronizujące fale mózgowe.

Do jego słuchania nie jest wymagane zakładanie słuchawek.

 

Tutaj

możesz pobrać nagranie tej medytacji w formacie mp3

 

.

.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

pustynia-3-500x303

 Już w XIX wieku badania powstałych wówczas nauk, mitologii porównawczej i religii porównawczej, wykazały zasadniczą wspólność wszystkich wielkich religii nie tylko w naukach etycznych i moralnych, ale i w metafizyce i filozofii.

W XX stuleciu prace uczonego, filozofa i socjologa prof. Bhagawan Dasa, jak i wielu innych podające przykładowo wyjątki ze wszystkich wielkich religii, utrwaliły to przekonanie wśród wykształconych warstw wielu narodów.

Sławny angielski pisarz i myśliciel Aldous Huxley napisał wspaniałe dzieło, które jeszcze dobitniej potwierdziło na uderzająco dobranych wyjątkach i cytatach istnienie zespołu Prawd, które obecne są we wszystkich religiach i jak złota nić jednoczą je wewnętrznie wbrew ciasnocie ortodoksów lubiących podkreślać różnice i oczywiście wyższość swojego własnego wyznania.

 

Tę wspólną nieodmiennie powtarzającą się filozofię Huxley nazwał„wieczystą”.


 W dziele zatytułowanym „Filozofia wieczysta” stwierdza, że znalazł ją zarówno w Wedancie (Wedy – starożytne księgi mądrości Indii) jak i u proroków hebrajskich, w chińskiej księdze Tao i w „Dialogach Platona”, w Ewangelii św. Jana i u mistyków chrześcijańskich (Eckhart, Bohme, Ruysbrock, Nowalis, św. Jan od Krzyża itd.), w buddyjskiej szkole Mahajany, u Platona, Orygenesa i Areopagity jak i u Sufich i w mistycznej szkole muzułmańskiej.

Mistycy tych wszystkich, pozornie tak różnych religii, a właściwie jednej drogi do Prawdy, usiłują oddać w podobnych, nieraz identycznych słowach, swe odkrycia i widzenia nieuchwytnych rzeczy Ducha.

Potwierdzają oni wszyscy własnym, ponad wszelką wątpliwość konkretnym i przekonywującym doznaniem, że istnieje Przenajwyższe Niewypowiedziane, z którym można się zjednoczyć duchem.

 

Huxley stwierdza, że cztery prawdy powtarzają się nieodmiennie w każdej z badanych przez niego religii.  Stanowią one podstawy „wieczystej filozofii”.

Oto one:

.

1. Wszystko, co widzimy, cały świat materii i świadomości ze wszystkimi istnieniami – roślinami, zwierzętami i ludźmi – jak i wszystko niewidzialne jest przejawem jednego Boskiego „podłoża”, jak je nazywa, w którym wszystkie istnienia mają swój byt, poza którym istnieć nie może nic.

2. Człowiek nie tylko może mieć pojęcie o istnieniu tej Praprzyczyny, ale jest w stanie doświadczyć własnym doznaniem Jej istnienia i Jej potęgi – bezpośrednio poznając Ją władzą intuicji o wiele wyższą od rozumującego intelektu.

Charakterystyczną cechą tego bezpośredniego poznania jest jednoczenie się z poznawanym.

3. Człowiek składa się z dwoistej natury: osobowej, przemijającej, oraz z nieśmiertelnego i wiecznego Ducha, który jest iskrą Boga w nim. Zależnie od swej woli może utożsamiać się z niższym ja, albo też z Duchem, który będąc tej samej natury co Boskie podłoże wprowadza w zjednoczenie z Jedyną Rzeczywistością.

4. Celem życia człowieka na ziemi jest tylko i jedynie to utożsamienie się ze swym wieczystym Duchem, co jest jednoznaczne z wejściem w potęgę, twórczość i szczęśliwość bez miary.

  (więcej…)

Następna strona »